Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Redakcja „Kalendarza Beskidzkiego” zaprasza na promocję na promocję kolejnego rocznika oraz na spotkanie na spotkanie autorskie z prof. drem hab. Lechem Suchomłynowem (Instytut Slawistyki PAN), które odbędzie się 22 lutego o g. 17.00 w Galerii Bielskiej BWA w willi Sixta przy ul. Mickiewicza, Bielsko-Biała.

Tezy i postulaty prof. Lecha Suchomłynowa

W kontekście badań postkolonialych w ukraińskich kołach naukowych co raz głośniej mówi się o krytyce czy nawet hermeneutyce postkolonialnej.

Hermeneutyka postkolonialna jest rozumiana jako interdyscyplinarne podejście do badań tekstów, kultur i historii, które łączy perspektywy hermeneutyki i teorii postkolonialnej. Innymi słowy, wykorzystuje narzędzia i metody interpretacji hermeneutycznej, aby krytycznie analizować teksty i zjawiska kulturowe z uwzględnieniem niekorzystnych skutków kolonializmu i jego trwałej spuścizny. Celem hermeneutyki postkolonialnej jest demaskowanie ukrytych założeń i uprzedzeń wewnątrz tekstów i kultur; pokazanie w jaki sposób kolonialne władze wykorzystywały kulturę i język, dyskursy i narracje do dominacji i marginalizacji; daje głos marginalizowanym aspektom, pozwalając na interpretacje tekstów i kultury w świetle doświadczeń społeczności dotkniętych kolonializmem; wyzywa dominujące narracje historyczne, krytycznie kwestionując kolonialne interpretacje historii i proponuje alternatywne spojrzenia i, ważne dla nas, przeczytania/rozkodowania tekstów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Rosyjscy okupanci zwiększają tempo przymusowej paszportyzacji ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, zwłaszcza w obwodzie chersońskim i zaporoskim, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego danych armia rosyjska terroryzuje ludzi, zmuszając ich do uzyskania rosyjskich paszportów. W przypadku odmowy okupanci grożą deportacją.

„Przyjeżdża kolumna pustych autobusów z przedstawicielami Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, którzy nawiązując do podpisanego przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej dekretu o wydaleniu z okupowanych terytoriów osób nieposiadających obywatelstwa rosyjskiego, stawiają warunek: albo rezygnacja z ukraińskiego obywatelstwa na rzecz rosyjskiego, albo natychmiastowe wydalenie i konfiskata mienia” – czytamy w oświadczeniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Istnieją fakty dotyczące praktyk represyjnych, ograniczeń w dostępie do usług medycznych, w przemieszczaniu się między miejscowościami dla osób, które odmawiają otrzymania rosyjskich paszportów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Sewilla, Hiszpania - Plakat przedstawiający młodego Jezusa ubranego jedynie w przepaskę biodrową wywołał gwałtowną reakcję w mediach społecznościowych w Hiszpanii. Część osób określiła go jako obrazę postaci Chrystusa, podczas gdy inni publikowali nieprzyzwoite komentarze i memy.

Kontrowersyjne dzieło

Autorem plakatu jest światowej sławy sewilski artysta Salustiano García Cruz. Przedstawia on Jezusa bez cierniowej korony, bez cierpiącego oblicza i z drobnymi ranami na rękach i klatce piersiowej.

Plakat został stworzony na zamówienie i zatwierdzony przez Radę Generalną Bractw, która organizuje w Sewilli znane i niezwykle popularne procesje Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą.

Mieszane reakcje

Reakcje na plakat są mieszane. Niektórzy katolicy uważają go za obrazoburczy i nieodpowiedni. Krytykują oni fakt, że Jezus jest przedstawiony w zbyt skąpym stroju i bez atrybutów symbolizujących jego mękę.

więcej »

Ukraińcy w Polsce: skąd są?

02 lutego 2024, 18:32
aktualności polonii Berdiańska

Rok 2023 był naznaczony wojną w Ukrainie, która wywołała masową migrację ludności. Polska stała się jednym z głównych kierunków uchodźców, a liczba Ukraińców w kraju gwałtownie wzrosła. W 2024 roku, rok po rozpoczęciu wojny, szacuje się, że liczba ta nadal będzie wysoka, ale może ulec pewnym zmianom.

Według danych GUS, na koniec 2023 roku w Polsce przebywało około 1,3 mln Ukraińców. Spośród nich około 957 000 osób posiadało status uchodźcy tymczasowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie osoby uciekające przed wojną zarejestrowały się w systemie, co oznacza, że rzeczywista liczba Ukraińców w Polsce może być jeszcze wyższa.

W 2024 roku można spodziewać się kilku trendów migracyjnych. Po pierwsze, część uchodźców może zdecydować się na powrót do Ukrainy, jeśli sytuacja w kraju się ustabilizuje. Po drugie, niektórzy Ukraińcy mogą migrować do innych krajów Europy Zachodniej, szukając lepszych perspektyw zawodowych lub edukacyjnych. Po trzecie, część osób może pozostać w Polsce na stałe, integrując się z polskim społeczeństwem.

więcej »

Rewizja imperialisty puszkina

23 stycznia 2024, 13:06
Horace Vernet

Hetman kozacki Iwan Mazepa był postacią historyczną, która wzbudzała wiele emocji. Był postrzegany jako bohater romantyczny, ale też był przedstawiany jako zdrajca caratu moskiewskiego.

Mąż stanu na skalę europejską, utalentowany polityk, filantrop, człowiek wykształcony, człowiek o tragicznym losie i złożonym charakterze – tak wszedł.

więcej »

Zdekolonizować siebie i Ukrainę

17 stycznia 2024, 13:01
aktualności polonii Berdiańska

Początek masowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku był dla ukraińskiego społeczeństwa i kultury momentem przełomowym. W obliczu rosyjskiej agresji, która została odczytana jako próba ponownego podporządkowania Ukrainy Rosji, coraz częściej zaczęły brzmieć słowa i funkcjonować pojęcia „dekolonizacja” i „postkolonializm”. Zjawiska te stały się dominującymi w ukraińskiej nauce i polityce kulturalnej i obecnie wyznaczają kierunki działań indywidualnych i zbiorowych na rzecz zachowania i zrozumienia swojej kultury.

Obecnie dekolonizacja i postkolonializm stały się kluczowymi pojęciami ukraińskiej polityki kulturalnej. Zjawiska te wiążą się z dążeniem Ukrainy do oddzielenia się od rosyjskiego dziedzictwa imperialnego i zbudowania własnego, niepodległego państwa.

więcej »

SMIERSZ (śmierć szpiegom)

10 stycznia 2024, 19:06
aktualności polonii Berdiańska

Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rosyjscy okupanci odnowili oddziały karne SMIERSZ (śmierć szpiegom) – organizacji, która podczas II wojny światowej walczyła ze szpiegami na terytoriach radzieckich. Poinformował o tym wywiad Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Na początku stycznia 2024 r. w otwartych źródłach pojawiły się zdjęcia rosyjskich agentów noszących naszywki z napisem „SMIERSZ”. Według wywiadu rosyjscy politycy zapowiedzieli przywrócenie tej organizacji pod koniec 2023 roku.

„Smiersz” został stworzony przez Józefa Stalina w 1941 roku w celu zwalczania szpiegów i dywersantów na terytorium ZSRR. Organizacja istniała do 1946 roku. Powrót tej organizacji może być niebezpiecznym sygnałem dla krajów demokratycznych.

więcej »