Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Kilka słów o równouprawnieniu

mniej niż minutę temu
aktualności polonii Berdiańska

Kobiety od wielu lat walczą o równouprawnienie i emancypację. W ostatnich czasach obserwujemy wzrost popularności feminatywów, czyli żeńskich form gramatycznych tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn. To zjawisko budzi wiele kontrowersji, ale też staje się symbolem walki o równą reprezentację płci w języku i społeczeństwie.

Należy jednak pamiętać, że ruch emancypacyjny nie jest jednorodny. Wśród kobiet "walczących" o równouprawnienie można spotkać różne postawy i zachowania. Niektóre z nich rzeczywiście wzmacniają negatywne stereotypy dotyczące kobiet, takie jak skłonność do plotek, intryg i knucia. To cechy, które tradycyjnie kojarzone są z płcią żeńską, ale nie są inherentnie kobiece i często są wykorzystywane do dyskredytowania kobiet w sferze publicznej.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Drodzy Rodacy w Polsce i na całym świecie!

W tych dniach pragniemy złożyć Wam najserdeczniejsze życzenia z okazji majowych świąt, Dnia Polskiej Flagi, Dnia Polonii i Polaków za Granicą oraz Święta Konstytucji 3 Maja.

Choć w tym roku te święta obchodzimy w szczególnie trudnych okolicznościach, nasze serca wypełnia niezłomna nadzieja na powrót do wolnej i niepodległej Ukrainy. Pamiętamy o wartościach, na których zbudowana jest nasza tożsamość – o wolności, równości i braterstwie. Te wartości stanowią dla nas drogowskaz w naszej walce agresorem.

Dzień Polonii i Polaków za Granicą to również czas na refleksję nad rolą diaspory w budowaniu przyszłości Polski.

Polacy rozsiani po całym świecie stanowią ogromny potencjał, który może być wykorzystany dla dobra naszego kraju. Ważne jest, abyśmy wspierali ich w podtrzymywaniu polskości i tworzyli warunki do ich aktywnego udziału w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym Polski. Pamiętajmy o Polonii i Polakach za Granicą nie tylko 2 maja, ale przez cały rok!

Dziękujemy Wam, Polakom w Polsce i na całym świecie, za Wasze niezwykłe wsparcie i solidarność. Wasza pomoc i życzliwość dają nam siłę do przetrwania i wiarę w zwycięstwo.

więcej »

Casus „uczciwych” Rosjan

29 kwietnia 2024, 12:09
aktualności polonii Berdiańska

W postkolonialnym kontekście i za dekonstrukcją mitów na początku wojny wypowiedział się Dyrektor Instytutu Ukraińskiego Wołodymyr Szejko: „Niepoważne traktowanie przez Zachód wezwań Ukrainy do bojkotu Rosji i jego oburzające pragnienia „pojednania” ofiary ze sprawcą są głęboko kolonialne i aroganckie. Ten światopogląd kształtuje sztywna hierarchia: Rosja nadal jest centrum, a Ukraina mało znaną peryferią; wartość dodana rosyjskiej kultury jest wyższa niż życie ludzi. Głos Rosji jest znacznie bardziej autorytatywny niż głos jej skolonizowanych sąsiadów. Paradygmat ten jest beznadziejnie przestarzały, dlatego nigdy nie powinniśmy zgadzać się na „pojednanie” czy dialog bez uprzedniej dekonstrukcji tego paradygmatu”.

Co do „dobrych (uczciwych) Rosjan” zacytuję ukraińską pisarkę Irenę Karpę: „Okazuje się, że ta sama Ulicka, którą bardzo lubiłam, oświadczyła, że ​​Kijów to „rosyjskie miasto” i tylko język rosyjski brzmi tam naturalnie. A co ze mną, która mówi po ukraińsku? A ty (LS – do dziennikarki)? I co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy mówią po ukraińsku?”.

