KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku szkoła letnia języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień” odbywa się pod egidą Senatu RP i Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Berdiańskim Uniwersytecie Zarządzania i Biznesu, gdzie już szesnaście lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej (dyrektor prof. Lech Aleksy Suchomłynow).

Zajęcia z języka, kultury, literatury i historii Polski dla słuchaczy szkoły organizują dyplomowani nauczyciele po studiach w Polsce. Uczestnicy są podzieleni na dwie grupy wiekowe (9-13 i 13-16 lat). Pomimo tradycyjnych zajęć, prowadzonych na salach i w klasach, będą organizowane liczne warsztaty i zabawy na plenerze. Polskie dzieci i młodzież przygotowują program artystyczny do Dnia Wojska Polskiego i akcji „Płomień braterstwa”. Jak wiadomo w dniu 14 sierpna w kilkudziesięciu miejscach w całej Polsce harcerki i harcerze oraz inni członkowie lokalnych społeczności zapalą znicze na grobach żołnierzy ukraińskich, którzy w 1920 r. razem z Wojskiem Polskim bronili naszego kraju przodków przed Armią Czerwoną.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Panie Konsulu, w imieniu Polaków Berdiańska proszę przyjąć serdeczne podziękowania za okazywaną życzliwość oraz zrozumienie dla podejmowanych przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku działań na rzecz kultywowania kultury naszych przodków za granicami Polski. Składając wyrazy wdzięczności za wieloletnią i owocną współpracę, życzę satysfakcji i sukcesów w dalszej pracy zawodowej oraz wielu cennych inicjatyw i pomysłów.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie pod takim hasłem w dniach 12 – 24 sierpnia odbędzie się turnus wakacyjnej nauki języka, kultury i historii Polski dla dzieci i młodzieży Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

W ostatnim miesiącu wakacyjnym dzięki stałej współpracy z wieloletnim partnerem – Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” 40 młodych osób pochodzenia polskiego będą mogły doskonalić polszczyznę i wiedzę o kraju przodków.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku osobom szczególnie zasłużonym za promowanie dialogu międzykulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym roku wyróżnienie przyznano prof. dr hab. Helenie Krasowskiej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk za systematyczne i gruntowne badania regionów wielokulturowych i dyrektorowi Festiwalu Bukowińskie Spotkania, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku Zbigniewowi Kowalskiemu za całokształt wieloletniej pracy na rzecz zachowania oraz promowanie tolerancji międzyetnicznej.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Polscy lekarze i lekarze dentyści z całego świata wzięli udział X Kongresie Polonii Medycznej połączonym z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, który od 29 maja do 1 czerwca odbył się w gościnnym Gdańsku.

Myślą przewodnią kongresu było hasło „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Jednym z organizatorów III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich była Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, członkiem której jest Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku. Warto wspomnieć, że Ukrainę także reprezentują polonijne organizacje Kijowa, Lwowa, Winnicy, regionów wołyńskiego i zakarpackiego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Ponad 25 lat w Berdiańsku działa Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Osiągnięcia naszej organizacji polonijnej są znane w całym świecie. Polacy berdiańska szeroko nakreślili kierunki pracy. Jest w niej miejsce na działalność kulturalną, spotkania towarzyskie, wycieczki, udziały w festiwalach, czynne włączanie się w najważniejsze wydarzenia związane z „małą ojczyzną”. Jest możliwość realizowania swoich aspiracji naukowych, udzielania pomocy medycznej i wsparcia dla potrzebujących, realizowania się poprzez pracę na rzecz porozumienia między narodami.

Jest to możliwe dzięki zespołowi osób, których łączy wspólny cel – odrodzenie i krzewienie szeroko rozumianej polskości.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

16 maja o godz. 18.00 w Charkowskiej Filharmonii z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości organizowane Konsulatem Generalnym RP i koncert polskiej muzyki.

W ramach uroczystości najdzielniejsi działaczy ruchu polonijnego Charkowskiego Okręgu Konsularnego zostali odznaczeni nagrodami państwowymi. Wśród odznaczonych byli i działacze Polskiego Kulturalo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku.

więcej »