Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

SMIERSZ (śmierć szpiegom)
10 stycznia 2024, 19:06

SMIERSZ (śmierć szpiegom)

SMIERSZ (śmierć szpiegom)

Na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy rosyjscy okupanci odnowili oddziały karne SMIERSZ (śmierć szpiegom) – organizacji, która podczas II wojny światowej walczyła ze szpiegami na terytoriach radzieckich. Poinformował o tym wywiad Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii.

Na początku stycznia 2024 r. w otwartych źródłach pojawiły się zdjęcia rosyjskich agentów noszących naszywki z napisem „SMIERSZ”. Według wywiadu rosyjscy politycy zapowiedzieli przywrócenie tej organizacji pod koniec 2023 roku.

„Smiersz” został stworzony przez Józefa Stalina w 1941 roku w celu zwalczania szpiegów i dywersantów na terytorium ZSRR. Organizacja istniała do 1946 roku. Powrót tej organizacji może być niebezpiecznym sygnałem dla krajów demokratycznych.

Oddziały okupantów i kolaborantów będą prowadzić poszukiwania ludności proukraińskiej w okupowanych obwodach chersońskim i zaporoskim oraz w północnych regionach donieckiego i ługańskiego. „Z drugiej strony w oficjalnych wypowiedziach i propagandowych doniesieniach mediów SMIERSZ w 2023 roku pozycjonowany był jako powrót do dawno zapomnianych cennych tradycji i wartości. Jedna z rosyjskich stacji telewizyjnych znalazła nawet członkinię jednego z tych oddziałów z lat 40. XX w., opowiedziała, jak uczono ich niszczyć cenne dokumenty – rozdzierać je na kawałki i po dokładnym przeżuciu połknąć” – pisze „Newsweek”.

FSB Federacji Rosyjskiej stworzyła sieć materiałów do donosów na Krymie, która umożliwia mieszkańcom półwyspu zgłaszanie „osób niepewnych”. Najpopularniejszym z tych zasobów jest „Krymskie SMIERSH”, będący stroną internetową i aplikacją mobilną. Ponadto FSB tworzy bazę danych „osób podejrzanych” pod nazwą „Ekstremista AIS”, w której znajdują się informacje o osobach, które w ocenie rosyjskich służb specjalnych stanowią zagrożenie dla władz okupacyjnych.

W tymczasowo okupowanym Melitopolu obwodu zaporoskiego rosyjscy okupanci przeprowadzają masową instalację kamer wideo na ulicach. Ma to na celu wzmocnienie kontroli nad ludnością i identyfikację „terrorystów” i partyzantów. Ponadto najeźdźcy uprowadzają ludność cywilną podejrzaną o współpracę z ukraińskim wojskiem lub partyzantami.

Utworzenie sieci środków donosowych to kolejny krok rosyjskich władz okupacyjnych w kierunku nasilenia represji wobec miejscowej ludności. Sieć ta może być wykorzystywana do nękania i prześladowania osób sprzeciwiających się okupacji lub mających poglądy proukraińskie.

Nie da się dokładnie przewidzieć, jak przywrócenie „SMIERSZU” wpłynie na bezpieczeństwo w Europie. Biorąc jednak pod uwagę historię organizacji, można przypuszczać, że zwiększy ona represje wobec przeciwników i działaczy politycznych w Rosji i na terytoriach okupowanych, a także może zostać wykorzystana do przeprowadzania dywersji i szpiegostwa za granicą.

Lech Suchomłynow

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.