Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Rosyjska kultura pozostaje narzędziem propagandy i szerzenia ‘ruskiego miru’. Oksana Zabużko wprost i na różne sposoby mówi, że rosyjska kultura jest protekcjonalnie wyniosła i imperialna jak sama Rosja, że „jeśli zaakceptujesz tezę Tołstoja, gratulacje. Jesteś gotów na przybycie rosyjskich wojsk”.

W kolejnym artykule pt. II wojna Światowa objęła całą Ukrainę i tylko 10 proc. Rosji. Ale Zachód współczuje Rosjanom ukraińska pisarka i intelektualistka podkreśla: „Czas spojrzeć na rosyjską literaturę nowymi oczami, wszak w dużej mierze to ona utkała „siatkę maskującą” dla rosyjskich czołgów. Studiowałam w ZSRR, gdzie literatura rosyjska była w szkołach przedmiotem obowiązkowym. Pamiętam szok z dzieciństwa, jakim było opowiadanie Turgieniewa „Mumu". Głuchoniemy pańszczyźniany chłop, dobra dusza, na rozkaz dziedziczki zabija jedyne bliskie mu stworzenie, wierną suczkę. Historia ta miała wzbudzić u dzieci litość do bohatera i nienawiść do złej pani. Rozpoznaję dziś ludzi wychowanych w tamtej szkole w tych, którzy przeklinają Putina i współczują dobrym rosyjskim żołnierzom, których wysłał on na Ukrainę, żeby zabijali ogniem i mieczem nie tylko suczki, ale i wszystkie żywe stworzenia – biedni chłopcy, jak oni cierpią”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniu 22 lutego redakcja „Kalendarza Beskidzkiego” świętowała wydanie kolejnego 23 rocznika. Spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Lechem Suchomłynowem, zatytułowane „Ruski mir i kremlowska propaganda – postkolonialna dekonstrukcja mitów”, przyciągnęło tłumy miłośników historii i literatury.

W swoim wystąpieniu prof. Suchomłynow skupił się na analizie koncepcji „ruskiego miru”, wykorzystywanej przez Kreml do usprawiedliwienia agresji na Ukrainę. Prelegent podkreślił, że idea „ruskiego miru” jest sztucznym konstruktem, służącym do legitymizacji imperialnych ambicji Rosji.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Redakcja „Kalendarza Beskidzkiego” zaprasza na promocję kolejnego rocznika oraz na spotkanie autorskie z prof. dr. hab. Lechem Suchomłynowem (Instytut Slawistyki PAN), które odbędzie się 22 lutego o g. 17.00 w Galerii Bielskiej BWA w willi Sixta przy ul. Mickiewicza, Bielsko-Biała.

Tezy i postulaty prof. Lecha Suchomłynowa

W kontekście badań postkolonialych w ukraińskich kołach naukowych co raz głośniej mówi się o krytyce czy nawet hermeneutyce postkolonialnej.

Hermeneutyka postkolonialna jest rozumiana jako interdyscyplinarne podejście do badań tekstów, kultur i historii, które łączy perspektywy hermeneutyki i teorii postkolonialnej. Innymi słowy, wykorzystuje narzędzia i metody interpretacji hermeneutycznej, aby krytycznie analizować teksty i zjawiska kulturowe z uwzględnieniem niekorzystnych skutków kolonializmu i jego trwałej spuścizny. Celem hermeneutyki postkolonialnej jest demaskowanie ukrytych założeń i uprzedzeń wewnątrz tekstów i kultur; pokazanie w jaki sposób kolonialne władze wykorzystywały kulturę i język, dyskursy i narracje do dominacji i marginalizacji; daje głos marginalizowanym aspektom, pozwalając na interpretacje tekstów i kultury w świetle doświadczeń społeczności dotkniętych kolonializmem; wyzywa dominujące narracje historyczne, krytycznie kwestionując kolonialne interpretacje historii i proponuje alternatywne spojrzenia i, ważne dla nas, przeczytania/rozkodowania tekstów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Rosyjscy okupanci zwiększają tempo przymusowej paszportyzacji ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, zwłaszcza w obwodzie chersońskim i zaporoskim, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego danych armia rosyjska terroryzuje ludzi, zmuszając ich do uzyskania rosyjskich paszportów. W przypadku odmowy okupanci grożą deportacją.

