Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Język jako nośnik kultury i fundament ukraińskiej tożsamości narodowej
19 marca 2024, 10:56

Język jako nośnik kultury i fundament ukraińskiej tożsamości narodowej

Język jako nośnik kultury i fundament ukraińskiej tożsamości narodowej

W 2022 roku obserwujemy znaczny wzrost odsetka obywateli Ukrainy posługujących się językiem ukraińskim w życiu codziennym. W porównaniu z rokiem 2021, kiedy wskaźnik ten wynosił 64%, w 2022 roku wzrósł on do 71%. Jednocześnie poziom używania języka rosyjskiego spadł o prawie 10%.

Przyczyny wzrostu używania języka ukraińskiego: Wojna Rosji przeciwko Ukrainie, polityka językowa państwa i wzrost prestiżu języka ukraińskiego. Agresja Rosji wywołała silny wzrost świadomości narodowej wśród Ukraińców. Wzrosła potrzeba identyfikowania się z ukraińską kulturą i językiem.Ukraińskie władze od lat prowadzą politykę promującą używanie języka ukraińskiego w życiu publicznym. Wzrost popularności języka ukraińskiego jest częściowo rezultatem tych działań. Wzrost znaczenia Ukrainy na arenie międzynarodowej przyczynia się do wzrostu prestiżu języka ukraińskiego. Coraz więcej osób na świecie uczy się języka ukraińskiego.

Język odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu kultury i tożsamości narodowej. Jest on nie tylko narzędziem komunikacji, ale także nośnikiem wartości, tradycji i historii danego narodu. W przypadku Ukrainy język ukraiński jest jednym z najważniejszych elementów spajających naród, mimo że duża część Ukraińców posługuje się również językiem rosyjskim.

Jak język ukraiński jednoczy naród?

  • Historia i wspólne dziedzictwo: Język ukraiński ma długą i bogatą historię, która sięga czasów Rusi Kijowskiej. Jest on symbolem wspólnego dziedzictwa i spuścizny kulturowej Ukraińców.
  • Literatura i sztuka: Język ukraiński jest językiem wielkich ukraińskich pisarzy, poetów i artystów. Ich dzieła kształtują ukraińską tożsamość narodową i są źródłem dumy dla Ukraińców.
  • Samostanowienie i niezależność: Język ukraiński jest symbolem dążenia Ukraińców do samostanowienia i niezależności. Używanie języka ukraińskiego jest postrzegane jako akt oporu przeciwko rosyjskiej dominacji i afirmacja ukraińskiej tożsamości.

Językowy fundament ukraińskiej tożsamości narodowej:

  • Język ukraiński jako język ojczysty: Chociaż duża część Ukraińców posługuje się językiem rosyjskim, język ukraiński jest językiem ojczystym dla większości z nich. Jest to język, w którym się uczą, myślą i wyrażają swoje emocje.
  • Dialekty języka ukraińskiego: Istnieje wiele dialektów języka ukraińskiego, ale wszystkie one są częścią wspólnego języka narodowego. Dialekty te stanowią bogactwo języka ukraińskiego i są świadectwem jego różnorodności.
  • Język ukraiński w edukacji i kulturze: Język ukraiński jest językiem nauczania w szkołach i uczelniach na Ukrainie. Jest on również używany w mediach, literaturze i sztuce.

Osoby rosyjskojęzyczne w Ukrainie: Ukraina jest krajem wielojęzycznym, w którym obok języka ukraińskiego używany jest również język rosyjski. Osoby rosyjskojęzyczne stanowią znaczną część populacji Ukrainy i są integralną częścią ukraińskiego społeczeństwa. Ważne jest, aby osoby rosyjskojęzyczne miały możliwość nauki języka ukraińskiego i poznawania ukraińskiej kultury. Integracja językowa i kulturowa jest kluczowa dla budowania silnego i zjednoczonego narodu ukraińskiego.

Podsumowując:
Język ukraiński jest nośnikiem ukraińskiej kultury i tożsamości narodowej. Jest on symbolem wspólnego dziedzictwa, historii i dążenia do samostanowienia. Mimo że duża część Ukraińców posługuje się językiem rosyjskim, język ukraiński pozostaje językiem ojczystym dla większości z nich i jest fundamentem ukraińskiej tożsamości narodowej. Ważne jest, aby osoby rosyjskojęzyczne miały możliwość nauki języka ukraińskiego i poznawania ukraińskiej kultury, aby wzmocnić integrację i jedność narodu ukraińskiego.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.