KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Pod koniec sierpnia delegacja członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku w ramach realizacji projektu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie „Opieka i objazd miejsc Pamięci Narodowej w Rumunii” wzięli udział w Dniach Polskich w Suczawie. To przedsięwzięcie odbywa się od ponad dwudziestu lat i łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 12 – 23 sierpnia w Centrum Języka i Kultury Polskiej przy Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku odbyła się szkoła letnia języka polskiego dla dzieci młodzieży „Z językiem polskim na co dzień”. O tym, jak jest zorganizowany proces nauczania w ramach działalności Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” rozmawiamy z prezesem prof. Lechem Suchomłynowem.

Panie Profesorze, proszę krótko opisać polską infrastrukturę oświatową w Berdiańsku.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

21 sierpnia pomiędzy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku i Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Tureckiej zawarto porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki oraz wspólnej realizacji projektów dotyczących edukacji międzykulturowej.

Już w dniu 9 września w Berdiańsku, w ramach Międzynarodowego Forum „Ukraina – Polska – Turcja: o czym warto pamiętać” dojdzie do podpisania umowy z Berdiańskim Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu o powołaniu Ukraińsko-Polsko-Tureckiego Centrum Informacyjno-Kulturowego, którego celem jest:

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku Święto Wojska Polskiego było obchodzone hucznie na placu Europejskim w centrum Berdiańska. Program artystyczny był przygotowany przez słuchaczy szkoły letniej języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień”, która jest finansowana przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Pomimo śpiewów, tańców i recytowania polskich wierszy patriotycznych Polacy Berdiańska dołączyli do Akcji „Płomień Braterstwa”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku szkoła letnia języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień” odbywa się pod egidą Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu, gdzie już szesnaście lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej (dyrektor prof. Lech Aleksy Suchomłynow).

Zajęcia z języka, kultury, literatury i historii Polski dla słuchaczy szkoły organizują dyplomowani nauczyciele po studiach w Polsce. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy wiekowe (9-13 i 13-16 lat). Pomimo tradycyjnych zajęć, prowadzonych na salach i w klasach, będą organizowane liczne warsztaty i zabawy na plenerze. Polskie dzieci i młodzież przygotowują program artystyczny do Dnia Wojska Polskiego i akcji „Płomień braterstwa”. Jak wiadomo w dniu 14 sierpna w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce harcerki i harcerze oraz inni członkowie lokalnych społeczności zapalą znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, którzy w 1920 r. razem z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przodków przed Armią Czerwoną.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Panie Konsulu, w imieniu Polaków Berdiańska proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie dla podejmowanych przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku działań na rzecz kultywowania kultury naszych przodków za granicami Polski. Składając wyrazy wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu cennych inicjatyw i pomysłów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie pod takim hasłem w dniach 12 – 24 sierpnia odbędzie się turnus wakacyjnej nauki języka, kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

W ostatnim miesiącu wakacyjnym dzięki stałej współpracy z wieloletnim partnerem – Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” 40 młodych osób pochodzenia polskiego będą mogły doskonalić polszczyznę i wiedzę o kraju przodków.

więcej »