„Przyjeżdża kolumna pustych autobusów z przedstawicielami Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, którzy nawiązując do podpisanego przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej dekretu o wydaleniu z okupowanych terytoriów osób nieposiadających obywatelstwa rosyjskiego, stawiają warunek: albo rezygnacja z ukraińskiego obywatelstwa na rzecz rosyjskiego, albo natychmiastowe wydalenie i konfiskata mienia” – czytamy w oświadczeniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Istnieją fakty dotyczące praktyk represyjnych, ograniczeń w dostępie do usług medycznych, w przemieszczaniu się między miejscowościami dla osób, które odmawiają otrzymania rosyjskich paszportów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Sewilla, Hiszpania - Plakat przedstawiający młodego Jezusa ubranego jedynie w przepaskę biodrową wywołał gwałtowną reakcję w mediach społecznościowych w Hiszpanii. Część osób określiła go jako obrazę postaci Chrystusa, podczas gdy inni publikowali nieprzyzwoite komentarze i memy.

Kontrowersyjne dzieło

Autorem plakatu jest światowej sławy sewilski artysta Salustiano García Cruz. Przedstawia on Jezusa bez cierniowej korony, bez cierpiącego oblicza i z drobnymi ranami na rękach i klatce piersiowej.

Plakat został stworzony na zamówienie i zatwierdzony przez Radę Generalną Bractw, która organizuje w Sewilli znane i niezwykle popularne procesje Wielkiego Tygodnia przed Wielkanocą.

Mieszane reakcje

Reakcje na plakat są mieszane. Niektórzy katolicy uważają go za obrazoburczy i nieodpowiedni. Krytykują oni fakt, że Jezus jest przedstawiony w zbyt skąpym stroju i bez atrybutów symbolizujących jego mękę.

więcej »

Ukraińcy w Polsce: skąd są?

02 lutego 2024, 18:32
aktualności polonii Berdiańska

Rok 2023 był naznaczony wojną w Ukrainie, która wywołała masową migrację ludności. Polska stała się jednym z głównych kierunków uchodźców, a liczba Ukraińców w kraju gwałtownie wzrosła. W 2024 roku, rok po rozpoczęciu wojny, szacuje się, że liczba ta nadal będzie wysoka, ale może ulec pewnym zmianom.

Według danych GUS, na koniec 2023 roku w Polsce przebywało około 1,3 mln Ukraińców. Spośród nich około 957 000 osób posiadało status uchodźcy tymczasowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie osoby uciekające przed wojną zarejestrowały się w systemie, co oznacza, że rzeczywista liczba Ukraińców w Polsce może być jeszcze wyższa.

W 2024 roku można spodziewać się kilku trendów migracyjnych. Po pierwsze, część uchodźców może zdecydować się na powrót do Ukrainy, jeśli sytuacja w kraju się ustabilizuje. Po drugie, niektórzy Ukraińcy mogą migrować do innych krajów Europy Zachodniej, szukając lepszych perspektyw zawodowych lub edukacyjnych. Po trzecie, część osób może pozostać w Polsce na stałe, integrując się z polskim społeczeństwem.

więcej »

Rewizja imperialisty puszkina

23 stycznia 2024, 13:06
Horace Vernet

Hetman kozacki Iwan Mazepa był postacią historyczną, która wzbudzała wiele emocji. Był postrzegany jako bohater romantyczny, ale też był przedstawiany jako zdrajca caratu moskiewskiego.

Mąż stanu na skalę europejską, utalentowany polityk, filantrop, człowiek wykształcony, człowiek o tragicznym losie i złożonym charakterze – tak wszedł.

więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.