KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polacy niczyi?

04 czerwca 2015, 08:11
aktualności polonii Berdiańska

Być Polakiem za granicą – to znaczy, między innymi, czuć się cząsteczką wspólnoty, którą łączą narodowe wartości fundamentalne i, a może przede wszystkim, odczucie odrębności i inności. Mówić o polskiej tożsamości osób polskiego pochodzenia na Ukrainie wschodniej, tym bardziej w Donbasie, w jej klasycznym ujęciu, raczej się nie da. Wśród ludności napływowej tego regionu nieliczni Polacy nigdy nie stanowili grupy zwartej i nie mieli infrastruktury, zapewniającej rozwój i ciągłość kultury narodowej. Ponadto, uprzemysłowione Donieckie Zagłębie Węglowe przyciągało siłę roboczą w różnych zakątków Imperium Rosyjskiego, a następnie sowieckiego, wynikiem czego jest nadzwyczajnie pstrokata mozaika narodowościowa. Taka sytuacja etniczna tygla kulturowego doprowadzała nadzwyczajnie szybkiej asymilacji, a polityka tworzenia tak zwanego „narodu sowieckiego” - do logicznej rusyfikacji. Nieliczne badania przeprowadzone na tych terenach pozwalają stwierdzać, że mieszkańców Donbasu, w tym Polaków, wyróżnia tak zwana „tożsamość hybrydyczna” lub “rozmyta”.

więcej »

Narodziny Ukrainy

22 maja 2015, 08:11
aktualności polonii Berdiańska

Symbol narodu ukraińskiego – wyszywanka, staje się ważnym atrybutem państwowości i niepodległości, który łączy nie tylko Ukraińców lecz wszystkie narodowości, zamieszkałe na tych ziemiach.

Od niedawna w dniu 21 maja w Ukrainie jest obchodzony Dzień Wyszywanki. To święto nabiera szczególnego znaczenia w kontekście wojennego konfliktu z Rosją i separatystami na wschodnich terenach. Kwestia państwowości Ukrainy nierozerwalnie wiąże się z problemem zachowania wielokulturowości i tożsamości poszczególnych grup etnicznych. Szczerze mówiąc, zachowanie obecnego układu i ukraińskiego systemu społeczno-politycznego, jest to kwestia przetrwania i rękojmią dalszego rozwoju mniejszości narodowych. Dlatego nie dziwi, że na obchody Dnia Wyszywanki na głównym placu w przyfrontowym Berdiańsku, pomimo Ukraińców, zebrali się przedstawiciele różnych narodowości: tutejsi Niemcy, Grecy, Bułgarzy, Żydzi i, oczywiście, Polacy.

więcej »

Odznaczenie Prezydenta RP

12 kwietnia 2015, 08:34
Odznaczenie Prezydenta RP (Zdjęcie Grażyny Myślińskiej)

W ramach wizyty w Ukrainie w dniu 9 kwietnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski, podczas spotkania z Polonią w Ambasadzie RP w Kijowie, wręczył ordery i odznaczenia obywatelom Ukrainy i Polakom zamieszkałym na Ukrainie. Prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” dr hab. prof. Lech Aleksy Suchomłynowy został uhonorowany Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękując za wyróżnienie Lech Suchomłynow powiedział:
„W imieniu własnym i osób, które zostały wyróżnione, chcę podziękować Panu Prezydentowi Rzeczypospolitej za honorowe odznaczenia.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Z Bielska-Białej do miasta partnerskiego Berdiańska dostarczono pomoc charytatywną dla obrońców ukraińskiej państwowości. Przyjaciele z Polski z chęcią dołączyli się do inicjatywy Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” wesprzeć wojaków, patriotów Ukrainy, którzy bronią nie tylko granicy Ukrainy, ale także, biorąc pod uwagę niuanse geopolityczne, rubieże całej Europy.

W ciągu krótkiego czasu Polakom Podbeskidzia udało się zgromadzić ponad 300 kilogramów środków medycznych, wartością ponad 5 tys. Euro, które zostały przetransportowane przez polsko-ukraińską granicę do Lwowa. Dzięki wspólnym działaniom Polaków Berdiańska, miejscowym wolontariuszom, a przede wszystkim parafii rzymsko-katolickiej bezcenny ładunek został dostarczony do Domu Polskiego w Berdiańsku. Między innymi strona polska przekazała materiały opatrunkowe i bandaże, leki pierwszej pomocy, środki dezynfekujące do leczenia ran i operacji, a co najważniejsze, homeostazy typu gąbka Celox.

więcej »

Stop rosyjski teroryzm w Ukrainie!

14 stycznia 2015, 18:09
Stop rosyjskiemu teroryzmu w Ukrainie! Bądźcie na bacznści! Ukraina walczy z przeszłością za Naszą Waszą Wolność! Sława Ukrainie!
stop terror
więcej »

Wielokrotnie poruszałem problem specyfiki tożsamości mieszkańców Ukrainy wschodniej w licznych artykułach naukowych i publicystycznych, natomiast nigdy nie przekładałem go na polską mniejszość, zamieszkałą na Donbasie.

Niniejsze rozważania są sprowokowane wywiadem z prezes Towarzystwa Kultury Polskiej "Polonia" w Makiejewce Ireną Erdman, który został przeprowadzony przez korespondenta "Kroniki Narodowej" oraz (Nota Bene!!!) "Novorussia News Agency" - Dawida Hudźca w dniu 15 października 2014 r. więcej »

aktualności polonii Berdiańska

Trudne wojenne czasy przeżywa Ukraina. Szczególnie wyczuwa się atmosfera niepokoju w regionach przyfrontowych. Berdiańsk jest położony akurat na drodze z Rosji na Krym, zaledwie 70 km. od wyzwolonego Mariupola, pierwszej linii frontu. Obecnie klimaty miasta nad morzem Azowskim wyznacza niepewność, tym bardziej, że nie wszyscy mieszkańcy Ukrainy wschodniej popierają państwowość naszego kraju. Są to przeważnie ludzie o świadomości postsowieckiej, tak zwana „wata” lub „watniki”, osoby, znajdujące się pod wpływem propagandy rosyjskiej, których mentalność bazuje się na stereotypach o rodowodzie komunistycznym.

Nie mniej jednak, nie brakuje w regionie i prawdziwych patriotów, ludzi różnych narodowości, świadomych tego, że tylko państwo ukraińskie może zapewnić harmoniczny rozwój społeczeństwa i poszczególnych osobowości. A ostatnio, po Rewolucji Godności, w warunkach stałego zagrożenia państwowość Ukrainy stała się nadwartością dla większości obywateli. I już nie dziwi, kiedy tutejsi Grecy, Bułgarzy czy Polacy witają się „Sława Ukrainie”. Niestety na tle działań separatystycznych i interwencji rosyjskiej, ale Ukraina stała się terenem ideologicznym, nośnikiem pewnych wartości: wolność, demokracja, prawo i, przede wszystkim, nadzieja na zmianę systemu, wiara we własne siły, siły i pragnienia całego narodu.

więcej »