Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Ukraińsko-polski okrągły stół

29 września 2021, 20:53
aktualności polonii Berdiańska

W przeddzień V Dni Nauki Polskiej w Bediańsku w Państwowym Uniwersytecie w Mariupolu odbył się okrągły stół „Ukraina – Polska: sąsiedztwo? Współpraca? Braterstwo?”. Inicjatorem omówienia wspólnej historii dwóch narodów, obecnego stanu współpracy i możliwej przyszłości inicjował prezes Polskiego-Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku Lech Aleksy Suchomłynow, który także jest profesorem uczelni mariupolskiej.

Pomimo gospodarzy, Władz i studentów Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu, udział w okrągłym stole wzięła delegacja Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, w składzie Konsula Generalnego Piotra Stachańczyka i wicekonsul Barbary Kaczmarczyk , oraz przedstawiciele polskiego świata nauki: prof. Helena Krasowska i Paweł Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Dr Maria Radziszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz mgr Michał Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

więcej »

W ramach V Dniach Nauki Polskiej w Berdiańsku, które są zaplanowane w dniach 30.09 - 03.10.2021, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. "Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym", V Panel Naukowo-Dydaktyczny: "Poprzez nauczanie języka polskiego do kształtowania tożsamości", warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego oraz sesja posterowa.

Obecnie otwarta komunikacja odwołuje się do różnych form spotkania, czasem przyjmuje postać rozmowy (bibliotekarz i czytelnik), której pretekstem jest książka (informacja). Innym razem odnosi się do komunikacji realizowanej za pośrednictwem systemów informatyczno-komunikacyjnych (otwarte repozytoria, OPAC, serwisy web 2.0, linkowanie). Istotą otwartej komunikacji jest gotowość uczestników do wysłuchania cudzych problemów lub trudnego pytania. To również kwestia stworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego dobrym relacjom biblioteki i użytkownika.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie i Instytutu Slawistyki PAN mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w V Dniach Nauki Polskiej w Berdiańsku, które są zaplanowane w dniach 30.09 - 03.10.2021.

II Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. "Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym", V Panel Naukowo-Dydaktyczny: "Poprzez nauczanie języka polskiego do kształtowania tożsamości" oraz warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego będą się odbywać w formule mieszanej: stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, zdalnej oraz posterowej.

Sesje naukowe i warsztaty glottodydaktyczne, planowane w dniach 1 – 2.10.2021, w ramach V Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku, dzięki Polonijnemu Centrum Zdalnego Nauczania, wspieranego przez Konsulat Generalny RP w Charkowie i Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, będą dostępne na platformie Zoom.

więcej »

Nie tylko Czytanie…

04 września 2021, 03:00
aktualności polonii Berdiańska

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania Polacy Berdiańska spotkali się, nie tylko aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, ale także żeby obejrzeć inscenizację wybranych fragmentów sztuki Gabrieli Zapolskiej.

Tegoroczne spotkanie ze sztuką polską odbyło się w Muzeum Krajoznawczym Berdiańska, którego atmosfera i dekoracje idealnie oddają atmosferę komedii w trzech aktach.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Z okazji 130 rocznicy urodzin Ludwika Godlewskiego w Berdiańskim Muzeum Historii Miasta odbyła się prezentacja prac plastycznych artysty, która stała się wyrazem uznania i wdzięczności wybitnemu artyście.

Postać Ludwika Godlewskiego jest dowodem harmonijnego współdziałania różnych kultur na wieloetnicznych ziemiach Północnego Priazowia. Jego oryginalna twórczość malarska, droga życiowa i uznanie społeczne świadczą o nadzwyczajności tej osobowości, wybitnej osobowości naszego kraju.

Życie Ludwika Godlewskiego jest ilustracją odwagi przeciwstawiania się jednostki tragicznym dziejom XX wieku, a jednocześnie organicznego połączenia pragmatycznej i artystycznej wizji świata.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Olimpiada Historii Polski dla Polonii i Polaków za granicą 2020/2021 „W drodze do niepodległości” wchodzi w końcową fazę. Jej uczestnicy 1 lipca przystąpili do egzaminów etapu centralnego.

26 uczniów, którzy z powodzeniem przeszli eliminacje etapu okręgowego, kontynuuje swoją przygodę z Olimpiadą Historii Polski. 1 lipca równo o godz. 18 rozpoczął się dla nich ostatni egzamin III etapu. Potrwa do 3 lipca.

Egzamin składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Najpierw uczniowie online wypełniają test, a następnie, w tym samym trybie, odpowiadają na pytania dotyczące wylosowanego tekstu źródłowego z zakresu dziejów Polski oraz z zadeklarowanej przez nich epoki historycznej, tej samej, którą wybrali w II etapie.

więcej »

Biało-czerwone lato w Berdiańsku

30 czerwca 2021, 12:34
aktualności polonii Berdiańska

27 czerwca w ogrodach Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu odbył się doroczny piknik polonijny. Tym razem nieformalne spotkanie członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” było połączone z uroczystościami wręczenia certyfikatów ukończenia roku szkolnego 2020/2021.

- Był to trudny okres i dla nauczycieli, prowadzących zajęcia w ramach działalności Ośrodka Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży, i dla uczniów. Ze względu na ograniczenia epidemiczne musieliśmy opanować tak zwane mieszane metody nauczania – oczne i zdalne. Trzeba było wprowadzać zmiany do programów i szukać nowe materiały dydaktyczne. W tej sytuacji pomocną okazała się wieloletnia współpraca z Fundacją Wolność i Demokracja, od lat realizująca projekt „Biało-czerwone ABC” – powiedziała nauczycielka języka polskiego Natalia Kaczur.

więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.