KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku Święto Wojska Polskiego było obchodzone hucznie na placu Europejskim w centrum Berdiańska. Program artystyczny był przygotowany przez słuchaczy szkoły letniej języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień”, która jest finansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pomimo śpiewów, tańców i recytowania polskich wierszy patriotycznych Polacy Berdiańska dołączyli do Akcji „Płomień Braterstwa”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku szkoła letnia języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień” odbywa się pod egidą Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu, gdzie już szesnaście lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej (dyrektor prof. Lech Aleksy Suchomłynow).

Zajęcia z języka, kultury, literatury i historii Polski dla słuchaczy szkoły organizują dyplomowani nauczyciele po studiach w Polsce. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy wiekowe (9-13 i 13-16 lat). Pomimo tradycyjnych zajęć, prowadzonych na salach i w klasach, będą organizowane liczne warsztaty i zabawy na plenerze. Polskie dzieci i młodzież przygotowują program artystyczny do Dnia Wojska Polskiego i akcji „Płomień braterstwa”. Jak wiadomo w dniu 14 sierpna w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce harcerki i harcerze oraz inni członkowie lokalnych społeczności zapalą znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, którzy w 1920 r. razem z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przodków przed Armią Czerwoną.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Panie Konsulu, w imieniu Polaków Berdiańska proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie dla podejmowanych przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku działań na rzecz kultywowania kultury naszych przodków za granicami Polski. Składając wyrazy wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu cennych inicjatyw i pomysłów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie pod takim hasłem w dniach 12 – 24 sierpnia odbędzie się turnus wakacyjnej nauki języka, kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

W ostatnim miesiącu wakacyjnym dzięki stałej współpracy z wieloletnim partnerem – Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” 40 młodych osób pochodzenia polskiego będą mogły doskonalić polszczyznę i wiedzę o kraju przodków.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku osobom szczególnie zasłużonym za promowanie dialogu międzykulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym roku wyróżnienie przyznano prof. dr hab. Helenie Krasowskiej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk za systematyczne i gruntowne badania regionów wielokulturowych i dyrektorowi Festiwalu Bukowińskie Spotkania, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku Zbigniewowi Kowalskiemu za całokształt wieloletniej pracy na rzecz zachowania oraz promowanie tolerancji międzyetnicznej.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Polscy lekarze i lekarze dentyści z całego świata wzięli udział X Kongresie Polonii Medycznej połączonym z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, który od 29 maja do 1 czerwca odbył się w gościnnym Gdańsku.

Myślą przewodnią kongresu było hasło „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Jednym z organizatorów III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich była Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, członkiem której jest Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku. Warto wspomnieć, że Ukrainę także reprezentują polonijne organizacje Kijowa, Lwowa, Winnicy, regionów wołyńskiego i zakarpackiego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Ponad 25 lat w Berdiańsku działa Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Osiągnięcia naszej organizacji polonijnej są znane w całym świecie. Polacy berdiańska szeroko nakreślili kierunki pracy. Jest w niej miejsce na działalność kulturalną, spotkania towarzyskie, wycieczki, udziały w festiwalach, czynne włączanie się w najważniejsze wydarzenia związane z „małą ojczyzną”. Jest możliwość realizowania swoich aspiracji naukowych, udzielania pomocy medycznej i wsparcia dla potrzebujących, realizowania się poprzez pracę na rzecz porozumienia między narodami.

Jest to możliwe dzięki zespołowi osób, których łączy wspólny cel – odrodzenie i krzewienie szeroko rozumianej polskości.

więcej »