Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

«Wakacje bez gadżetów»
29 września 2023, 12:33

«Wakacje bez gadżetów»

«Wakacje bez gadżetów»

«Wakacje bez gadżetów» (17 - 27 sierpnia 2023) to druga edycja kursu języka polskiego dla dzieci i młodzieży, który ma na celu naukę i spędzanie wolnego czasu w sposób tradycyjny, bez użycia nowoczesnych technologii. Kurs był zorganizowany przez Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzysto «Odrodzenie» i Polsko-Ukraińskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Donbasu z siedzibą w Zaporożu. Dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki

Kurs opierał się na wykorzystaniu materiałów drukowanych, takich jak podręczniki, śpiewniki, książki i czasopisma.

Cele kursu języka polskiego «Wakacje bez gadżetów» to: nauka podstaw języka polskiego, w tym gramatyki, słownictwa i wymowy; poznanie polskiej kultury i folkloru; rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

Zadania kursu: uczeń pozna podstawowe zasady gramatyki polskiej; słuchacz kursu nauczy się porozumiewać się w języku polskim w codziennych sytuacjach; pozna wybrane aspekty polskiej kultury i folkloru.

Pod czas zajęć były stosowane tradycyjne metody nauczania: wykłady, ćwiczenia; konwersacje, praca w grupach i td. W ramach kursu uczniowie poznają wybrane aspekty polskiej kultury i folkloru. Słuchaczy kursu pogłębili wiedzę w zakresie historii Polski, tradycji i obyczajów, sztuki i literatury, muzyki i tańca oraz kuchni.

Dodatkowe korzyści z kursu: uczeń ma możliwość bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, ćwiczenia umiejętności komunikacyjnych w naturalnym środowisku, poznania polskiej kultury i folkloru w sposób bezpośredni.Także dla dzieci i młodzieży były zorganizowane wycieczki, wyjadzy na basen i do zaporoskiego ZOO.

Tradycje w nauczaniu języka polskiego są bogate i różnorodne. Tradycyjne metody nauczania języka polskiego, takie jak metoda gramatyczno-tłumaczycielska, metoda bezpośrednia i metoda audiolingwalna, nadal są stosowane w nauczaniu języka polskiego. W nauczaniu języka polskiego jako obcego (JPJO) tradycyjnie dużą wagę przywiązuje się do nauki kultury polskiej. Uczniowie poznają historię Polski, tradycje i obyczaje, sztukę i literaturę.

Do tradycji w nauczaniu JPJO należą:

  • Nauka o kulturze polskiej: Uczeń poznaje wybrane aspekty polskiej kultury, takie jak historia, tradycje i obyczaje, sztuka i literatura.
  • Wykorzystanie materiałów autentycznych: Uczeń ma możliwość kontaktu z materiałami autentycznymi, takimi jak książki, filmy, piosenki i programy telewizyjne.
  • Metody aktywne: Uczeń ma możliwość aktywnego uczestniczenia w zajęciach, takich jak gry, zabawy i dyskusje.

Kurs języka polskiego bez gadżetów to propozycja dla osób, które chcą nauczyć się języka polskiego w sposób tradycyjny, bez użycia nowoczesnych technologii. Kurs jest przeznaczony dla osób na różnym poziomie zaawansowania, od początkujących po zaawansowanych.

Kurs języka polskiego «Wakacje bez gadżetów» odbył się dzięki współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie. Projekt dofinansowano przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji i Nauki.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.