Wypowiedź I. Karpy dowodzi, że można być osobą utalentowaną, dysydentem, pacyfistą, ale być nośnikiem idei i szerzyć doktrynę ‘ruskiego miru”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W obliczu trwającej wojny w Ukrainie i napływu uchodźców do Polski, język ukraiński stał się językiem coraz bardziej pożądanym. Polacy chcą komunikować się z ukraińskimi sąsiadami, pomagać im w codziennych sprawach i budować z nimi relacje. Nauka języka ukraińskiego staje się więc nie tylko wyzwaniem edukacyjnym, ale także wyrazem solidarności i troski.

Chociaż polski i ukraiński należą do rodziny języków słowiańskich, istnieją między nimi pewne różnice, które mogą utrudniać naukę. Osoby polskojęzyczne mogą mieć problemy z wymową ukraińskich głosek, takich jak "г". aby wymówić ukraińskie г (h), można zacząć od polskiego ch i stopniowo przesuwać się w stronę g. Należy jednak pamiętać, że ukraińskie г jest wymawiane jeszcze bardziej gardłowo niż polskie ch.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W 2022 roku obserwujemy znaczny wzrost odsetka obywateli Ukrainy posługujących się językiem ukraińskim w życiu codziennym. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy wskaźnik ten wynosił 64%, w 2022 roku wzrósł on do 71%. Jednocześnie poziom używania języka rosyjskiego spadł o prawie 10%.

Przyczyny wzrostu używania języka ukraińskiego: Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, polityka językowa państwa i wzrost prestiżu języka ukraińskiego. Agresja Rosji wywołała silny wzrost świadomości narodowej wśród Ukraińców. Wzrosła potrzeba identyfikowania się z ukraińską kulturą i językiem.Ukraińskie władze od lat prowadzą politykę promującą używanie języka ukraińskiego w życiu publicznym. Wzrost popularności języka ukraińskiego jest częściowo rezultatem tych działań. Wzrost znaczenia Ukrainy na arenie międzynarodowej przyczynia się do wzrostu prestiżu języka ukraińskiego. Coraz więcej osób na świecie uczy się języka ukraińskiego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Rosyjska kultura pozostaje narzędziem propagandy i szerzenia ‘ruskiego miru’. Oksana Zabużko wprost i na różne sposoby mówi, że rosyjska kultura jest protekcjonalnie wyniosła i imperialna jak sama Rosja, że „jeśli zaakceptujesz tezę Tołstoja, gratulacje. Jesteś gotów na przybycie rosyjskich wojsk”.

W kolejnym artykule pt. II wojna Światowa objęła całą Ukrainę i tylko 10 proc. Rosji. Ale Zachód współczuje Rosjanom ukraińska pisarka i intelektualistka podkreśla: „Czas spojrzeć na rosyjską literaturę nowymi oczami, wszak w dużej mierze to ona utkała „siatkę maskującą” dla rosyjskich czołgów. Studiowałam w ZSRR, gdzie literatura rosyjska była w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Pamiętam szok z dzieciństwa, jakim było opowiadanie Turgieniewa „Mumu". Głuchoniemy pańszczyźniany chłop, dobra dusza, na rozkaz dziedziczki zabija jedyne bliskie mu stworzenie, wierną suczkę. Historia ta miała wzbudzić u dzieci litość do bohatera i nienawiść do złej pani. Rozpoznaję dziś ludzi wychowanych w tamtej szkole w tych, którzy przeklinają Putina i współczują dobrym rosyjskim żołnierzom, których wysłał on na Ukrainę, żeby zabijali ogniem i mieczem nie tylko suczki, ale i wszystkie żywe stworzenia – biedni chłopcy, jak oni cierpią”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniu 22 lutego redakcja „Kalendarza Beskidzkiego” świętowała wydanie kolejnego 23 rocznika. Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Lechem Suchomłynowem, zatytułowane „Ruski mir i kremlowska propaganda – postkolonialna dekonstrukcja mitów”, przyciągnęło tłumy miłośników historii i literatury.

W swoim wystąpieniu prof. Suchomłynow skupił się na analizie koncepcji „ruskiego miru”, wykorzystywanej przez Kreml do usprawiedliwienia agresji na Ukrainę. Prelegent podkreślił, że idea „ruskiego miru” jest sztucznym konstruktem, służącym do legitymizacji imperialnych ambicji Rosji.

więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.