KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku realizuje projekt „Być Polakiem na Wschodzie”. Projekt ten był finansowany przez Konsulat Generalny RP w Charkowie. Celem tego projektu jest: dokumentowanie śladów polskości; wieloaspektowe badania nad Polakami na Ukrainie (kulturoznawcze, historyczne, antropologiczne, lingwistyczne); promocja Polski i Polskości; konsolidacja osób pochodzenia polskiego; aktywizacja ruch polskiego; przedstawienie kultury polskiej na tle innych kultur; rozpowszechnienie wiedzy o polskiej diasporze; popularyzacja wiedzy o Polakach za granicą i ich współczesnym życiu.

Pomimo rozmytej tożsamości narodowej Polacy posiadają świadomość swego pochodzenia. Dlatego oprócz ściśle naukowych celów organizatorzy zaplanowali realizację szeregu przedsięwzięć o charakterze kulturalno-oświatowym. Realizatorami tego projektu są: prof. Lech Aleksy Suchomlynow (kierownik), wykonawcy prof. Helena Krasowska, Mikołaj Bondarew i Olga Popowa.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego. Narada zorganizowana została przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku

Warto przypomnieć, że obszar kompetencji Konsulatu Generalnego RP w Charkowie obejmuje swym zasięgiem 7 obwodów (charkowski, dniepropietrowski, doniecki, ługański, połtawski, sumski i zaporoski), co stanowi niemal jedną trzecią terytorium Ukrainy. Ogółem liczba Polaków w roku 2000 w ChOk wynosiła 14,582 osoby, a więc więcej, niż w niektórych polskich miestach: Działdowo, Czarnków czy Chełmno. Jak świadczą dane, udostępnione przez Konsulat Generany RP w Charkowie, obecnie w obwodzie funkcjonuje 29 organizacji poloninych.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Dla uczestników II Narady Polonijnej, która odbędzie się w dniach 8-10 września 2017 roku mamy miła niespodziankę. Z drukarni dotarła już książka autorstwa Heleny Krasowskiej i Lecha Suchomłynowa, Polskie media w Berdiańsku: teksty i analizy.

Promocja polskiej kultury poza jej granicami nierozerwalnie wiąże się z działaniami ich liderów. Warto podkreślić, że to Polacy – zrzeszeni w towarzystwach i związkach, starający się zachować własną tożsamość i tworzyć dobry wizerunek państwa polskiego w miejscu zamieszkania – przyczyniają się do propagowania kultury przodków. Dobrym przykładem owocnej współpracy z różnymi organizacjami w Polsce jest działalność Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Może ona służyć przykładem wielu innym zrzeszeniom polskim za granicą, także jako wzór skuteczności wpływu Polonii na rozwój kulturowy u naukowy państwa polskiego.

więcej »

Romans z literaturą: modernizm

05 września 2017, 10:39
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie taką nazwę miało spotkanie twórcze, które odbyło się w Muzeum Plastycznym im. Brodskiego w Berdiańsku. Projekt był współfinansowany Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Nie jest tajemnicą, że dla większości Polaków na Wchodzie poznawanie literatury polskiej nie wykracza poza tradycyjny wykaz lektur przewidzianych w programach szkolnych. Poza tym w większości ośrodków nauki języka polskiego nauczanie literatury ma znaczenie drugorzędne, a więc fragmentaryczne. Z kolei samodzielne poznawanie dzieł polskich literatów w dużej mierze utrudnia się brakiem tekstów w bibliotekach przy organizacjach polskich czy w Internecie.

więcej »