Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Wojna rosyjsko-ukraińska: mechanizmy propagandy na terenach okupowanych
26 września 2023, 13:12

Wojna rosyjsko-ukraińska: mechanizmy propagandy na terenach okupowanych

Wojna rosyjsko-ukraińska: mechanizmy propagandy na terenach okupowanych

W kwietniu 2022 roku Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy ostrzegał: Federacja Rosyjska prowadzi niebezpieczną operację informacyjną i psychologiczną, mającą na celu stworzenie iluzji stabilizacji życia na terytoriach okupowanych przez wojska rosyjskie.

Większość rosyjskich środków masowego przekazu zaczęła szerzyć tezy, że okupowane terytoria „stopniowo wracają do pokojowego życia”, a doniesienia prasowe zapełniły się nagłówkami: „Życie w Berdiańsku wraca do spokojnego toku”, „Do Mariupola wraca spokojne życie”, „Melitopol wraca do spokojnego życia”, „coraz mniej osób uczestniczy w antyrosyjskich wiecach”, co tłumaczy się faktem, że „Ukraińcy pogodzili się z przejściem terytorium pod kontrolę rosyjską i oswajają się z nową rzeczywistością”.

Publikacje tego typu wpisują się jednak w działania wroga mające na celu kreowanie wizerunku rosyjskich wojskowych sił pokojowych, które „przywracają porządek i wprowadzają pokój” po wymuszonej wojnie. Jednocześnie starają się utrzymać ten wizerunek poprzez dystrybucję pomocy humanitarnej wśród ludności.

Tego typu działania są manipulacami, gdyż mieszkańcy tymczasowo okupowanych terytoriów są agresywnie zastraszani przez władze okupacyjne i wojska rosyjskie, które grożą represjami fizycznymi za udział w wiecach, strzelają do pokojowych demonstracji w okupowanych miastach i porywają osoby o proukraińskich poglądach.

Najeźdźcy otwierają ośrodki szkoleniowe dla propagandystów na terenach okupowanych, w tym w Berdiańsku. Pierwszy taki otworzono w Berdiańsku.

Priorytet wybranych specjalistów wyraźnie pokazuje, na co kładzie nacisk „szkoła rosyjska”, a mianowicie na naukę języka i „prawidłową historię”.

W sierpniu bieżącego roku 20 wykładowców-kolaborantów (byłych pracowników Berdiańskiego Uniwersytetu Pedagogicznego i Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu) na terenie rosji uczestniczyło w kursie doskonalenia zawodowego i będzie uczyć studentów zniekształconej rosyjskiej wersji historii. Dodam, że od 1 września 2023 roku przedmiot „historia rosji” jest obowiązkowym na rosyjskich uczelniach wyższych.

W Rosji wydają poradniki, jak fałszować historię. Rosyjskie Ministerstwo Edukacji i Nauki przesłało koncepcję i materiały metodyczne nauczania historii w szkołach wyższych rektorom wszystkich rosyjskich uniwersytetów państwowych, do których zalicza się obecnie uniwersytety na czasowo okupowanych terytoriach Ukrainy .

Poradnik mieści tezy, które wykładowcy powinni przekazywać studentom. Oto niektóre z nich:

  • Usprawiedliwianie łamania prawa międzynarodowego jest rzeczą normalną, a „obywatel naszego kraju musi posiadać umiejętności rozumienia procesów, wydarzeń i zjawisk w Rosji i na świecie w ich dynamice i wzajemnych powiązaniach, kierując się zasadą historyzmu, formułować i argumentować stanowisko patriotyczne w problematyce historii narodowej”.
  • Rosja rozpadnie się bez stylu rządzenia Putina: „...należy zwrócić szczególną uwagę na historyczne doświadczenia budowania rosyjskiej państwowości na wszystkich jej etapach, zrozumieć, że w całej historii Rosji najważniejszy był silny rząd centralny dla zachowania państwowości narodowej.”
  • Rosja nie jest agresorem: „Nauczyciele szkół wyższych muszą unikać negatywnych uprzedzeń i negatywu, pozostając przy stanowiskach obiektywizmu i historyzmu, zwracają uwagę głównie na twórczy charakter działań państwa rosyjskiego i jego narodów na rzecz rozwoju gospodarczego różnych terytoriów, osiągnięcia w dziedzinie kultury i nauki”.
  • Rosja jest bohaterem i ofiarą: „Kurs skupia się na kształtowaniu rosyjskiego patriotyzmu, zapewniając priorytetową uwagę bohaterskim stronom walk Rosji o wolność i niepodległość przeciwko obcym najeźdźcom, w celu zabezpieczenia interesów narodowych i bezpieczeństwa”.

Teraz siły informacyjnego oporu wraz z lokalnymi mieszkańcami aktywnie identyfikują zdrajców.

Fragmenty rozdziałów poświęconych historii ZSRR i historii nowożytnej:

„Właściwie utworzenie ZSRR stało się możliwe przede wszystkim dzięki wysiłkom federacji rosyjskiej. Od tego czasu, aż do upadku Związku Radzieckiego w 1991 r., Federacja Rosyjska była kręgosłupem państwa związkowego”.

