KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

Mija ósmy miesiąc trwania w strachu i niepewności, ale zwycięskie zakończenie Rewolucji Godności wzmacnia wiarę we własne siły i nowopowstały Naród Ukraiński.

Po trzech miesiącach walk i sprzeciwu na majdanach, trzy miesiące represji i zastraszania nagle, ale całkiem przewidywalnie, na ziemie Ukrainy przyszła wojna, śmierć i zniszczenia. To „brat” Kain – Moskowia i nędzy uzurpator Putin, przerażeni i przestraszeni odwagą mieszkańców Kraju Naddnieprzańskiego, sprowokowały i sprowadziły hordy typowych przedstawicieli „russkiego miru”, żeby nie wypuścić Ukraińców (i nie ważne, jakiej narodowości) z kręgu „odwiecznych rosyjskich problemów” – ciemnoty i zacofania.

więcej »

Radość Zmartwychwstania...

19 kwietnia 2014, 13:33

wielkanoc

"Otrzyjcie już łzy płaczący. Żale z serca wyzujcie! Wszyscy w Chrystusa wierzący, weselcie się i radujcie. Bo Zmartwychwstał samowładnie. Jak przepowiedział dokładnie. Alleluja, Alleluja! Niechaj zabrzmi: Alleluja!".Niech Chrystus zmartwychwstały towarzyszy Waszym krokom i opromienia Was obfitością swych łask. Radosnego Alleluja!

 
więcej »
aktualności polonii Berdiańska

30 stycznia 2014 roku nie ukazał się redagowany PKOT „Odrodzenie” dwujęzyczny polsko-ukraiński dodatek do gazety lokalnej „Південна зоря”.

Od trzech lat, dzięki otrzymywanym dotacjom z polskich funduszy polonijnych, zespół dziennikarzy polskiego pochodzenia przygotowywał i wydawał materiały promujące wiedzę o Polsce i Polakach na świecie, propagujące demokratyczne wartości wspólnoty europejskiej, informujące o działalności miejscowej Polonii etc. (dodatki są dostępne na stronie: http://polonia.org.ua/gazeta.html). Na mocy umowy redakcja gazety „Південна зоря” (nakład 30 tys. egzemplarzy), na zasadach odpłatności, każdego miesiąca ma udostępniać 1 stronę w formacie A3 w celu publikowania wymienionych wyżej materiałów.

W kolejnym dodatku nr 31 między innymi miało ukazać się oświadczenie Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” w sprawie wprowadzenia przez Radę Najwyższą Ukrainy pojęcia «organizacja społeczna spełniająca funkcje ‘agenta zagranicznego’». Biorąc pod uwagę sytuację polityczną na Ukrainie materiały dodatku zostały poprzednio skonsultowane z redaktorem naczelnym gazety „Південна зоря” i miały ukazać się w dniu 30 stycznia 2014 roku.

Niestety, bez zawiadomienia dwujęzyczny dodatek został odrzucony przez redakcję gazety. Niewątpliwie, stało się tak ze względu na nieoficjalną cenzurę i presję władz lokalnych zdominowanych przez Partię Regionów.

Jak wyjaśnia sytuację redaktor naczelny, gazeta „Південна зоря” nie rezygnuje z dalszej współpracy, ale odmawia w publikowaniu materiałów „prowokacyjnych”.

Nasuwa się pytanie: czy stanowisko organizacji pozarządowej, odmienne od stanowiska rządzącej partii i jej liderów, może być „prowokacją” w kraju demokratycznym?

Nie ukrywamy, że popieramy antyrządowe protesty i pragniemy żyć w państwie, które gwarantuje swobody obywatelskie.

Tym oświadczeniem pragniemy poinformować Rodaków w Kraju o sytuacji na Ukrainie i w jej odległych zakątkach. Niepokoi nas to, że opisana sytuacja, na tle licznych faktów represji wobec aktywistów Majdanu na terenie całej Ukrainy, może być początkiem dyktatury.

Dziękujemy wszystkim za solidarność z protestującą Ukrainą!

W imieniu Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie”
Prezes Lech Aleksy Suchomłynow

Nieopublikowany dodatek można przeczytać tutaj. więcej »
23.01.2014. Marazm po charkowsku: przecz z polskimi prowokatorami. Pikieta Konsulatu RP w Charkowie. Prorosyjskie siły polityczne Charkowa Трудовая Харьковщина, Союз советских офицеров, Русское Вече, ПСПУ, партия «Киевская Русь» wymagały od konsula RP Jana Granata i polskich władz nie wtrącać się w sprawy wewnętrzne Ukrainy.
więcej »