Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Zdekolonizować siebie i Ukrainę
17 stycznia 2024, 13:01

Zdekolonizować siebie i Ukrainę

Zdekolonizować siebie i Ukrainę

Początek masowej inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku był dla ukraińskiego społeczeństwa i kultury momentem przełomowym. W obliczu rosyjskiej agresji, która została odczytana jako próba ponownego podporządkowania Ukrainy Rosji, coraz częściej zaczęły brzmieć słowa i funkcjonować pojęcia „dekolonizacja” i „postkolonializm”. Zjawiska te stały się dominującymi w ukraińskiej nauce i polityce kulturalnej i obecnie wyznaczają kierunki działań indywidualnych i zbiorowych na rzecz zachowania i zrozumienia swojej kultury.

Obecnie dekolonizacja i postkolonializm stały się kluczowymi pojęciami ukraińskiej polityki kulturalnej. Zjawiska te wiążą się z dążeniem Ukrainy do oddzielenia się od rosyjskiego dziedzictwa imperialnego i zbudowania własnego, niepodległego państwa.

Dekolonizacja to proces uwalniania kolonii spod władzy metropolii. W kontekście Ukrainy dekolonizacja oznacza pozbycie się trwających ponad 300 lat rosyjskich rządów imperialnych, w tym narracji kraju agresora.

Postkolonializm to okres po dekolonizacji, w którym kraje skolonizowane próbują przezwyciężyć skutki rządów kolonialnych. Ukraiński postkolonializm wiąże się z ponownym przemyśleniem ukraińskiej historii i kultury, wyzwoleniem spod rosyjskich wpływów kulturowych i ukształtowaniem odnowionej tożsamości ukraińskiej, jak narodowej, tak i państwowej.

Jeśli dekolonizacja jest procesem, który może mieć charakter polityczny, kulturowy lub gospodarczy, to postkolonializm jest koncepcją teoretyczną, która pozwala analizować konsekwencje rządów kolonialnych.

W Ukrainie debata wokół dychotomii imperium – kolonia dopiero zaczyna nabierać kształtu i zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza w kręgach naukowych i akademickich.

Teoria postkolonialna daje instrumentarium i wyjaśnia, jak rządy kolonialne wpłynęły na kulturę, politykę i tożsamość zbiorową skolonizowanych krajów. Postrzega kolonializm jako proces, który nie tylko zmienił geopolityczną mapę świata, ale także wywarł głęboki wpływ na identyczność skolonizowanej ludności. Idee i stereotypy kolonizacyjne nadal wpływają na skolonizowane kraje nawet po uzyskaniu przez nie niepodległości, zatem rządy kolonialne nie kończą się wraz z formalną dekolonizacją. Postkolonialna optyka badań powinna pomóc w opracowaniu strategii dekolonizacji i przyczynić się do przemian tożsamości zbiorowej.

Zdekolonizować siebie i Ukrainę

Zdekolonizować siebie i Ukrainę

Teoria postkolonialna to kierunek badań, który wyłonił się pod koniec lat 70. XX wieku. Ma na celu zbadanie konsekwencji rządów kolonialnych dla krajów skolonizowanych. Jest to światopogląd lub sposób przemyślenia wpływów kolonizacyjnych. Teoria powstała pod koniec lat 70. XX wieku pod wpływem różnych podejść i metod badawczych, m.in. dekonstruktywizmu, nowego historyzmu, psychoanalizy, feminizmu i marksizmu. Jednym z kluczowych dzieł teorii postkolonialnej jest dzieło Edwarda Saida „Orientalizm”.

Istnieje opinia, że ​​stosunki kolonialne między Rosją a Ukrainą nie są tak oczywiste, jak na przykład stosunki kolonialne między Wielką Brytanią a Indiami. Oczywiście, nie można powiedzieć, że są identyczne. Jednak fakty ludobójstwa, językobójstwa, przymusowych przesiedleń i deportacji narodów i grup etnicznych, niszczenia i „wymywania” elit intelektualnych, ujarzmiania gospodarczego i wiele innych faktów świadczą o polityce kolonialnej Imperium Rosyjskiego, ZSRR i Federacji Rosyjskiej.

Dekolonizacja jest procesem złożonym, obejmującym zarówno poziom państwowy, jak i indywidualny. Wewnętrzna dekolonizacja jednostki jest ważnym aspektem procesu, który pozwala obywatelom Ukrainy wyzwalać się spod wpływów kolonialnych i uformować tożsamość pozbawioną wpływów imperialnych, w szczególności kompleksu niższości.

Dekolonizacja na poziomie osobistym jest procesem złożonym i bolesnym, który wymaga od człowieka ponownego przemyślenia swojego życia i kultury. Proces ten jest jednak niezbędny do budowy niepodległej i demokratycznej Ukrainy.

Lech Suchomłynow

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.