Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Nowe wezwania oświaty polonijnej
20 maja 2020, 12:06

Nowe wezwania oświaty polonijnej

Nowe wezwania oświaty polonijnej

W związku z obecną sytuacją epidemiczną w świecie zmuszeni jesteśmy do zmiany form nauczania polonijnego i realizowania zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, wykorzystując różne dostępne narzędzia.

W celu organizacji skutecznego procesu nauczania i zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku uważa za konieczne stworzenie Polonijnego Centrum Zdalnego Nauczania dla Polaków w tym regionie.

Za pomocą smartfona lub tableta można w każdym miejscu uczestniczyć w zajęciach. Wymaga to nowoczesnego sprzętu, materiałów dydaktycznych, opracowania metod i platformy internetowej, dostosowanych do nauki na żywo.

System zdalnego nauczania może być realizowany w dwóch podstawowych trybach pracy:

  • Tryb asynchroniczny - kiedy pomiędzy uczniem, a nauczycielem nie ma kontaktu w czasie rzeczywistym i proces dydaktyczny jest uzależniony od woli ucznia. Kształcenie takie polega na podawaniu zakresu materiału w postaci multimediów, tutoriali, podręczników, prezentacji i tekstów oraz innych materiałów przygotowanych w formie elektronicznej.
  • Tryb synchroniczny (grupowy i indywidualny) - czyli komunikacja między nauczycielem, a uczniem odbywa się w czasie rzeczywistym (na żywo), możemy więc widzieć i słyszeć uczestnika zajęć. W tym trybie za pośrednictwem platform edukacyjnych można prowadzić zajęcia, szkolenia lub warsztaty. Wykorzystuje się tutaj obraz video oraz materiał audio. Daje to również możliwość prowadzenia grupowych lub indywidualnych konsultacji i rozmów nauczyciela i ucznia.

Biorąc pod uwagę specyfikę szkolnictwa polonijnego, polegającego na realizacji zajęć praktycznych zaleca się korzystanie z metody tzw. blended learningu, czyli nauczania mieszanego.

Centrum może wykorzystywać:

  • ClickMeeting – narzędzie oparte o przeglądarkę internetową platforma do webinarów i wideokonferencji, działająca na wszystkich urządzeniach bez względu na system operacyjny. Poza wersją na przeglądarki dostępna jest aplikacja mobilna na systemy Android i iOS. ClickMeeting jest obecny na rynkach na całym świecie oraz dostępny w 7 językach. Funkcja czatu jest tłumaczona na 52 języki. Oprócz standardowych funkcji, jak transmisja obrazu i dźwięku, ClickMeeting oferuje m.in. webinary automatyczne, webinary na żądanie, płatne webinary, narzędzie do prezentacji slajdów, obrazów i filmów, a także udostępniania pulpitu, umożliwiające przy tym wspólne przeglądanie dokumentów i współpracę.
  • Zoom - platforma do webinarów i wideokonferencji, działająca na urządzeniach stacjonarnych i mobilnych dostępna w formie przeglądarkowej lub samodzielnej aplikacji. Dostępna w języku angielskim. Oferuje wiele użytecznych funkcji: czat, transmisja video i audio, udostępnianie pulpitu prezentera i inne. Daje możliwość zaplanowania spotkań w kalendarzu.

W chwili obecnej polonijne nauczanie zdalne przez Internet w Berdiańsku jest na początku wdrażania, jednak dzięki wypracowanym metodom i procedurom oraz wyznaczonym celom do osiągnięcia nie jest to już zadanie tak skomplikowane jakim było na początku.

Prof. dr hab. Lech Aleksy Suchomłynow

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.