KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Maj w Berdiańsku

04 maja 2019, 07:40

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Święto Flagi Polskiej, Święto konstytucji 3-go Maja są powodem do dumy i przypomnienia sobie o sławnych dziejach Rzeczy Pospolitej i Rodakach rozsianych po całym świecie. Ale również ciepłe majowe dni są wspaniałą okazją do spotkania i obcowania.

3 maja w Domu Polskim zebrały się najmłodsi Polacy, a następnie pod tablicą pamiątkową Marii Turzańskiej, urodzonej w Berdiańsku, odśpiewano hymn narodowy. Biało-czerwone flagi narodowe – jeden z najważniejszych atrybutów polskości, wyznaczający polską tożsamość – przypominały o obowiązkach wobec Ojczyzny i budziły uczucia patriotyczne.

więcej »

Święto Konstytucji 3 Maja

02 maja 2019, 13:04
aktualności polonii Berdiańska

Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Próba przeprowadzenia reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

więcej »

INTERNA 2019 – XVIII

10 kwietnia 2019, 10:24
aktualności polonii Berdiańska

Jak i każdego roku w kwietniu członkowie Polonijnego Koła Lekarzy, w tym prezes dr Olga Bondarewa, wzięli udział w jednej z najważniejszych imprez medycznych w Polsce Interna 2019 – XVIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa TIP „Postępy w chorobach wewnętrznych” (5 – 6.04.2019)

Organizatorzy główni, prof. Jacek Imela i dr. Piotr Gajewski, w tym roku uznani eksperci, będący jednocześnie świetnymi wykładowcami, przedstawili praktyczne nowości w postępowaniu w różnych chorobach narządów wewnętrznych i opowiedzieli na pytania uczestników Konferencji. Skorzystali nie tylko interniści i lekarze rodzinni, ale także specjaliści w węższych dziedzinach wywodzących się z interny, warto bowiem przynajmniej raz w roku odświeżyć i zaktualizować swą wiedzę w zakresie nieobejmowanym w codziennej praktyce.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

2 kwietnia 2019 r. w Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się promocja monografii autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha A. Suchomłynowa Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina. Uroczyste spotkanie miało wyjątkowy charakter, było bowiem połączone z wręczeniem odznaczeń dla naukowców zajmujących się polską kulturą. Na wniosek Fundacji Slawistycznej Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński przyznał profesor Helenie Krasowskiej (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk) oraz profesorowi Lechowi A. Suchomłynowi (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy) Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Uroczystego wręczenia medali w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dokonał Dyrektor Gabinetu Ministra Jarosław Czuba. W laudacji podkreślił zasługi odznaczonych naukowców w upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. Prof. H. Krasowska od wielu lat zajmuje się badaniem kultury Polaków żyjących w Rumunii i na Ukrainie, a jej prace językoznawcze uzupełniają lukę w badaniu języka polskiego – jednego z podstawowych elementów tożsamości narodowej. Prace prof. L. A. Suchomłynowa dotyczą rozwoju kultury polskiej w regionach wieloetnicznych. Działalność obydwojga naukowców przyczynia się do upowszechniania i ocalania polskiego niematerialnego dziedzictwa narodowego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Brązowe Medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis otrzymali prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa w Berdiańsku profesor Lech Aleksy Suchomłynow (Międzynarodowa Szkoła Ukrainistyki Narodowej Akademii Nauk Ukrainy oraz profesor Helena Krasowska (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk).

W imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego profesora Piotra Glińskiego medale wręczył dyrektor gabinetu Ministra Jarosław Czuba podczas uroczystej prezentacji monografii Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie Karpackiej:Ukraina-Rumunia. Uroczystość ta została zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Czym jest język dla każdego człowieka? Oczywiście, środkiem komunikacji, ale także i symbolem tożsamości narodowej, gwarancją zachowania kultury i dziedzictwa kraju ojczystego. Język jest dumą i klejnotem o który należy dbać. Mimo trudnych i tragicznych dziejów narodu, Polacy potrafili zachować swój język nawet podczas rozbiorów. Teraz Polska jest krajem monoetnicznym, w którym językiem polskim posługuje się więcej niż 90 % mieszkańców.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia powstała jedna z najstarszych polonijnych organizacji działających na terenie wschodniej Ukrainy. Było nią Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Właśnie tej organizacji i związanym z jej pracami osobom poświęcone jest opracowanie „Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności”. Powstało ono w wyniku wielomiesięcznej pracy jej autorów, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego, że ponad 1000 kilometrów na wschód od granic państwa polskiego, nagle pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia.

Na kartach tej publikacji przedstawione zostały najistotniejsze zdaniem jej autorów informacje, które powinny umożliwić i ich zdaniem umożliwiają odpowiedź na to podstawowe pytanie. Sama praca ma budowę tematyczną. Kolejno umieszczono w niej: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, wykazy tabel i schematów, ilustracji i źródeł oraz Aneks.

We wstępie przedstawione zostały przyczyny podjęcia się opracowania książki. Zaprezentowana została tu jej struktura wewnętrzna, a także źródła.

więcej »