KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

18 listopada 2019 roku na plenarnym posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w Pałacu Kultury i Nauki dyplom za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa w kategorii prac zespołowych otrzymała książka pt.: Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina wydana w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku. Autorami tej pracy są: prof. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska, prof. Lech Aleksy Suchomłynow. W imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk dyplomy honorowe laureatom wręczył Profesor Stanisław Filipowicz, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

9 listopada Polacy Berdiańska wspólnie z uczestnikami Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku zorganizowali obchody największego państwowego i narodowego święta –Dzień Niepodległości Polski. Uroczystości odbyły się w ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI”, współfinansowanego przez Fundację Wolność i Demokracja z funduszy polonijnych Senatu Rzeczypospolitej.

Jest to dzień radości i dumy z odzyskania niepodległości. Na ten dzień czekały pokolenia Polaków. Cieszmy się Świętem Ojczyzny Wolnej i Niepodległej. W tym dniu w Berdiańskim Muzeum Plastycznym powiewały biało-czerwone flagi, zapalono znicze, rozdawano kokardy w kolorach narodowych, częstowano gości rogalami świętomarcińskimi.

Święto Odzyskania Niepodległości to radosny dzień dla nas wszystkich, skłania ono nas do refleksji nad patriotyzmem i czynem bohaterskim. (foto, video)

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W ramach Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku odbył się III Panel Naukowo-Dydaktyczny: „Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego” oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli z całej Ukrainy i Polski.

Prezes „Odrodzenia” prof. Lech Suchomłynow powitał uczestników i gości, którzy przyjechali nad morze Azowskie z Kijowa i Warszawy, Lwowa i Krakowa, Konina i Dnipra, a także z Mariupola, Niżyna i Krzywego Rogu.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku, które odbywają się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, zainaugurowało posiedzenie plenarne Konferencji Naukowo-Praktycznej pod tytułem „Polacy na Wschodzie: rola jednostki w procesie historycznym”.

To spotkanie naukowców z Polski i Ukrainy jest logiczną kontynuacją badań i analiz problemów poruszanych podczas wrześniowego Panelu Naukowego „Zachować polskość na Wschodzie: wyzwania współczesności”, który odbył się pod patronatem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

więcej »

Polski Ambasador w Berdiańsku

30 pażdziernika 2019, 10:33
aktualności polonii Berdiańska

Przyszłość należy do młodzieży! Jak będzie wyglądał dzień jutrzejszy – zadecyduje młode pokolenie. Właśnie takie słowa wypowiedział Ambasador RP w Ukrainie Bartosz Cichocki podczas pobytu w Berdiańsku.

Wizyta i spotkanie z miejscowymi Polakami odbyły się w dniu 29 października w Centrum języka i Kultury Polskiej i Domu Polskim w Berdiańsku. Odwiedziny przedstawiciela Polski w przeddzień Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku mały wymiar symboliczny. Był to swoisty fakt uznania, że polskość nie kończy się za Dnieprem, a Polacy na całym świecie tworzą jedną wspólnotę, którą pomimo pochodzenia łączy pamięć historyczno-kulturowa i wartości fundamentalne: barwy biało-czerwone i biały orzeł.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Na wniosek Kapituły Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, działającej w tegorocznej edycji konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. Renaty Przybylskiej, członkowie Komitetu na swym 16. posiedzeniu plenarnym w dniu 7 października 2019 roku przyznali nagrodę Komitetu Językoznawstwa PAN w kategorii prac zespołowych autorom dzieła Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina (prof. Helena Krasowska, dr Magda Pokrzyńska i prof. Lech A. Suchomłynow).

W liście przewodnim prof. dr hab. Wojciech Chlebda, przewodniczący Komitetu Językoznawstwa PAN, zaznaczył: „Szczerze i serdecznie gratuluję tego wyróżnienia i zapraszam Państwa do udziału w posiedzeniu Komitetu 18 listopada w celu prezentacji nagrodzonego działa.

więcej »

Polskie Dni Spirometrii w Berdiańsku

11 pażdziernika 2019, 16:57
aktualności polonii Berdiańska

11 października w Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku włączyło się do akcji Dni Spirometrii – 2019, które odbywały się w dniach 7 - 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Foundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

więcej »