Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Odznaczenie Prezydenta RP

12 kwietnia 2015, 11:34
Odznaczenie Prezydenta RP (Zdjęcie Grażyny Myślińskiej)

W ramach wizyty w Ukrainie w dniu 9 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania z Polonią w Ambasadzie RP w Kijowie, wręczył ordery i odznaczenia obywatelom Ukrainy i Polakom zamieszkałym na Ukrainie. Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” dr hab. prof. Lech Aleksy Suchomłynowy został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękując za wyróżnienie Lech Suchomłynow powiedział:
„W imieniu własnym i osób, które zostały wyróżnione, chcę podziękować Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej za honorowe odznaczenia.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Z Bielska-Białej do miasta partnerskiego Berdiańska dostarczono pomoc charytatywną dla obrońców ukraińskiej państwowości. Przyjaciele z Polski z chęcią dołączyli się do inicjatywy Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” wesprzeć wojaków, patriotów Ukrainy, którzy bronią nie tylko granicy Ukrainy, ale także, biorąc pod uwagę niuanse geopolityczne, rubieże całej Europy.

W ciągu krótkiego czasu Polakom Podbeskidzia udało się zgromadzić ponad 300 kilogramów środków medycznych, wartością ponad 5 tys. Euro, które zostały przetransportowane przez polsko-ukraińską granicę do Lwowa. Dzięki wspólnym działaniom Polaków Berdiańska, miejscowym wolontariuszom, a przede wszystkim parafii rzymsko-katolickiej bezcenny ładunek został dostarczony do Domu Polskiego w Berdiańsku. Między innymi strona polska przekazała materiały opatrunkowe i bandaże, leki pierwszej pomocy, środki dezynfekujące do leczenia ran i operacji, a co najważniejsze, homeostazy typu gąbka Celox.

więcej »

Stop rosyjski teroryzm w Ukrainie!

14 stycznia 2015, 20:09
Stop rosyjskiemu teroryzmu w Ukrainie! Bądźcie na bacznści! Ukraina walczy z przeszłością za Naszą Waszą Wolność! Sława Ukrainie!
stop terror
więcej »

Wielokrotnie poruszałem problem specyfiki tożsamości mieszkańców Ukrainy wschodniej w licznych artykułach naukowych i publicystycznych, natomiast nigdy nie przekładałem go na polską mniejszość, zamieszkałą na Donbasie.

Niniejsze rozważania są sprowokowane wywiadem z prezes Towarzystwa Kultury Polskiej "Polonia" w Makiejewce Ireną Erdman, który został przeprowadzony przez korespondenta "Kroniki Narodowej" oraz (Nota Bene!!!) "Novorussia News Agency" - Dawida Hudźca w dniu 15 października 2014 r. więcej »

aktualności polonii Berdiańska

Trudne wojenne czasy przeżywa Ukraina. Szczególnie wyczuwa się atmosfera niepokoju w regionach przyfrontowych. Berdiańsk jest położony akurat na drodze z Rosji na Krym, zaledwie 70 km. od wyzwolonego Mariupola, pierwszej linii frontu. Obecnie klimaty miasta nad morzem Azowskim wyznacza niepewność, tym bardziej, że nie wszyscy mieszkańcy Ukrainy wschodniej popierają państwowość naszego kraju. Są to przeważnie ludzie o świadomości postsowieckiej, tak zwana „wata” lub „watniki”, osoby, znajdujące się pod wpływem propagandy rosyjskiej, których mentalność bazuje się na stereotypach o rodowodzie komunistycznym.

Nie mniej jednak, nie brakuje w regionie i prawdziwych patriotów, ludzi różnych narodowości, świadomych tego, że tylko państwo ukraińskie może zapewnić harmoniczny rozwój społeczeństwa i poszczególnych osobowości. A ostatnio, po Rewolucji Godności, w warunkach stałego zagrożenia państwowość Ukrainy stała się nadwartością dla większości obywateli. I już nie dziwi, kiedy tutejsi Grecy, Bułgarzy czy Polacy witają się „Sława Ukrainie”. Niestety na tle działań separatystycznych i interwencji rosyjskiej, ale Ukraina stała się terenem ideologicznym, nośnikiem pewnych wartości: wolność, demokracja, prawo i, przede wszystkim, nadzieja na zmianę systemu, wiara we własne siły, siły i pragnienia całego narodu.

więcej »

Język polski a tożsamość narodowa

22 pażdziernika 2014, 20:31
Zajęcia języka polskiego dla dorosłych

Dziesięć lat temu powstało Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku. Tę jednostkę naukowo-metodyczną powołano przez Zarząd Główny Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” i władze Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu w Berdiańsku. Od początku dyrektorem Centrum jest dr hab. prof. Lech Aleksy Suchomłynow, prezes PKOT „Odrodzenie”. Obecnie zajęcia prowadzą dr. doc. Piotr Syheda, mgr Olga Popowa-Żarczyńska i mgr Mikołaj Bondarew, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego. Pracownicy CJiKP organizują zajęcia języka polskiego jako obcego dla studentów Uniwersytetu oraz kursy dla kilku grup wiekowych miejscowych Polaków. Pomimo dyscyplin lingwistycznych dla Polonii Berdiańska organizowane są zajęcia w zakresie kulturoznawstwa, historii Polski i literatury polskiej.

więcej »

List otwarty do obywateli Ukrainy

17 września 2014, 19:43
W tym niełatwym dla Ukrainie czasie z listem otwartym do obywateli Ukrainy zwraca się Młodzieżowa Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Dziękujemy Rodakom za solidarność! (Kliknij na obrazek niżej, żeby powiększyć)
więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.