KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Sesja posterowa

12 pażdziernika 2020, 22:05
aktualności polonii Berdiańska

Ze względu na sytuację epidemiczną w świecie obrady miały charakter hybrydyczny. Do prawie dwudziestu uczestników Dni Nauki Polskiej z całej Ukrainy (Kijów, Dnipro, Siewierodoneck, Pawłograd, Charków, Zaporoże, Krzywy Róg) przez platformę Zoom dołączyli naukowcy z Polski i polonistyki lwowskiej. Także w ciągu trwania Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku trwała sesja posterowa – element konferencji naukowej polegający na dyskusji przy publicznie rozwieszonych plakatach naukowych, w której ramach zostały przedstawione referat naukowców z Łucka, Kijowa, Niżyna, Czerniowców oraz Berdiańska. (postery w formacie PDF)

więcej »

Polonijny czwartek z profilaktyką

24 września 2020, 17:46
aktualności polonii Berdiańska

Od prawie dwudziestu pięciu lat Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku projekty charytatywne: „Gabinet pomocy lekarskiej”, „Białe soboty”, „Stacja opieki domowej”, a od niedawna, na tle pandemii koronawirusa uruchomiono gorącą linię pomocy zdalnej. Miejscowi polscy lekarze-specjaliści od różnych chorób stale konsultują, diagnozują i leczą członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” i parafian rzymskokatolickiej parafii pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Berdiańsku. Konsultacje są organizowane przede wszystkim w Domu Polskim, ale także przy parafii i innych miejscach. Jest to możliwe dzięki stałej współpracy z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie”, która od wielu lat wspiera działalność bieżącą PKL oraz umożliwia udział berdiańczyków w szkoleniach, kursach doskonalenia zawodowego, stażach, konferencjach i kongresach w Polsce.

więcej »

Język ma znaczenie

18 września 2020, 09:48
aktualności polonii Berdiańska

Na początku września Centrum Języka i Kultury Polskiej Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku zorganizowało intensywny kurs języka polskiego dla dzieci w wieku 8 – 14 lat i młodzieży po 14 roku życia. Szkoła językowa odbyła się w ramach projektu “Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Celem przeprowadzonych zajęć było zaktualizować nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje lingwistyczne, nabyte w okresie przed kwarantanną a także reintegrować młode pokolenie Polaków i przygotować do ewentualnego nauczania zdalnego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

ZAPROSZENIE

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na ХІIІ Polsko-Ukraińskie Spotkania – Jaremcze 2020, które w tym roku odbędą się pod hasłem „ZA NASZĄ I WASZĄ WOLNOŚĆ: lekcje z przeszłości w świetle współczesnych realiów. W 100-lecie sojuszu Józefa Piłsudskiego i Symona Petlury oraz Bitwy Warszawskiej”.

W tym roku spotkania odbędą się on-line w terminie 24-25 września 2020 r.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Książka autorów: Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Lech Aleksy Suchomłynow, Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2018 znalazła się na liście siedmiu pozycji nominowanych do nagrody im. Jerzego Giedroycia.

Nagroda im. Jerzego Giedroycia jest przyznawana od 2001 r. Została ustanowiona przez Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej za badania nad dziedzictwem paryskiej „Kultury” lub za twórczą kontynuację przesłania Jerzego Giedroycia w dziedzinie nauki. Jerzy Giedroyc, ur. 27 lipca 1906 w Mińsku, zm. 14 września 2000 w Maisons-Laffitte. Książka w wolnym dostępie opublikowana na stronie: https://ispan.waw.pl/ireteslaw/handle/20.500.12528/625

Publikacja zawiera liczne fotografie archiwalne oraz nagrania mp3 stanowiące wybór fragmentów wywiadów zrealizowanych na Bukowinie – w Rumunii i Ukrainie. Listę wszystkich książek nominowanych w tym roku do nagrody można zobaczyć pod adresem: https://www.umcs.pl/pl/nominowani,1759.htm

więcej »

Nabór Wniosków Na Rok 2021

11 września 2020, 19:20
aktualności polonii Berdiańska

Fundacja Wolność i Demokracja serdecznie zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie działań organizacji działających na rzecz Polonii oraz Polaków za granicą na rok 2021 w obszarach:

  • Oświata – wsparcie bieżącej działalności szkół i punktów nauczania języka polskiego, wsparcie bieżącej działalności przedszkoli, katedr języka polskiego, kolonie i obozy o charakterze edukacyjnym, konkursy, olimpiady, dyktanda, warsztaty dla uczniów i Nauczycieli.
  • Kultura I Promocja Polski– imprezy kulturalne, imprezy cykliczne, koncerty, wystawy, publikacje kulturalne i historyczne, wydarzenia historyczne, wykłady, spotkania z historykami.
  • Wzmacnianie Pozycji Środowisk Polskich I Polonijnych W Krajach Zamieszkania – warsztaty, wykłady, wsparcie finansowe, szkolenia, projekty liderskie.
  • Pomoc Charytatywna I Socjalna – organizacja spotkań charytatywnych, zakup leków, sprzętu medycznego, pokrycie kosztów leczenia, zapomogi socjalne.
  • Media Polskie – gazety, audycje radiowe i telewizyjne, portale i strony internetowe.
  • Ochrona Polskiego Dziedzictwa Kulturowego I Historycznego – wsparcie organizacji działających w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (opieka nad cmentarzami, wykłady historyczne, prelekcje, uroczystości historyczne itd.)

Termin składania wniosków na rok 2021 upływa 4 października 2020 roku.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Tegoroczne Czytanie Narodowe – 2020 było naznaczone piętnem ograniczeń pandemicznych. Ze względu na ograniczenia i zalecenia stosowania dystansu społecznego na sali Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku zgromadziła się ograniczona liczba osób, byli to słuchacze starszej grupy Kursu Języka Polskiego, który się odbywa w ramach projektu Fundacji Wolność i Demokracja „Ekspedycja polska. Szkoły letnie i edukacja online”, współfinansowanego ze środków pochodzących i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP.

Urodzony na Wołyniu, w Krzemieńcu, polski romantyk całe życie był duchowo powiązany z małą ojczyzną, tutejszym folklorem, tradycjami i historią, nie tylko polskimi, ale także ukraińskimi. Tytuły utworów Słowackiego, czołowego przedstawiciela „ukraińskiej szkoły”, są wyraźnym dowodem tego: „Dumka ukraińska”, „Piosnka dziewczyny kozackiej”, „Żmija. Romans poetyczny z podań ukraińskich w sześciu pieśniach”, „Mazepa” i inne.

więcej »