KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polscy lekarze jedną rodziną

12 czerwca 2016, 10:31
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 2-4 czerwca w Warszawie odbyło się nadzwyczajne wydarzenie - IX Kongres Polonii Medycznej oraz II Światowy Zjazd Lekarzy Polskich.

Na tym przedsięwzięciu było poruszono wiele tematów współczesnej medycyny, jej najnowszych kierunków. Odbyły się ciekawe sesje i debaty. Między innymi poruszał się temat wdrażania wyników badań klinicznych do medycyny praktycznej i poszukiwanie wzorców bezpiecznej medycyny.

Na salach podczas wielu sesji zbierała się rekordowa ilość słuchaczy, zwłaszcza byli zafascynowani tematem „Medycyna translacyjna wyzwaniem XXI wieku”.

W tym niesamowitym wydarzeniu uczestniczyli polscy lekarze z USA, Kanady, Australii, Afryki, Niemiec, Włoch, Szwecji, Francji, Holandii, Belgii. Dzięki pomocy Senatu RP przyjechali polscy medycy z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Rosji i Gruzji. Uczestnicy poznali nowe technologii i metody leczenia, a co najważniejsze poprzez czynnik integracykny – nawiązali wiele kontaktów między sobą, dla po dalszej współpracy w tej dziadzinie.

więcej »
L.Godlewski. Autoportret

W ramach projektu „Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta” Towarzystwo Polaków „Odrodzenie” w Berdiańsku zorganizowało prezentację pt. „Ludwik Godlewski: bogactwo tożsamości”, która przedstawia różnorodną spuściznę utalentowanego artysty-malarza pochodzenia polskiego, wybitnej osobowości.

Postać Ludwika Godlewskiego jest dowodem harmonijnego współdziałania różnych kultur na wieloetnicznych ziemiach Północnego Priazowia. Jego oryginalna twórczość malarska, droga życiowa i uznanie społeczne świadczą o nadzwyczajności tej osobowości, wybitnej osobowości naszego kraju.

Z okazji 125 rocznicy urodzin Ludwika Godlewskiego w ramach projektu odbyła się prezentacja prac plastycznych artysty, która jest wyrazem uznania i wdzięczności wybitnemu artyście.

więcej »

Losy Polaków nad morzem Azowskim

26 kwietnia 2016, 12:19
aktualności polonii Berdiańska

Po trwałych przygotowaniach w dniu 22 kwietnia doszło do realizacji projektu kulturalno-oświatowego pt/ „Polacy nad morzem azowskim”. Jak pisaliśmy w anonsie była to swoista inauguracja cyklu imprez pod tytułem „Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności położonego nad morzem Azowskim miasta oraz o jego mieszkańcach, którzy przyczynili się do tworzenia wizerunku miasta.

więcej »
Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku jest inicjatorem i współorganizatorem cyklu imprez pod tytułem „Berdiańsk: różne oblicza jednego miasta”, którego celem jest popularyzacja wiedzy o historii i współczesności położonego nad morzem Azowskim miasta oraz o jego mieszkańcach, którzy przyczynili się do tworzenia wizerunku miasta.

Cykl imprez inauguruje prezentacja Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” pt. „Różne oblicza jednego miasta: Polacy Berdiańska”, która odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2016 roku. W ramach imprezy zostaną przeanalizowane początki polskości w regione i przeanalizowane mechanizme społeczno-polityczne, które przyczyniły się do osiedlenia się Polaków w Berdiańsku, będą opowiedziane losy polskich rodzin w mieście oraz przedstawione najważniejsze momenty w dziejach polskiej wspólnoty nad morzem Azowskim.

Cała właściwie ludność Berdiańska, w bliższym lub dalszym pokoleniu jest napływowa. Dotyczy to oczywiście również Polaków, którzy docierali tu w wyniku migracji wewnętrznych przebiegających w ramach państwa carskiego, a następnie Związku Radzieckiego.

więcej »

W obecnej sytuacji zglobalizowanego świata kształcenie młodej kadry naukowej ma decydujące znaczenie dla rozwoju społeczeństw poszczególnych państw i całych kontynentów. Naukowcy, będąc awangardą społeczną i rękojmią ewolucji myśli naukowej, w dużym stopniu wyznaczają czynniki i kierunki rozwoju państw. Dlatego kształcenie młodych uczonych-polonistów pozwoli wypełnić tę lukę w naukowym środowisku Ukrainy. Ten problem nabiera szczególnego wymiaru w kontekście stosunków międzykulturowych w państwach wieloetnicznych, w tym na Ukrainie. Uczeni-poloniści pochodzenia polskiego stając się częścią elity naukowej będą mogli podnieść status nie tylko nauki polonistycznej lecz także kultury i polskiej mniejszości na Ukrainie i przyczynić się do dalszego porozumienia i integracji obu państw.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Od końca lutego w Berdiańsku pojawiła się ulica Polska i Adama Mickiewicza. Stało się to możliwe dzięki wdrażaniu tak zwanej ustawy o dekomunizacji i aktywnym działaniom miejscowej Polonii.

Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow, prezes Towarzystwa Polaków „Odrodzenie” w Berdiańsku zaznacza:
- Polskie nazwy ulic w miastach Ukrainy są bardzo ważnym świadectwem istnienia polskiej mniejszości w przestrzeni społeczno-kulturowej. Stają się one pewnym markerem wielokulturowości regionów i swoistym czynnikiem kształtowania zbiorowej świadomości społeczeństwa wieloetnicznego, a więc tolerancji.

więcej »