Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Książka autorów: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018 znalazła się na liście siedmiu pozycji nominowanych do nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia jest przyznawana od 2001 r. Została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Jerzy Giedroyc, ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte. Książka w wolnym dostępie opublikowana na stronie: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/625

Publikacja zawiera liczne fotografie archiwalne oraz nagrania mp3 stanowiące wybór fragmentów wywiadów zrealizowanych na Bukowinie – w Rumunii i Ukrainie. Listę wszystkich książek nominowanych w tym roku do nagrody można zobaczyć pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/nominowani,1759.htm

więcej »

Nabór Wniosków Na Rok 2021

11 września 2020, 19:20
aktualności polonii Berdiańska

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2021 w obszarach:

  • Oświata – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i Nauczycieli.
  • Kultura I Promocja Polski– imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.
  • Wzmacnianie Pozycji Środowisk Polskich I Polonijnych W Krajach Zamieszkania – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.
  • Pomoc Charytatywna I Socjalna – organizacja spotkań charytatywnych, zakup leków, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia, zapomogi socjalne.
  • Media Polskie – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe.
  • Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego I Historycznego – wsparcie organizacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (opieka nad cmentarzami, wykłady historyczne, prelekcje, uroczystości historyczne itd.)

Termin składania wniosków na rok 2021 upływa 4 października 2020 roku.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Tegoroczne Czytanie Narodowe – 2020 było naznaczone piętnem ograniczeń pandemicznych. Ze względu na ograniczenia i zalecenia stosowania dystansu społecznego na sali Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku zgromadziła się ograniczona liczba osób, byli to słuchacze starszej grupy Kursu Języka Polskiego, który się odbywa w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Ekspedycja polska. Szkoły letnie i edukacja online”, współfinansowanego ze środków pochodzących i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Urodzony na Wołyniu, w Krzemieńcu, polski romantyk całe życie był duchowo powiązany z małą ojczyzną, tutejszym folklorem, tradycjami i historią, nie tylko polskimi, ale także ukraińskimi. Tytuły utworów Słowackiego, czołowego przedstawiciela „ukraińskiej szkoły”, są wyraźnym dowodem tego: „Dumka ukraińska”, „Piosnka dziewczyny kozackiej”, „Żmija. Romans poetyczny z podań ukraińskich w sześciu pieśniach”, „Mazepa” i inne.

więcej »

Z językiem polskim na co dzień

30 sierpnia 2020, 16:00
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie pod takim hasłem w dniach 24 – 30 sierpnia odbyła się II edycja szkoły letniej w Berdiańsku, zorganizowanej pod egidą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Warto zaznaczyć, że obecnie Berdiańsk znajduje się w tak zwanej ‘zielonej strefie epidemiologicznej COVID-19’, co pozwala na realizację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć oświatowych i imprez kulturalnych, między innymi kursu języka polskiego dla dzieci i młodzieży.

O szczegółach i niuansach organizacyjnych nam opowiedział prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku prof. dr hab. Lech Suchomłynow:
- dzięki stałej i wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” nam się udało zorganizować i przeprowadzić II edycję szkoły letniej języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień”. Do intensywnej nauki przystąpiło ponad 25 osób, które były podzielone na dwie grupy: dla początkujących i dla tych, kto uczył się polskiego, z przerwami w roku szkolnym 2019/2020. Ogółem zrealizowano 36 godzin zajęć dydaktycznych.

więcej »

Piknik Polonijny w Berdiańsku

27 sierpnia 2020, 19:00
aktualności polonii Berdiańska

27 sierpnia członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku zorganizowali spotkanie na plenerze. Tradycyjnie pikniki polonijne odbywały się w ostatnim miesiącu wiosny z okazji polskich narodowych świąt majowych. W tym roku, ze względu na ograniczenia epidemiologiczne tradycyjna majówka nie odbyła się, a została przeniesiona na lepsze czasy.

W obecnej chwili Berdiańsk znajduje się w tak zwanej ‘zielonej strefie epidemiologicznej COVID-19’, co pozwala na realizację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć oświatowych i imprez kulturalnych. Właśnie w okresie 24 – 30 sierpnia nad morzem azowskim odbywała się letnia szkoła języka polskiego dla dzieci i młodzieży szkolnej, a piknik polonijny stał się wydarzeniem kluczowym. Uczniowie przygotowali wystroili teren ogrodu Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, gdzie od wielu lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej i odbywały się zajęcia szkoły letniej, oraz przygotowali bogaty program artystyczny.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie i Instytutu Slawistyki PAN mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w IV Panelu Naukowo-Dydaktycznym "Poprzez nauczanie języka polskiego do kształtowania tożsamości", III Międzynarodowej Naukowo-Praktycznej Konferencji "Współczesne metody nauczania języka polskiego" oraz warsztatach metodycznych, które odbędą się w dniach 8 – 11 października 2020 roku pod patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

Ankieta do pobrania

więcej »

Pomoc Rodaków z Kraju

18 lipca 2020, 16:56
aktualności polonii Berdiańska

Dzisiaj gościliśmy w Domu Polskim w Berdiańsku delegację z Polskiego Zespołu Humanitarnego, który dostarczył nad morze Azowskie leki oraz środki dezynfekcyjne do zwalczania wirusa SARS-CoV-2.

Polski Zespół Humanitarny to fundacja zajmująca się organizacją pomocy w obszarach występowania klęsk humanitarnych oraz wieloletni partner Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku.

Fundacja powstała z inicjatywy osób, które poznały się w trakcie kryzysu migracyjnego, jaki rozpoczął się na południu Europy w 2015 roku. Po kilkumiesięcznej działalności, jako nieformalna grupa, w lipcu 2016 roku powoła do życia fundację.

więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.