KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Ukraina Protestuje

01 grudnia 2013, 14:54
aktualności polonii Berdiańska

Na akcje protestu wyszli ludzie nie tylko w Kijowie. W Berdiańsku też protestują, również miescowi Polacy popierają europejskie wartości i potępiają politykę obecnego prezydenta Janukowycza. Demonstranci wyrażają też swój sprzeciw wobec działań milicji i oddziałów specjalnych Berkut, które w sobotę brutalnie rozpędziły ludzi manifestujących na placu Niepodległości.

Uczestnicy demonstracji krzyczą "Precz z bandą!" i "Berkut - faszyści!". Wznoszone są też hasła nacjonalistyczne. Widać flagi Ukrainy i Unii Europejskiej, trochę mniej jest flag ugrupowań opozycyjnych - Batkiwszczyny i nacjonalistycznej Swobody, a całkiem mało - Udaru Witalija Kliczki.

więcej »

Jubileusz naszego „Odrodzenia”

14 listopada 2013, 14:30
aktualności polonii Berdiańska

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku powstało w dniu 04 listopada 1993 roku. Od początku podstawowym celem założycieli „Odrodzenia” było wzmocnienie świadomości i tożsamości narodowej miejscowych Polaków jako integralnego składnika wieloetnicznej wspólnoty regionu i organicznego elementu krajobrazu kulturowego całej Ukrainy, która dopiero odzyskała niepodległość.

Do dziś Towarzystwo „Odrodzenie” jest jedną z najstarszych polskich organizacji, działających na terenie południowo-wschodniej Ukrainy, i liczy ponad 250 członków. Przy organizacji działają oficjalnie zalegalizowane cztery jednosteki strukturalne: Polskie Stowarzyszenie Młodzieży, Związek Polskich Naukowców, Polonijne Koło Lekarzy i Centrum Kultury Polskiej. Od roku 2001 w Berdiańsku działa Dom Polski. Jest to trzypokojowe pomieszczenie – ognisko polskości, nabyte ze środków Senatu RP dla potrzeb miejscowych Polaków.

więcej »

Konsekracja kościoła w Berdiańsku

24 pażdziernika 2013, 19:55
Ks. biskup Jan Sobiło.

Dnia 5 października w Berdiańsku odbyła się konsekracja kościoła pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Liturgii przewodniczył i wygłosił kazanie arcybiskup Stanisław Budzik metropolita Lubelski. W liturgii wzięli udział biskup-ordynariusz Charkowsko-Zaporoski Marian Buczek i biskup pomocniczy Charkowsko-Zaporoski Jan Sobiło, biskup-ordynariusz Kamieniecko-Podolski Leon Dubrawski OFM, Apostolski administrator diecezji Łuckiej biskup Stanisław Szyrokoradiuk OFM i biskup Stefan Meniok CSSR egzarcha Doniecko-Charkowski. Wzięli również udział przedstawiciele władz Zaporoża, Berdiańska oraz Konsul Generalny RP z Doniecka.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Tablice upamiętniające wywózkę i śmierć tysięcy Ślązaków w głębi Związku Sowieckiego poświęcili w niedzielę w Doniecku arcybiskup katowicki Wiktor Skworc, biskup zaporoski Marian Buczek i biskup greckokatolicki z Doniecka Stefan Meniuk.

Poświęcenie i Msza św. za dusze śląskich ofiar wywózek odbyły się w kościele św. Józefa w Doniecku, wypełnionym delegacjami samorządowców z całego Górnego Śląska. Obecni byli też m.in. min. Andrzej Kunert, sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin.

więcej »

Ofiary radzieckich deportacji

29 września 2013, 19:00
Kościol w Donecku

29 września w Doniecku na Ukrainie, gdzie w miejscowych kopalniach pracowały  i umarły po wojnie tysiące Ślązaków, metropolita górnośląski abp Wiktor Skowrc poświęcił okolicznościowe tablice upamiętniające ofiary tragedii deportacji Polaków na Wschód. Jest to pierwszy pomnik ofiar w miejscu, gdzie byli zmuszani do katorżniczej pracy, a często znaleźli bezimienny grób. Donbas, czyli Doniecki Okręg Węglowy było jednym z głównych miejsc przymusowej pracy dziesiątków tysięcy mieszkańców Górnego Śląska, internowanych i deportowanych w 1945 r. Wielu z tych niewolników Stalina, jeśli przeżyło, wróciło dopiero w latach 50. Wielka obława na mężczyzn z Górnego Śląska rozpoczęła się 12 lutego 1945 r.. Data nie była przypadkowa. Dzień wcześniej w Jałcie zakończyła się konferencja, w której zwycięskie mocarstwa wytyczały podstawy nowego, powojennego ładu w Europie oraz przyjęły protokół w sprawie reparacji wojennych, należnych od pokonanych Niemiec. Ustalono, że jednym ze sposób reparacji będzie korzystanie z niemieckiej siły roboczej. Prawdopodobnie nikt z zachodnich dyplomatów uzgadniających ten punkt nie przewidywał, że w ten sposób przesądzony zostaje los dziesiątków tysięcy Ślązaków. Władze sowieckie, nie wnikając zupełnie w strukturę narodowościową tego terenu, potraktowały Górny Śląsk jako integralną część III Rzeszy, a wszystkich jego mieszkańców jako Niemców. Każdy więc mógł tutaj zostać zatrzymany, osadzony w obozie, a następnie wywieziony do niewolniczej pracy, jako „żywe reparacje wojenne”.

  więcej »

Dzień Miasta. Berdyańsk 17 września.

17 września 2013, 22:30
17 września z okazji obchodów Dnia Miasta odbyła się tradycyjna prezentacja kultur mniejszości narodowych, zamieszkujących Berdiańsk. Polskie Towarzystwo „Odrodzenie” reprezentowała młoda solistka Ela Jaworska, która zaśpiewała dwie polskie piosenki – żołnierską „Ułani” i ludową „Czerwone jagody”.
więcej »

Rocznica Powstania Warszawskiego

11 sierpnia 2013, 21:42
aktualności polonii Berdiańska
Wobec doświadczeń ze wschodu i obaw, że walki w Warszawie będą oznaczały zniszczenie miasta i straty ludności cywilnej, wahano się czy objąć ją "Burzą". Przeważyło jednak przekonanie, iż bitwa o Warszawę ma znaczenie nie tylko wojskowe, ale także polityczne, ponadto brano pod uwagę napięcie emocjonalne panujące wśród mieszkańców stolicy i gorącą chęć walki wyrażaną przez żołnierzy AK. Ostatecznie rozkaz o rozpoczęciu powstania w Warszawie wydany został - z udziałem Delegata Rządu i przewodniczącego RJN – 31 lipca, gdy czołowe jednostki Armii Czerwonej docierały do położonej na wschodnim brzegu Wisły dzielnicy Praga. Do akcji, która rozpoczęła się po południu 1 sierpnia - pod dowództwem komendanta warszawskiego okręgu płk Antoniego Chruściela (ps. "Monter") – przystąpiło około 23 tys. żołnierzy AK, z których tylko część była uzbrojona. Aczkolwiek w ciągu pierwszych dnia walk powstańcy zdobyli wiele ważnych strategicznie obiektów, a z biegiem dni zwiększała się liczba powstańców (łącznie walczyło około 34 tys. żołnierzy) nie zdołano całkowicie wyprzeć Niemców z centrum miasta, ani opanować głównych arterii i mostów. więcej »