KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Wieloletnia współpraca z korpusem dyplomatycznym
04 czerwca 2020, 12:25

Wieloletnia współpraca z korpusem dyplomatycznym

Wieloletnia współpraca z korpusem dyplomatycznym

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku powstało 4 listopada 1993 roku. Była to jedna z pierwszych w regionie organizacji polonijnych. W momencie rozpoczęcia starań o założenie organizacji, grupa inicjatywna liczyła zaledwie 20 osób. Obecnie po ponad 25 latach funkcjonowania jej członkami jest prawie 300 osób pochodzenia polskiego. Zasadnicze cele przyświecające założycielom stowarzyszenia – odrodzenie i krzewienie polskości – nie uległy zmianie do dnia dzisiejszego.

Polacy przybywali do Berdiańska w sposób przypadkowy i nigdy nie stanowili licznej grupy. Obecnie jest wiele osób przyznających się do polskiego pochodzenia, ale mających problemy z samookreśleniem się, to znaczy – z tożsamością, którą da się określić jak rozmyta. Przez dłuższy czas na terenach Ukrainy wschodniej bycie Polakiem było niebezpieczne, dlatego często mamy do czynienia z odradzaniem polskości od podstaw, szczepiąc polskie wartości fundamentalne.

W tym celu w roku 1994 „Odrodzenie” inicjowało odrodzenie parafii rzymsko-katolickiej, która istniała w Berdiańsku od 1862 roku do połowy lat trzydziestych XX wieku. Następnie już wspólnie z pierwszym proboszczem Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ks. Zdzisławem Zającem Polacy Berdiańska podjęli wysiłki zmierzające do utworzenia w mieście katolickiej organizacji charytatywnej Caritas-Spes-Ukraine.

W roku 2000 zostały legalizowane jednostki strukturalne PKOT „Odrodzenie”: Polonijne Koło Lekarzy, Polski Związek młodzieżowy, Związek Naukowców Polskich i Centrum kultury polskiej „Biesiada”.

Ważną rolę w życiu Polaków Berdiańska odgrywały polskie placówki dyplomatyczne, najpierw w Kijowie, a następnie w Charkowie. W obecnych warunkach, bez żadnej przesady, można powiedzieć, że Konsulat Generalny RP w Charkowie ważnym łącznikiem Polonią a krajem przodków Polska placówka dyplomatyczna na terenach wschodnich Ukrainy konsekwentnie realizuje politykę wzmocnienia związków wzajemnych dwóch krajów, sprzyja polsko-ukraińskiemu porozumieniu i współdziałaniu w różnych płaszczyznach.

Konsulat popularyzuje zarówno polską kulturę, jak i „polski styl życia”. Przy czym nie tylko wśród Polaków lecz i wśród innych obywateli Ukrainy, którzy natchnieni chęcią wstąpienia do Unii Europejskiej, głębiej zaczęli interesować się życiem i kulturą Polski.

W dużym stopniu od opinii placówki zależy los wielu przedsięwzięć, które organizują tutejsi Polacy. Również Konsulat wspiera finansowo niektóre inicjatywy kulturalno-oświatowe. Każdy z konsulów, pracujących w Charkowie, wielokrotnie odwiedzał Berdiańsk i przyczynił się do rozwoju ruchu polonijnego w tym regionie. Pierwszy polski konsul, Zdzisław Nowicki, pomagał robić pierwsze kroki młodemu i niedoświadczonemu “Odrodzeniu”. Konsul, Michał Żórawski, objął swoją opieką polskich dzieci z sierocińca w Berdiańsku, wspierając je finansowo i moralnie. Pod egidą konsula Jana Granata po raz pierwszy zorganizowano Dni nauki Polskiej w Berdiańsku. Obecny kierownik placówki konsularnej w Charkowie, Janusz Jabłoński, też aktywnie angażuje się w życie i wspiera działalność miejscowej Polonii.

Polacy Berdiańska są dumni z tego, że mogą głośno mówić o swojej polskości i cieszą się, że Polska o nich nie zapomina.