Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Nagrodę przyznaje Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku osobom szczególnie zasłużonym za promowanie dialogu międzykulturowego w Europie Środkowo-Wschodniej.

W tym roku wyróżnienie przyznano prof. dr hab. Helenie Krasowskiej z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk za systematyczne i gruntowne badania regionów wielokulturowych i dyrektorowi Festiwalu Bukowińskie Spotkania, Doctor Honoris Causa Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku Zbigniewowi Kowalskiemu za całokształt wieloletniej pracy na rzecz zachowania oraz promowanie tolerancji międzyetnicznej.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Polscy lekarze i lekarze dentyści z całego świata wzięli udział X Kongresie Polonii Medycznej połączonym z III Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich, który od 29 maja do 1 czerwca odbył się w gościnnym Gdańsku.

Myślą przewodnią kongresu było hasło „Postęp techniczny w służbie medycyny”.

Jednym z organizatorów III Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich była Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, członkiem której jest Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku. Warto wspomnieć, że Ukrainę także reprezentują polonijne organizacje Kijowa, Lwowa, Winnicy, regionów wołyńskiego i zakarpackiego.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Ponad 25 lat w Berdiańsku działa Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Osiągnięcia naszej organizacji polonijnej są znane w całym świecie. Polacy berdiańska szeroko nakreślili kierunki pracy. Jest w niej miejsce na działalność kulturalną, spotkania towarzyskie, wycieczki, udziały w festiwalach, czynne włączanie się w najważniejsze wydarzenia związane z „małą ojczyzną”. Jest możliwość realizowania swoich aspiracji naukowych, udzielania pomocy medycznej i wsparcia dla potrzebujących, realizowania się poprzez pracę na rzecz porozumienia między narodami.

Jest to możliwe dzięki zespołowi osób, których łączy wspólny cel – odrodzenie i krzewienie szeroko rozumianej polskości.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

16 maja o godz. 18.00 w Charkowskiej Filharmonii z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się uroczystości organizowane Konsulatem Generalnym RP i koncert polskiej muzyki.

W ramach uroczystości najdzielniejsi działaczy ruchu polonijnego Charkowskiego Okręgu Konsularnego zostali odznaczeni nagrodami państwowymi. Wśród odznaczonych byli i działacze Polskiego Kulturalo-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W tym roku obchody świąt majowych nieco przedłużyły się nad morzem Azowskim. W dniu 8 maja miejsowi Polacy zorganizowali piknik w ogrodach Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, gdzie od ponad 15 lat funkcjonuje Centrum Języka i Kultury Polskiej.

Przy okazji odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego oraz zastał zorganizowany konkurs recytatorski polskiej poezji patriotycznej i koncert, a absolwenci kursu języka polskiego, którzy w tym roku wyjeżdżają na studia wyższe do Kraju przodków otrzymali certyfikaty. Przypomnimy, że naukę języka polskiego od wielu lat wspiera Fundacja Wolność i Demokracja.

więcej »

Maj w Berdiańsku

04 maja 2019, 10:40

Dzień Polonii i Polaków za Granicą, Święto Flagi Polskiej, Święto konstytucji 3-go Maja są powodem do dumy i przypomnienia sobie o sławnych dziejach Rzeczy Pospolitej i Rodakach rozsianych po całym świecie. Ale również ciepłe majowe dni są wspaniałą okazją do spotkania i obcowania.

3 maja w Domu Polskim zebrały się najmłodsi Polacy, a następnie pod tablicą pamiątkową Marii Turzańskiej, urodzonej w Berdiańsku, odśpiewano hymn narodowy. Biało-czerwone flagi narodowe – jeden z najważniejszych atrybutów polskości, wyznaczający polską tożsamość – przypominały o obowiązkach wobec Ojczyzny i budziły uczucia patriotyczne.

więcej »

Święto Konstytucji 3 Maja

02 maja 2019, 16:04
aktualności polonii Berdiańska

Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze, ustalając podstawy ustroju nowożytnego w Polsce. Próba przeprowadzenia reform została przekreślona już w połowie 1792 roku. Przyczyniła się do tego Targowica i wkroczenie wojsk rosyjskich do Rzeczpospolitej. Konstytucja 3 Maja była wielkim osiągnięciem narodu chcącego zachować niezależność państwową, zabezpieczała możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju.

więcej »