Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku powstało dwadzieścia lat temu i nieformalnie działało przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie”. Formalnie zostało legalizowane przez władze miasta dopiero w roku 2000. Obecnie do polonijnej organizacji medycznej należą specjaliści różnych dziedzin medycyny: terapeuci, kardiolodzy, ginekolog, pulmonolog, chirurg, pediatra i inni lekarze-fachowcy. Lekarze-Polacy systematycznie organizują tak zwane „białe soboty”, które odbywają się po hasłem: „Niesiemy pomoc ludziom”.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W dniu 9 września 2018 roku w Berdiańsku organizowano warsztaty dla nauczycieli, uczących języka polskiego przy organizacjach polskich na terenie Ukrainy wzięło udział 25 osób.

Panel był współfinansowany przez MSZ RP i Fundację Wolność i Demokracja w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

7 – 10 września Towarzystwo Polaków „Odrodzenie” w Berdiańsku obchodziło jubileusz założenia jednej z pierwszych organizacji polskich w Ukrainie. Uroczystości odbywały się pod patronatem Konsulatu Generalnego RP w Charkowie.

Dwadzieścia pięć lat temu, na początku lat dziewięćdziesiątych XX stulecia powstała jedna z najstarszych polonijnych organizacji działających na ternie wschodniej Ukrainy. Było nią Polskie Kulturalno – Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie”. Właśnie tej organizacji i związanym z jej pracami osobom poświęcone jest to opracowanie. Powstało ono w wyniku wielomiesięcznej pracy jej autorów, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie jak doszło do tego, że ponad 1000 kilometrów na wschód od granic państwa polskiego, nagle pojawiła się świadoma swoich celów grupa osób polskiego pochodzenia. Grupa, która pomimo swojej niewielkiej liczebności czynnie uczestniczy zarówno w życiu swojego miasta, regionu, województwa jak i całej Ukrainy. Jest ważnym elementem składowym całego środowiska polonijnego. Wpływa na kształtowanie jego wizerunku i odbiór społeczny.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

W ramach obchodów 25. lecia Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” organizatorzy przeprowadzili Panel Naukowy pod tytułem „100 lat Odrodzonego Państawa Polskego: zachować polskość za granicą". Spotkanie naukowe odbyło się pod patronatem MSZ RP, Konsulatu Generalnego RP w Charkowie i Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. W projekcie, który był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą i realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości, wzięło udział ponad 30 osób, przedstawicieli środowisk polonijnych z całej Ukrainy: Kijów, Winnica, Zaporoże, Charków, Krzywy Róg, Melitopol, Energodar i inne.

więcej »
aktualności polonii Berdiańska

Właśnie pod takim hasłem odbył się trzeci turnus wakacyjnej nauki języka, kultury i historii Polski dla dzieci młodzieży Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”.

W ostatnich wakacyjnych dniach lata,15 - 25 sierpnia, dzięki stałej współpracy z wieloletnim partnerem – Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” ponad 40 młodych osób pochodzenia polskiego miało możliwość doskonalić polszczyznę i wiedzę o kraju przodków. Niektórzy brali udział w szkoleniach po raz drugi w ciągu lata, a dla niektórych to był intensywny kurs przygotowawczy przed podjęciem studiów w Polsce.

więcej »

Dydaktyczny staż w Lublinie

04 sierpnia 2018, 15:12
aktualności polonii Berdiańska

W dniach 9 – 29 lipca 2018 roku odbyły się warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski), organizowane w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców UMCS w Lublinie, współfinansowane przez MEN. W warsztatach wzięło udział ponad 60 nauczycieli polonijnych z Ukrainy, Białorusi i Rosji. Nauczycielka języka polskiego z Berdiańska Olga Popowa, która od wielu lat uczy języka polskiego przy PKOT „Odrodzenie” też została uczestniczką kursu.

więcej »

Wakacje bez gadżetów

22 lipca 2018, 13:28
aktualności polonii Berdiańska

Szkoła letnia dla dzieci i młodzieży polonijnej odbyła się w dniach 6 – 15 lipca pod hasłem „Wakacje bez gadżetów”. Półkolonie były współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.

Tegoroczna szkoła letnia wyróżniała się pewnym synkretyzmem, połączeniem nauki języka polskiego dla osób zaawansowanych, czytaniem fragmentów polskiej literatury klasycznej i przegląd ekranizowanych utworów. Także słuchacze mieli zajęcia śpiewu i recytowania.

więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.