Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Rozmowa w Polskim Radiu o Polakach w Berdiańsku w czasie wojny
01 listopada 2023, 13:14

Rozmowa w Polskim Radiu o Polakach w Berdiańsku w czasie wojny

Rozmowa w Polskim Radiu o Polakach w Berdiańsku w czasie wojny

3 listopada 2023 roku Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku będzie obchodzić 30-lecie działalności. Niestety, od wybuchu wojny Rosji przeciwko Ukrainie organizacja musi działać w całości online.

Profesor Lech Suchomłynow zaznacza, że społeczność polska na południowo-wschodniej Ukrainie jest bardzo zróżnicowana. Składają się na nią osoby pochodzące z różnych środowisk, o różnym poziomie wykształcenia i różnym stopniu znajomości języka polskiego. Część z nich jest bardzo zaangażowana w działalność Towarzystwa „Odrodzenie”, inni natomiast ograniczają się do uczestnictwa w jego wydarzeniach.

Budowanie tożsamości

Dla wielu Polaków na południowo-wschodniej Ukrainie język i kultura polska są ważnymi elementami tożsamości. Uczą się oni języka polskiego, uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych, a także angażują się w działalność społeczną i polityczną.

Zainteresowanie językiem i kulturą polską

Zainteresowanie językiem i kulturą polską wśród Polaków na południowo-wschodniej Ukrainie jest bardzo duże. Odzwierciedla się to w liczbie osób uczących się języka polskiego, a także w frekwencji na wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez Towarzystwo „Odrodzenie”.

Wpływ wojny na działalność Towarzystwa

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie miała znaczący wpływ na działalność Towarzystwa „Odrodzenie”. Organizacja musiała zawiesić swoją działalność stacjonarną i przenieść ją do Internetu. Mimo to, Towarzystwo nadal prowadzi naukę języka polskiego, organizuje konferencje naukowe i wspiera członków Towarzystwa.

Wyzwania przed społecznością polską na południowo-wschodniej Ukrainie

Przed społecznością polską na południowo-wschodniej Ukrainie stoją dziś duże wyzwania. Jednym z nich jest odbudowa życia społecznego i kulturalnego po wojnie. Innym wyzwaniem jest utrzymanie tożsamości narodowej w obliczu rosyjskiej agresji.

Towarzystwo „Odrodzenie” jest ważną organizacją dla ruchu polonijnego w całym świecie. Odgrywa ono kluczową rolę w budowaniu tożsamości narodowej i zachowaniu języka i kultury polskiej.

Do wiadomości

Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie” w Berdiańsku jest organizacją społeczną, która działa na rzecz Polaków mieszkających na południowo-wschodniej Ukrainie. Zostało założone w 1993 roku i od tego czasu prowadzi działalność kulturalną, edukacyjną i społeczną.

Celem Towarzystwa jest promowanie polskiej kultury i języka, a także wspieranie Polaków w integracji z ukraińskim społeczeństwem. Działalność Towarzystwa obejmuje m.in.:

  • Nauka języka polskiego dla dorosłych i dzieci
  • Organizowanie wydarzeń kulturalnych, takich jak koncerty, wystawy, festiwale
  • Prowadzenie działalności społecznej, takiej jak pomoc potrzebującym

Towarzystwo „Odrodzenie” jest ważną organizacją dla społeczności polskiej na południowo-wschodniej Ukrainie. Odgrywa ono kluczową rolę w budowaniu tożsamości narodowej i zachowaniu języka i kultury polskiej.

Działalność edukacyjna

Jednym z najważniejszych obszarów działalności Towarzystwa jest nauka języka polskiego. Towarzystwo prowadzi zajęcia dla dorosłych i dzieci, zarówno w formie stacjonarnej, jak i online. Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowanych nauczycieli, którzy wykorzystują nowoczesne metody nauczania.

Działalność kulturalna

Towarzystwo organizuje również wydarzenia kulturalne, które promują polską kulturę i tradycję. Wśród nich znajdują się koncerty, wystawy, festiwale i inne imprezy kulturalne. Towarzystwo współpracuje z wieloma instytucjami kulturalnymi w Polsce i na Ukrainie.

Działalność społeczna

Towarzystwo prowadzi również działalność społeczną, która ma na celu pomoc potrzebującym. Wśród działań społecznych Towarzystwa znajdują się m.in.:

  • Pomoc materialna dla osób potrzebujących
  • Pomoc psychologiczna i prawna
  • Prowadzenie szkoleń i kursów zawodowych

Wpływ wojny na działalność Towarzystwa

Wojna Rosji przeciwko Ukrainie miała znaczący wpływ na działalność Towarzystwa „Odrodzenie”. Organizacja musiała zawiesić swoją działalność stacjonarną i przenieść ją do internetu. Mimo to, Towarzystwo nadal prowadzi naukę języka polskiego, organizuje konferencje naukowe i wspiera członków Towarzystwa.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.