KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

9 września odbył się Panel „Ukraina – Polska – Turcja: o czym warto pamiętać”, w którym wzięli udział gości z Polski i Turcji.

Wydarzeniem kluczowym naukowego spotkania było podpisanie porozumienia o powołaniu „Ukrańsko-Polsko-Tureckiego Centrum Informacyjno-Kulturalnego”, którego podstawowym celem jest stworzenie odpowiednich warunków dla osób zainteresowanych w nawiązaniu i rozwoju ukraińsko-polsko-tureckich kontaktów i współpracy trzechstronnej oraz rozpowszechnienie informacji i popularyzacja wiedzy o Polsce i Turcji, ich tradycjach, kulturze, i kontaktach historycznych.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 9–11 września w Berdiańsku na Ukrainie odbywa się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne metody nauczania języka polskiego", której organizatorami są Fundacja Slawistyczna oraz Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Odbywająca się już po raz drugi konferencja wynika z przeświadczenia, że kształcenie nauczycieli języka polskiego jako obcego przekłada się nie tylko na kształtowanie kompetencji językowych, ale również na formowanie postaw społecznych ich uczniów. Jak pokazuje współczesna sytuacja w większości przypadków uczniowie ci najczęściej stają się studentami polskich uczelni i pracownikami polskich firm.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Pod koniec sierpnia delegacja członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku w ramach realizacji projektu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie „Opieka i objazd miejsc Pamięci Narodowej w Rumunii” wzięli udział w Dniach Polskich w Suczawie. To przedsięwzięcie odbywa się od ponad dwudziestu lat i łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 12 – 23 sierpnia w Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku odbyła się szkoła letnia języka polskiego dla dzieci młodzieży „Z językiem polskim na co dzień”. O tym, jak jest zorganizowany proces nauczania w ramach działalności Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” rozmawiamy z prezesem prof. Lechem Suchomłynowem.

Panie Profesorze, proszę krótko opisać polską infrastrukturę oświatową w Berdiańsku.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

21 sierpnia pomiędzy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku i Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Tureckiej zawarto porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki oraz wspólnej realizacji projektów dotyczących edukacji międzykulturowej.

Już w dniu 9 września w Berdiańsku, w ramach Międzynarodowego Forum „Ukraina – Polska – Turcja: o czym warto pamiętać” dojdzie do podpisania umowy z Berdiańskim Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu o powołaniu Ukraińsko-Polsko-Tureckiego Centrum Informacyjno-Kulturowego, którego celem jest:

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku Święto Wojska Polskiego było obchodzone hucznie na placu Europejskim w centrum Berdiańska. Program artystyczny był przygotowany przez słuchaczy szkoły letniej języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień”, która jest finansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pomimo śpiewów, tańców i recytowania polskich wierszy patriotycznych Polacy Berdiańska dołączyli do Akcji „Płomień Braterstwa”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku szkoła letnia języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień” odbywa się pod egidą Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu, gdzie już szesnaście lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej (dyrektor prof. Lech Aleksy Suchomłynow).

Zajęcia z języka, kultury, literatury i historii Polski dla słuchaczy szkoły organizują dyplomowani nauczyciele po studiach w Polsce. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy wiekowe (9-13 i 13-16 lat). Pomimo tradycyjnych zajęć, prowadzonych na salach i w klasach, będą organizowane liczne warsztaty i zabawy na plenerze. Polskie dzieci i młodzież przygotowują program artystyczny do Dnia Wojska Polskiego i akcji „Płomień braterstwa”. Jak wiadomo w dniu 14 sierpna w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce harcerki i harcerze oraz inni członkowie lokalnych społeczności zapalą znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, którzy w 1920 r. razem z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przodków przed Armią Czerwoną.

więcej »