Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Start V Dni Nauki Polskiej w Bediańsku

30 września 2021, 23:15
aktualności polonii Berdiańska

V Dni Nauki Polskiej w Bediańsku stały się rzeczywistością!

W tym roku forum naukowe nad morzem Azowskim zebrało nauczycieli organizacji polonijnych i wykładowców-polonistów z całej Ukrainy, od Lwowa na Zachodzie do Siewierodoniecka na Wschodzie. Swoją obecnością organizatorów i uczestników zaszczycili przedstawiciele polskiego świata nauki i środowiska akademickiego: prof. Helena Krasowska i Paweł Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Dr Maria Radziszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz mgr Michał Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Naukowców i nauczycieli powitała Rektor Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, który gości uczestników, prof. Lidia Antoszkina, Konsul Generalny RP w Charkowie Piotr Stachańczyk, Wiceprezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Józef Wróbel, p.o. Dyrektora przedstawicielstwa Polskiej Akademii Nauk w Kijowie Mateusz Białas oraz Prezes Zrzeszenia Mniejszości Narodowościowych Obwodu Zaporoskiego Naoufal Hamdani.

więcej »

Berdiańsk wita gości

30 września 2021, 22:15
aktualności polonii Berdiańska

Jutro, 1 października, rozpoczynają się V Dni Nauki Polskiej w Bediańsku oraz obchody 20. lecia Domu Polskiego w Berdiańsku.

W dniu przyjazdu uczestników z Kijowa, Charkowa, Lwowa, Winnicy, Dnipra, Niżyna, Krzywego Rogu, Siewierodoniecka, Zaporoża, a także Warszawy, Krakowa, Poznania i Olsztyna organizatorzy forum naukowego zorganizowali wycieczkę na mierzeję Berdiańską i spotkanie powitalne w Domu Polskim.

więcej »

Ukraińsko-polski okrągły stół

29 września 2021, 20:53
aktualności polonii Berdiańska

W przeddzień V Dni Nauki Polskiej w Bediańsku w Państwowym Uniwersytecie w Mariupolu odbył się okrągły stół „Ukraina – Polska: sąsiedztwo? Współpraca? Braterstwo?”. Inicjatorem omówienia wspólnej historii dwóch narodów, obecnego stanu współpracy i możliwej przyszłości inicjował prezes Polskiego-Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku Lech Aleksy Suchomłynow, który także jest profesorem uczelni mariupolskiej.

Pomimo gospodarzy, Władz i studentów Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu, udział w okrągłym stole wzięła delegacja Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, w składzie Konsula Generalnego Piotra Stachańczyka i wicekonsul Barbary Kaczmarczyk , oraz przedstawiciele polskiego świata nauki: prof. Helena Krasowska i Paweł Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Dr Maria Radziszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz mgr Michał Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

więcej »

W ramach V Dniach Nauki Polskiej w Berdiańsku, które są zaplanowane w dniach 30.09 - 03.10.2021, odbędzie się II Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. "Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym", V Panel Naukowo-Dydaktyczny: "Poprzez nauczanie języka polskiego do kształtowania tożsamości", warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego oraz sesja posterowa.

Obecnie otwarta komunikacja odwołuje się do różnych form spotkania, czasem przyjmuje postać rozmowy (bibliotekarz i czytelnik), której pretekstem jest książka (informacja). Innym razem odnosi się do komunikacji realizowanej za pośrednictwem systemów informatyczno-komunikacyjnych (otwarte repozytoria, OPAC, serwisy web 2.0, linkowanie). Istotą otwartej komunikacji jest gotowość uczestników do wysłuchania cudzych problemów lub trudnego pytania. To również kwestia stworzenia odpowiedniego środowiska sprzyjającego dobrym relacjom biblioteki i użytkownika.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku, Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie i Instytutu Slawistyki PAN mają zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w V Dniach Nauki Polskiej w Berdiańsku, które są zaplanowane w dniach 30.09 - 03.10.2021.

II Konferencja Naukowo-Praktyczna pt. "Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym", V Panel Naukowo-Dydaktyczny: "Poprzez nauczanie języka polskiego do kształtowania tożsamości" oraz warsztaty glottodydaktyczne dla lektorów języka polskiego będą się odbywać w formule mieszanej: stacjonarnej, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego i dystansu społecznego, zdalnej oraz posterowej.

Sesje naukowe i warsztaty glottodydaktyczne, planowane w dniach 1 – 2.10.2021, w ramach V Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku, dzięki Polonijnemu Centrum Zdalnego Nauczania, wspieranego przez Konsulat Generalny RP w Charkowie i Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie, będą dostępne na platformie Zoom.

więcej »

Nie tylko Czytanie…

04 września 2021, 03:00
aktualności polonii Berdiańska

Podczas tegorocznej, dziesiątej odsłony Narodowego Czytania Polacy Berdiańska spotkali się, nie tylko aby wspólnie czytać Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej, ale także żeby obejrzeć inscenizację wybranych fragmentów sztuki Gabrieli Zapolskiej.

Tegoroczne spotkanie ze sztuką polską odbyło się w Muzeum Krajoznawczym Berdiańska, którego atmosfera i dekoracje idealnie oddają atmosferę komedii w trzech aktach.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Z okazji 130 rocznicy urodzin Ludwika Godlewskiego w Berdiańskim Muzeum Historii Miasta odbyła się prezentacja prac plastycznych artysty, która stała się wyrazem uznania i wdzięczności wybitnemu artyście.

Postać Ludwika Godlewskiego jest dowodem harmonijnego współdziałania różnych kultur na wieloetnicznych ziemiach Północnego Priazowia. Jego oryginalna twórczość malarska, droga życiowa i uznanie społeczne świadczą o nadzwyczajności tej osobowości, wybitnej osobowości naszego kraju.

Życie Ludwika Godlewskiego jest ilustracją odwagi przeciwstawiania się jednostki tragicznym dziejom XX wieku, a jednocześnie organicznego połączenia pragmatycznej i artystycznej wizji świata.

więcej »