Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Dom Polski w Berdiańsku

Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa,<br /> dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku.

Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa,
dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku.

Siedziba, biuro, office, miejsce spotkań – różnie można określać trzypokojowe mieszkanie, kupione przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” w 2001 roku dla potrzeb Polonii w Berdiańsku. Natomiast od samego początku miejscowi Polacy mówili, że jest to Dom Polski. Ten wyraz – Dom – wiąże się, przede wszystkim, ze słowem rodzina, czym, niewątpliwie, jest nieliczna, ale prężna, polska wspólnota w tym wczasowym mieście.

Fakt zakupu mieszkania stał się ważnym czynnikiem integrującym wszystkich członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa “Odrodzenie”. Polacy Berdiańska poczuli się, tak rzec, docenieni przez Macierz, odczuli, że przynależą do Wielkiej Rodziny, miano której Polska.

W ciągu miesiąca w Domu Polskim pojawiły się meble, nie nowe, ale użyteczne i tak potrzebne dla normalnego funkcjonowania. Ciekawe, że pierwszym pojawiło się pianino , pod dźwięki którego do dzisiaj Polacy organizują już tradycyjne imprezy. Każdy pragnął przyczynić się do tworzenia Domu polskiego, ktoś, oddając własne meble, ktoś pieniędzmi, koś dobrą radą. Wynikiem tego jest ciepła i przyjazna atmosfera, panująca w tym miejscu. Poza tym, warto o tym powiedzieć, tuż, obok Domu Polskiego, znajduje się sierociniec, w którym wychowuje się ponad 30 dzieciaków polskiego pochodzenia, sierot społecznych. Dla nich na pewno Dom Polski stał się domem własnym i zastępuje tak brakującą atmosferę rodzinną.

Z czasem biuro przetworzyło się w nowoczesny ośrodek dydaktyczny. Do tego przyczyniły się organizacje, wspierające Polonię i miejscowi Polacy-przedsiębiorcy. Szczególne wyrazy uznania kierujemy Senatowi i Rzadowi Polskiemu, Stowarzyszeniu “Wspólnota Polska”, Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacji Semper Polonia, Konsulatowi Generalnemu RP w Charkowie i władzom Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Berdiańsku.

W roku 2005 Senat Rzeczypospolitej przez Stowarzyszenie “Wspólnota Polska” sfinansował remont i rekonstrukcję siedziby Polaków Berdiańska. Dzięki pomocy finansowej ze strony Polski i ofiarnej pracy wielu członków Towarzystwa, pozwolę sobie wymienić parę osób: prezes Towarzystwa dr Lech Suchomłynow, Olga i Mikołaj Bondarewowie, Natalia Warecka, Jerzy Sopin, Irena Wysocka, Lubow Dachnowska, Dom Polski w Berdiańsku jest nie tylko siedzibą Polonii, lecz ośrodkiem godnie reprezentującym całą Polskę i jej kulturę. Obecnie Dom Polski w Berdiańsku pełni następujące funkcje:

  • świetlica;
  • miejsce nauki języka polskiego dla osób starszych i podopiecznych dzieci z sierocińca;
  • gabinet bezpłatnej pomocy lekarskiej;
  • redakcja Pierwszej na Ukrainie Polonijnej Strony Internetowej i rubryki polonijnej w miejskim piśmie studenckim;
  • biblioteka i wideoteka Towarzystwa;
  • centrum informacyjne;
  • biuro Towarzystwa i Oddziałów;
  • miejsce spotkań i posiedzeń aktywu, Zarządu Towarzystwa i Oddziałów.

Drzwi Domu Polskiego w Berdiańsku są otwarte dla każdego Polaka i wszystkich zainteresowanych poznaniem kultury i tradycji Wielkiego Narodu Polskiego.

Teresa Krasnokucka-Suchomłynowa, dyrektor Domu Polskiego w Berdiańsku.

Wspolnota Polska KPRM
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.