Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Ukraińcy w Polsce: skąd są?
02 lutego 2024, 18:32

Ukraińcy w Polsce: skąd są?

Ukraińcy w Polsce: skąd są?

Rok 2023 był naznaczony wojną w Ukrainie, która wywołała masową migrację ludności. Polska stała się jednym z głównych kierunków uchodźców, a liczba Ukraińców w kraju gwałtownie wzrosła. W 2024 roku, rok po rozpoczęciu wojny, szacuje się, że liczba ta nadal będzie wysoka, ale może ulec pewnym zmianom.

Według danych GUS, na koniec 2023 roku w Polsce przebywało około 1,3 mln Ukraińców. Spośród nich około 957 000 osób posiadało status uchodźcy tymczasowego. Należy jednak wziąć pod uwagę, że nie wszystkie osoby uciekające przed wojną zarejestrowały się w systemie, co oznacza, że rzeczywista liczba Ukraińców w Polsce może być jeszcze wyższa.

W 2024 roku można spodziewać się kilku trendów migracyjnych. Po pierwsze, część uchodźców może zdecydować się na powrót do Ukrainy, jeśli sytuacja w kraju się ustabilizuje. Po drugie, niektórzy Ukraińcy mogą migrować do innych krajów Europy Zachodniej, szukając lepszych perspektyw zawodowych lub edukacyjnych. Po trzecie, część osób może pozostać w Polsce na stałe, integrując się z polskim społeczeństwem.

Obecność tak dużej liczby Ukraińców ma znaczący wpływ na Polskę. Rynek pracy uległ zmianie, a Ukraińcy stali się ważną częścią siły roboczej w wielu sektorach. System edukacyjny musiał dostosować się do potrzeb ukraińskich dzieci i młodzieży. Zwiększyło się również zapotrzebowanie na usługi socjalne i medyczne.

Liczba Ukraińców w Polsce w 2024 roku będzie zależeć od wielu czynników, przede wszystkim od przebiegu wojny w Ukrainie. Należy jednak spodziewać się, że migracja Ukraińców będzie miała długofalowy wpływ na polską gospodarkę i społeczeństwo.

Liczba oficjalnie zatrudnionych Ukraińców w Polsce na koniec 2023 roku wyniosła 750 000, co stanowi 1 125 000 wszystkich pracowników-cudzoziemców.

Międzynarodowa agencja zatrudnienia Gremi Personal sprawdziła, z jakich obwodów Ukraińcy przyjechali do Polski. Tej zimy najwięcej osób przyjechało z obwodu dniepropetrowskiego, a najmniej z Kijowa i Krymu - mniej niż 1%.

  Obwody pochodzenia ukraińskich migrantów:
 • Dniepropetrowski - 9,82%
 • Chmielnicki - 6,8%
 • Iwano-Frankowski - 6,3%
 • Lwowski - 6,05%
 • Wołyński - 5,79%
 • Rówieński - 5,79%
 • Charkowski - 5,29%
 • Żytomirski - 5,29%
 • Winnicki - 4,53%

  Miejsce zamieszkania przed migracją:
 • 52,64% - mieszkańcy miast
 • 17,63% - przyjechało z osiedli typu miejskiego
 • 29,72% - ze wsi

Badanie przeprowadzono metodą ankietową, w którym udział wzięło 1399 osób. Analitycy zwracają uwagę na zmianę struktury rozkładu województw na początku pełnoskalowej wojny i po prawie dwóch latach.

Ciekawostką jest, że wiosną 2022 roku najwięcej Ukraińców przyjechało do Polski z obwodów położonych blisko działań wojennych. Zimą 2023-2024 roku w Polsce wśród badanych przeważa zdecydowana większość migrantów zarobkowych.

"Historycznie rzecz biorąc, najwięcej Ukraińców pracowało w Polsce w zachodnich regionach kraju. Początek wojny zmienił tę tradycję, ponieważ wiele osób zmuszonych zostało do wyjazdu z rejonów wschodnich i południowych ze względów bezpieczeństwa. Jednak w ciągu dwóch lat większość zdążyła uporządkować swoje życie: ktoś wrócił do Ukrainy, ktoś wyjechał do innych krajów, więc pomimo wojny wskaźnik geograficzny się wyrównuje" - podsumowano w Gremi Personal.

Lech Suchomłynow na podstawie: https://life.liga.net/all/news/stalo-vidomo-z-iakykh-oblastei-naibilshe-ukraintsiv-pryikhalo-do-polshchi

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.