KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Wielkie Serca Polaków Berdiańska
27 grudnia 2020, 22:30

Wielkie Serca Polaków Berdiańska

Wielkie Serca Polaków Berdiańska

W roku 2020 nagroda TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” wędruje na Ukrainę, nad morze Azowskie. Wyróżnienie zostało przyznane Polonijnemu Kołu Lekarzy Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku za działalność charytatywną i ofiarne niesienie pomocy Polakom na Wschodzie, a także ich najbliższym sąsiadom w czasach pandemii COVID-19. Gala wręczenia nagrody TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” odbyła się 27 grudnia 2020 roku on-line.

Jak podaje TVP Polonia, w tym roku szczególnym dla nas wszystkich, Kapituła Nagrody pragnęła uhonorować Polaków i organizacje polonijne, którzy w czasach pandemii troszczyli się o innych, dając wyraz swej niezwykłej solidarności z najbardziej potrzebującymi. W tym szczególnie trudnym dla wszystkich krajów roku w walkę z pandemią włączyło się wiele organizacji polonijnych, duszpasterstwa, harcerze i uczniowie polskich szkół.

TVP Polonia przyznaje nagrodę „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” od 1995 roku. Laureatami są ludzie i instytucje zasłużeni dla kultury, sztuki, edukacji i sportu, którzy w szczególny sposób przyczynili się do rozsławienia Polski i Polaków na całym świecie.

Prezes Polonijnego Koła Lekarzy dr Olga Bondarewa uważa, że nagroda „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” jest wielkim zaszczytem i gestem uznania trudów lekarzy polskiego pochodzenia, członków PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku. Podkreślając: My, Polacy Berdiańska, nie jesteśmy tutaj liczną grupą, dlatego trzymamy się razem. Żeby przetrwać – musimy wspierać się wzajemnie. W czasach pandemii nasza organizacja pomaga nie tylko poradami medycznymi czy lekami, także konsultujemy, jak radzić sobie ze stresem w czasie kwarantanny. Wyciągamy pomocną rękę nie tylko Polakom, dbamy też o naszych sąsiadów.

Z kolei, prezes „Odrodzenia” prof. Lech Suchomłynow zaznacza, że przyznana nagroda, o którą wystąpił Konsulat Generalny RP w Charkowie, jest sukcesem wszystkich Polaków Berdiańska i całej Ukrainy. Zauważono i doceniono wieloletnią pracę na rzecz krzewienia szeroko rozumianej polskości oraz wkład w sprawę rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich na wieloetnicznej Ukrainie.

Z rozmów z medykami polskiego pochodzenia, zrzeszonych w Polonijnym Kole i działającymi przy „Odrodzeniu” wynika, że pomaganie bliźniemu jest osią każdego zawodu, bez względu na to, gdzie człowiek pracuje, czym się zajmuje. Pomagają bo lubią czuć się potrzebni. Wspieranie bliźniego pozwala im czuć się dobrymi i użytecznymi, dlatego kwestia wynagrodzenia schodzi na plan dalszy, koncentrują się na "tu i teraz".

W życiu każdego z nas przychodzą kryzysowe sytuacje, w których pomoc innej osoby jest bezcenna. Czasem zwykła możliwość szczerej rozmowy z drugim człowiekiem może przynieść niezwykle pozytywne skutki. Należy także pamiętać, aby samemu wykazywać się empatią i wspierać innych w trudnych chwilach. Chcę, żeby ludzie w izolacji nie czuli się porzuceni, pozostawieni sami sobie. Z wielką radością dowiedziałem się, że Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku zostało wyróżnione. Polacy naprawdę mają wielkie serca – powiedziała Natalia Kaczur.

Polacy znad morza Azowskiego serdecznie dziękują wszystkim partnerom w Ukrainie i Polsce, szczególnie Konsulatowi Generalnemu w Charkowie, Polskiemu Zespołowi Humanitarnemu oraz Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie, wieloletniemu patronowi , wspierającemu działalność Polonijnego Koła Lekarzy.

Dla wspólnoty polskiej Berdiańska Nagroda TVP Polonia „Za zasługi dla Polski i Polaków poza granicami kraju” jest zaszczytnym wyróżnieniem i zachętą do dalszej pracy, ale przede wszystkim stanowi ona dowód, że wielkie serca Polaków Berdiańska są otwarte na świat!

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku zrzesza lekarzy i studentów medycyny pochodzenia polskiego. Do organizacji należą specjaliści różnych dziedzin medycyny. PKL jest członkiem Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych, organizacji o zasięgu światowym.

Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku od lat realizuje szereg projektów charytatywnych: „Gabinet pomocy lekarskiej”, „Białe soboty”, „Stacja opieki domowej”, a w tym roku włączyło się w walkę z COVID-19, między innymi uruchomiono gorącą linię zdalnej pomocy medycznej i psychologicznej. Miejscowi polscy lekarze-specjaliści od różnych chorób stale konsultują, diagnozują i leczą członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”, ale także wszystkie osoby, które zwracają się o pomoc, niezależnie od narodowości.

Hasłem Koła Lekarzy jest: Dbamy o twoje zdrowie – pielęgnujemy polskość!