KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia powstała jedna z najstarszych polonijnych organizacji działających na terenie wschodniej Ukrainy. Było nią Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Właśnie tej organizacji i związanym z jej pracami osobom poświęcone jest opracowanie „Wspólnota polska w Berdiańsku wyzwania współczesności”. Powstało ono w wyniku wielomiesięcznej pracy jej autorów, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego, że ponad 1000 kilometrów na wschód od granic państwa polskiego, nagle pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia.

Na kartach tej publikacji przedstawione zostały najistotniejsze zdaniem jej autorów informacje, które powinny umożliwić i ich zdaniem umożliwiają odpowiedź na to podstawowe pytanie. Sama praca ma budowę tematyczną. Kolejno umieszczono w niej: wstęp, cztery rozdziały, zakończenie, wykazy tabel i schematów, ilustracji i źródeł oraz Aneks.

We wstępie przedstawione zostały przyczyny podjęcia się opracowania książki. Zaprezentowana została tu jej struktura wewnętrzna, a także źródła.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

"Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia - Ukraina".

Bukowina to kraina geograficzno-historyczna rozciągająca się pomiędzy Karpatami a środkowym Dniestrem. Monarchia austrowęgierska prowadziła tu politykę osiedlania nowych kolonistów na gęsto zalesionych bezludnych lub rzadko zasiedlonych obszarach, stwarzając im korzystne warunki prawno-organizacyjne dla rozpoczęcia nowego etapu życia. W ten sposób zaczęli na Bukowinę przybywać osadnicy z terenu całej Monarchii, m.in. z Polski, dzięki którym powstała tu wieloetniczna i wieloreligijna społeczność. W okresie międzywojennym Bukowina należała do Rumunii. Od czasu drugiej wojny światowej kraina ta jest podzielona pomiędzy dwa państwa. Północna część, z Czerniowcami – historyczną stolicą regionu – przejęta przez Stalina, trafiła do Związku Radzieckiego i leży dziś w granicach państwa ukraińskiego. Południowa część, natomiast, z miastem Suczawa, pozostaje w Rumunii.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia Polacy Berdiańska składają najserdeczniejsze życzenia wszystkim braciom w Chrystusie. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Wam przez cały Nowy Rok. Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru przyniesie Wam spokój i radość. Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.

Życzymy, aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania, spełnił zamierzenia i dążenia zawodowe oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.

Zarząd Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

11 listopada Polacy Berdiańska wspólnie z naszymi partnerami z Kraju obchodziliśmy nasze największe państwowe i narodowe święto – 100 rocznicę - Dzień Niepodległości Polski. Uroczystości odbyły się w ramach projektu „DLA NIEPODLEGŁOŚCI”, współfinansowanego przez Senat Rzeczypospolitej.

Jest to dzień radości i dumy z odzyskania niepodległości. Na ten dzień czekały pokolenia Polaków. Cieszmy się Świętem Ojczyzny Wolnej i Niepodległej. Już niedługo będą powiewać biało-czerwone flagi, zostaną zapłone znicze pod pomnikami narodowych bohaterów. Święto Odzyskania Niepodległości to radosne święto dla nas wszystkich, skłania ono nas do refleksji nad patriotyzmem i czynem bohaterskim.

Ja i moje pokolenie jesteśmy bardzo wdzięczni, walczącym o niepodległość naszej Ojczyzny, ponieważ dzięki Nim Polska jest wolna. W dzisiejszych czasach nie pozwólmy aby zanikały takie wartości jak patriotyzm i miłość do Ojczyzny. Pamięcią, postawą, swoim uczestnictwem w uroczystościach nadajmy należną mu rangę, a młodym pokoleniom przypominajmy o tym co nasze, polskie i odzyskane krwią naszych przodków. (foto, video)

Prezes Polskiego Towarzystwa „Odrodzenie” Lech Suchomłynow więcej »

Dyskusja o języku i tożsamości

08 listopada 2018, 16:13
aktualności polonii Berdiańska

Dzień piśmiennictwa ukraińskiego, obchodzony 9 listopada, stał się wspaniałą okazją dla organizacji Panelu Naukowo-Dyskusyjnego „Język jako składnik tożsamości narodowej”, który odbył się w Centrum Języka i Kultury Polskiej.

Uczestnikami okrągłego stołu byli słuchaczy kursu języka polskiego dla młodzieży Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” oraz wykładowcy Katedry Filologii Słowiańskiej i studenci Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku.

więcej »

Zachować pamięć pokoleń

02 listopada 2018, 19:38
aktualności polonii Berdiańska

W ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości Państwa Polskiego, organizowanych pod egidą Fundacji Wolność i Demokracja, w Centrum Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku odbył się okrągły stół „100 lat niepodległości: polskość na Ukrainie wschodniej”.

Uczestnicy spotkania wysłuchali referatu Mikołaja Bondarewa (nauczyciela historii, doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego) o rozbiorach Polski, o I wojnie światowej i udziale w niej Polaków, trudnej drodze do odzyskanej w roku 1918 Niepodległości, o wspólnej walce Palaków i Ukraińców oraz o wspólnym zwycięstwie – Cudzie nad Wisłą.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku powstało dwadzieścia lat temu i nieformalnie działało przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie”. Formalnie zostało legalizowane przez władze miasta dopiero w roku 2000. Obecnie do polonijnej organizacji medycznej należą specjaliści różnych dziedzin medycyny: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra i inni lekarze-fachowcy. Lekarze-Polacy systematycznie organizują tak zwane „białe soboty”, które odbywają się po hasłem: „Niesiemy pomoc ludziom”.

więcej »