„Pod wieloma względami korenizacja [ czyli polityka włączania ludności tubylczej / korzennej w procesy polityczne, popularyzacja języka narodowego] wpływała na tereny, na których zamieszkiwała ludność z przewagą rosyjską, jak np. na terytorium Donbasu, Noworosji i inne regiony, które woluntarystycznie zostały przyłączone do Ukrainy. Skutki korenizacji często prowadziły do ​​narzucenia ludziom obcej kultury, języka i tożsamości”.

„Gorbaczow przyczynił się do zjednoczenia Niemiec, wycofania wojsk radzieckich z Europy itp. Przywódcy tych krajów widzieli w stanowisku Gorbaczowa przede wszystkim przejaw słabości i szansę wykorzystania sytuacji dla swoich interesów”.

„[Putinowi] udało się wzmocnić pion władzy i integralność kraju, zwiększając efektywność administracji państwowej. […] Położono kres klanom oligarchicznym, które ingerowały w politykę”.

„Sytuacja na Ukrainie, której przywódcy zmienili ją w „antyrosyjską” i przy pomocy NATO przygotowywali „powrót Krymu i Donbasu”, doprowadziła do nieuniknionej konieczności przeprowadzenia przez Rosję specjalnej operacji wojskowej w 2022 r.”.

Propaganda w szkołach Berdiańska

Młodzi Berdyjczycy, którzy z różnych powodów pozostali w czasowo okupowanym mieście, stali się dla rosyjskich najeźdźców „materiałem” do wyhodowania bezmyślnego stada.

W styczniu 2023 roku okupanci przeprowadzili badanie nastrojów młodzieży, które wykazało, że południa Ukrainy nie popiera okupantów. Dlatego postanowili zintensyfikować pracę z ukraińskimi dziećmi. Kluczową rolę powinny w tym odegrać rosyjskie stowarzyszenia i związki wojskowe typu Hitlerjugend, między innymi stworzono oddziały «junarmii» (armii młodych) – «jug mołodoj» i «dwiżenije pierwych». Okupanci kładą nacisk na rolę Rosji w II wojnie światowej, regularne organizują spotkania i występy „weteranów specjalnej operacji wojskowej” w szkołach, zwiększono „godzin patriotyzmu” w szkołach.

– Wszystko opiera się na tym, że dziecko nie ma prawa do swojej opinii – mówi mieszkanka Berdiańskiej, matka ucznia – jeśli dziecko zacznie zadawać niewygodne pytania, zaczynają go otwarcie zastraszać. I w tym przypadku na rodziców czeka osobna rozmowa.

Władze okupacyjne wywierają ogromną presję na rodziców, żądając posyłania dzieci do szkoły, okresowo przeprowadzane są wizytacje, mające na celu wykrycie dzieci uczących się online w ukraińskich szkołach. O każdej porze dnia i nocy uzbrojeni żołnierzy mogą zapukać do drzwi i zapytać, czy masz dzieci, gdzie się uczą, sprawdzić gadżety pod kątem posiadania programów edukacyjnych online.

Jeśli na początku okupacji rodzice stawiali opór i nie posyłali dzieci do szkół prowadzonych przez kolaborantów i nauczycieli z rosji, to obecnie są zastraszeni karami finansowymi, groźbami pozbawienia praw rodzicielskich, deportacjami i uwięzieniem, więc pogodzili się z rzeczywistością .

Zdajemy sobie sprawę, pod jaką presją znajdują się rodziny na terenach okupowanych, które pozostają w Berdiańsku i kontynuują naukę online w ukraińskich szkołach. Wspomagając uczniów, nauczyciele Berdiańska, którzy wyjechali z miasta, już przygotowują się do pracy w deokupowanym mieście. Przed szkołą i nauczycielami stoją poważne wyzwania, gdyż będą musieli pracować z dziećmi, które przeżyły traumę psychiczną. Musimy znaleźć właściwe sposoby i metody.

Kierownik Berdiańskiego Kuratorium Oświaty (obecnie w Zaporożu) Tetyana Furmanova zaznacza:

Rozumiemy, że obecnie nasze dzieci przechodzą niezwykle trudne próby – życie obok wroga. Uczą się w warunkach totalnej propagandy i presji. Rozumiemy, nie miały wyboru i zostały zmuszone do uczęszczania do szkół okupacyjnych. Dlatego już teraz aktywnie pracujemy nad programem adaptacyjnym dla naszych uczniów. Będziemy walczyć o świadomość każdego dziecka. To są nasze ukraińskie dzieci i nie można je winić za to, że wróg przyszedł do ich domu. To będzie trudny proces. Po deokupacji w tej samej klasie trzeba będzie uczyć dzieci, zarówno te, które codziennie zmuszane były do ​​śpiewania hymnu wrogiego kraju, jak i te, które wojnę przeżyły pod alarmami i eksplozjami. Wszyscy będziemy musieli przejść tę trudną ścieżkę.

Jak na wszystkich terenach czasowo okupowanych, rosjanie masowo niszczą ukraińskie książki ze zbiorów bibliotek szkolnych. Literatura piękna, biografie, eseje związane z Ukrainą, o Wielkim Głodzie, podręczniki i informatory, dotyczące historii Ukrainy, komiksy, literatura faktu wydane po 2014 roku, książki z serii „Sławni Ukraińcy”, literatura dotycząca wydarzeń z okresu najnowszego historii Ukrainy są zakazane.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.