KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

To jest nasz wspólny sukces
07 kwietnia 2021, 13:14

To jest nasz wspólny sukces

To jest nasz wspólny sukces

Nagroda TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” dla Polonijnego Koła Lekarzy przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku dotarła nad morze Azowskie. Statuetka Chopina zajmie godne miejsce obok polskiej flagi narodowej i orła w Domu Polskim, którego 20-lecie obchodzą Polacy Berdiańska w tym roku.

W liście przewodnim Redaktor Naczelny Programu Satelitarnego TVP Polonia Magdalena Tadeusiak-Mikołajczak podkreśliła, że „Statuetką Fryderyka Chopina zwykle obdarowywane są osoby i instytucje, które zdaniem Kapituły Nagrody, w wyjątkowy sposób przyczyniły się do rozsławiania Polski na całym świecie. W tym szczególnym roku, Kapituła Nagrody postanowiła uhonorować tym wyróżnieniem Polaków na świecie, którzy swoją pomocą – fizyczną, materialną czy duchową – otoczyli w trudnym czasie pandemii najbardziej potrzebujących”.

- Nagroda został przyznana jeszcze w grudniu 2020 roku, ale dopiero teraz, pomimo przeszkody pandemiczne, znalazła się w rękach działaczy „Odrodzenia”. Nagroda przyznana dla lekarzy polskiego pochodzenia, ale uważam, że jest to sukces całej wspólnoty polskiej naszego miasta. Od wielu lat trzymamy się razem, niezależnie od wieku czy fachu. Nie jest nas dużo na terenach Ukrainy wschodniej, ale wszystkich nas łączy polskość i świadomość pochodzenia. Jesteśmy skazani na bycie razem i kultywowanie naszej pamięci kulturowej i historycznej – mówi prezes PKOT „Odrodzenie” prof. Lech Suchomłynow.

- Teraz wyróżnienie, które otrzymaliśmy, stało się namacalnym. Będzie ono uwidaczniać nasze poprzednie osiągnięcia, które są możliwe dzięki stałym kontaktom i współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Charkowie, który właściwie zgłosił naszą organizację do nagrody, z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie i Polskim Zespołem Humanitarnym, wspierającymi działalność Polonijnego Koła Lekarzy, ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, dzięki któremu funkcjonuje Dom Polski w Berdiańsku oraz z Fundacją Wolność i Demokracja, dbającą o młode pokolenie Polaków w naszym mieście – zaznaczyła prezes PKL dr Olga Bondarewa.

Statuetkę w TVP polonia odebrała i przekazała do Berdiańska honorowy członek „Odrodzenia” prof. Helena Krasowska, za co z całego serca dziękujemy.

Członkowie Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” są pewni, że przyznana statuetka F. Chopina, dzięki któremu Polska jest sławna na cały świat, będzie zachętą do dalszej ofiarnej pracy na rzecz krzewienia polskości za granicą oraz niesienia pomocy bliźniemu.

Natalia Kaczur, wykładowca Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku

Nagroda TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” dla Polonijnego Koła Lekarzy przy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie „Odrodzenie” w Berdiańsku