Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Okupacja rosyjska: paszportyzacja i zastraszanie
10 lutego 2024, 15:16

Okupacja rosyjska: paszportyzacja i zastraszanie

Okupacja rosyjska: paszportyzacja i zastraszanie

Rosyjscy okupanci zwiększają tempo przymusowej paszportyzacji ludności na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy, zwłaszcza w obwodzie chersońskim i zaporoskim, informuje Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Według jego danych armia rosyjska terroryzuje ludzi, zmuszając ich do uzyskania rosyjskich paszportów. W przypadku odmowy okupanci grożą deportacją.

„Przyjeżdża kolumna pustych autobusów z przedstawicielami Federalnej Służby Bezpieczeństwa Rosji, którzy nawiązując do podpisanego przez Prezydenta Federacji Rosyjskiej dekretu o wydaleniu z okupowanych terytoriów osób nieposiadających obywatelstwa rosyjskiego, stawiają warunek: albo rezygnacja z ukraińskiego obywatelstwa na rzecz rosyjskiego, albo natychmiastowe wydalenie i konfiskata mienia” – czytamy w oświadczeniu Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy.

Istnieją fakty dotyczące praktyk represyjnych, ograniczeń w dostępie do usług medycznych, w przemieszczaniu się między miejscowościami dla osób, które odmawiają otrzymania rosyjskich paszportów.

Także władze okupacyjne obwodu zaporoskiego wzywają mieszkańców do zgłaszania proukraińskich sąsiadów za pośrednictwem chatbota i obiecują zapłacić pieniądze za „przydatne informacje”. Natomiast osoby pracujące w instytucjach publicznych zmuszone są do systematycznego „udzielania informacji” o bliskich i przyjaciołach, którzy znajdują się poza granicami okupowanych terytoriów.

Osoby, które odmawiają zgłoszenia, są zastraszane. Taktykę tę realizuje się zarówno w groźbach propagandowych, jak i w konkretnych działaniach inwazji sił bezpieczeństwa i fałszywych „władz” na czasowo okupowanych terytoriach.

Okazuje się, że 19% Ukraińców ma bliskich krewnych mieszkających na terytoriach okupowanych.

Z badań Grupy Socjologicznej „Rating” zleconego przez Szkołę Analityki Politycznej Narodowego Uniwersytetu „Akademia Kijowsko-Mohelańska” wynika, że ​​19% Ukraińców ma bliskich krewnych mieszkających na terenach okupowanych.

Respondentów zapytano, czy mają bliską rodzinę mieszkającą na terytoriach okupowanych (po 2014 r. i po 2022 r.). 80% odpowiedziało nie, 19% tak, a 1% nie umiało odpowiedzieć.

Na pytanie, czy zmienili miejsce stałego zamieszkania po 24.02.2022 r. w związku z wojną, 74% odpowiedziało nie, 11% odpowiedziało tak, ale wróciło już do domu, 15% odpowiedziało tak i obecnie mieszka poza domem. Jeśli chodzi o osoby z Donbasu – 22% odpowiedziało, że się nie przeprowadziło, 11% – tak, ale już wróciło do domu, a 67% – przeprowadziło się i obecnie mieszka poza domem.

Na pytanie, czy mieszkania respondentów zostały zniszczone w czasie działań wojennych po 24 lutego 2022 r., 84% odpowiedziało nie, 12% częściowo, 3% tak, a 1% nie umiało odpowiedzieć. Na pytanie dotyczące Donbasu odpowiedzieli następująco: 38% stwierdziło, że ich mieszkania nie zostały zniszczone, 29% – częściowo zniszczone, 32% – zniszczone, a 1% nie potrafiło odpowiedzieć.

Ogólnoukraińskie badanie „Reintegracja i spójność społeczna” przeprowadzono metodą wywiadu telefonicznego przesłuchano 2000 osób powyżej 18. roku życia zamieszkujących kontrolowane terytorium Ukrainy. Błąd nie przekracza 2,2%.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.