KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polonia a COVID-19
24 czerwca 2020, 17:09

Polonia a COVID-19

Polonia a COVID-19

24 czerwca odbyło się online spotkanie Polonii światowej z sekretarzem stanu ds. Polonii, polityki europejskiej oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej MSZ RP Szymonem Szynkowskim vel Sęk. W naradzie wzięli udział działacze polonijni z Bogoty, Brukseli, Caracasu, Chicago, Dublinu, Hamburgu, Londynu, Nur-Sułtanu, Oslo, Paryżu, Reykjaviku, Valletty. Ukrainę reprezentowało Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku.

Pan Minister S. Szynkowski vel Sęk wysoko ocenił skuteczność i ofiarność środowisk polonijnych na całym świecie, które dołączyły do walki z koronawirusem i wzięły udział w projekcie MSZ RP "Polonia4Neighbours".

Prezes PKOT „Odrodzenie” prof. dr hab. Lech Suchomłynow w swoim przemówieniu podkreślił, że skala epidemii i wprowadzenie kwarantanny wywołały pewne zamieszanie i dezorientację nie tylko w polskim środowisku. Natychmiast zostały odwołane zajęcia z języka, kultury i literatury polskiej dla wszystkich grup wiekowych oraz spotkania bieżące. Od razu ruszyła kampania informacyjna dotycząca zasad przestrzegania ograniczeń, związanych z covid-19, zorganizowana przez członków Polonijnego Koła Lekarzy w Berdiańsku w sieciach społecznościowych i na stronie „Odrodzenia”. Hasłem tej kampanii było nawoływanie do ograniczania kontaktów bezpośrednich: „Zostań w domu! Ratuj świat!”.

Polonia a COVID-19

Polonia a COVID-19

Prezes Polonijnego Koła Lekarzy Olga Bondarewa zaznaczyła, że ze względu na ograniczenia komunikacyjne i panującą panikę w Berdiańsku uruchomiono gorącą linię telefoniczną, udzielającą porad nie tyle medycznych ile psychologicznych. Ponieważ narastanie lęku doprowadzało do pogarszania stanu zdrowia. Poradnictwo telefoniczne okazało się pomocne w tej sytuacji. Już w pierwszych dniach młodzi działacze polonijni skontaktowali się z miejscowymi Polakami w wieku podeszłym i uporządkowali listę osób potrzebujących pomocy i opieki ze względu na wprowadzony w Ukrainie stan wyjątkowy i kwarantannę. Tym osobom, w miarę możliwości, młodzież pomaga robić zakupy żywności i leków. Ze względu na brak zaopatrzenia w aptekach miasta, zainicjowaliśmy szycie masek ze specjalnego materiału dla osób potrzebujących. Z posiadanych funduszy „Odrodzenia” i dzięki miejscowym sponsorom-Polakom zostały także zostały zakupione rękawiczki gumowe i szereg środków ochrony indywidualnej.

Obecnie członkowie „Odrodzenia" komunikują się poprzez sieci społecznościowe i telefonicznie. Obecnie pracujemy w trybie zdalnym, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość.

Uczestnicy spotkania zgodzili się, że w związku z obecną sytuacją epidemiczną Polacy za granicą muszą zmienić formy realizacji zadań statutowych, między innymi prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej, wykorzystując różne dostępne narzędzia.

Ze względu na destrukcyjne wpływy samoizolacji na zdrowie psychiczne musimy dostosować się do nowych realiów i zadbać o zachowanie więzi łączących polskie wspólnoty lokalne, w tym międzypokoleniowe, chodzi o przekazywanie i ciągłość narodowej pamięci historycznej i pokoleniowej. Jeśli wcześniej członkowie Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku mówili o konieczności stworzenia Polonijnego Centrum Zdalnego Nauczania, w celu organizacji skutecznego procesu nauczania i zapewnienia wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności, to teraz chodzi raczej o powołanie Wirtualnego Centrum Komunikacyjnego.

Musimy zaakceptować obecny stan rzeczy i odnaleźć się w nowej rzeczywistości.