Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Raszystska propaganda: w zakamarkach chorej wyobraźni
19 pażdziernika 2023, 12:30

    Nota bene!
    Raszym (od „rosja” + „faszyzm”) lub rosyjski faszyzm to termin używany do określenia ideologii politycznej i praktyk społecznych reżimu rosyjskiego końca XX i początku XXI wieku, oparty na idee „specjalnej misji cywilizacyjnej” rosjan, „starszyzny ludu braterskiego”; nietolerancja wobec elementów kulturowych innych narodów, głównie słowiańskich (ponieważ łatwiej je zrusyfikować), a także narodów zamieszkujących terytoria dawnego Imperium Rosyjskie lub ZSRR; ultranacjonalizm, wykorzystanie rosyjskiego prawosławia jako doktryny moralnej, geopolityczne instrumenty wpływu, siła militarna w stosunku do krajów znajdujących się we mniemanej strefie wpływów raszki.

Antynomia swój – obcy jest jednym z podstawowych pojęć w propagandzie. Jest ona wykorzystywana do celów manipulacyjnych i ma na celu wywołanie w odbiorcach negatywnych emocji wobec „innych”, takich jak strach, nienawiść czy agresja, zmieniając semantykę inności w obcość lub wrogość. Dzięki temu propaganda może ułatwić kontrolę nad społeczeństwem i skłonić je do podjęcia działań, które są korzystne dla propagandystów.

Oto przykład propagandy w lokalnej telewizji w okupowanym Berdiańsku. W reportażu miejscowa propagandystka usiłuje stworzyć uproszczony negatywny zbiorowy obraz – stereotyp nielicznej grupy katolików. Antynomia swój - obcy staje się narzędziem tworzenia wrogich narracji, które przedstawiają „obcych”, jako wrogów, którzy chcą zaszkodzić „swoim”. Wywołując w odbiorcach emocje negatywne, strach i nienawiść wobec katolików i utożsamianych z nimi Polaków.

Oto streszczenie reportażu (czerwiec 2022):
„Księża kościoła katolickiego w Berdiańsku uciekli, pozostawiając parafian bez pasterza. Okazuje się, że kościół miał też ciemną stronę działalności.” Na nagraniu słyszymy, że kościół katolicki „symbolicznie przeciwstawia się cerkwi i wiecznemu ogniu”, który jest „symbolem naszego zwycięstwa w wojnie ojczyźnianej”, że „ksiądz porzucił wszystkich, którzy w niego wierzyli” wraz z organizacją charytatywną „Caritas-Spes-Berdiańsk”, która przez wiele lat „katolicyzowała wszystkich”. Dalej: „wyszły na jaw fakty dotyczące wykorzystania danych osobowych, a nawet materiału biologicznego”. Autorka nie jest jednak w stanie sprecyzować, o jaki „materiał biologiczny” chodzi.

Również w reportażu propagandystka „odsłania zasłonę tajemnicy” donosi z „wysokim prawdopodobieństwem”, że „kościół… udzielał schronienia ukraińskim dywersantom wojskowym”, a także „był przyjazny dla grekokatolików, którzy ukrywali broń i materiały wybuchowe w bunkrze”. Ponadto, według tej historii, w kościele znaleziono książki, w których „otwarcie nawoływano do obalenia ustroju państwowego za czasów Janukowycza”. Aby to potwierdzić, na ekranie są pokazane materiały teologiczne w języku polskim.

Na koniec propagandystka poinformowała, że ​​śledczy „odkryli w tym gotyckim świecie dziwne przedmioty, jak z horroru, które służyły do ​​inicjacji (ale nie podano jakie) i innych rytuałów o charakterze okultystycznym”. Na potwierdzenie słów pokazano pomieszczenie, w którym są stroje duchownych do nabożeństw, a także duża ikona Jezus ufam Tobie.

Rosja stwarza obraz wroga, aby legitymizować swoje działania i konsolidować społeczeństwo wokół władzy. Jeśli Rosja przedstawia Zachód, Ukrainę czy inne państwa jako wrogie, to jej działania wobec nich mogą być przedstawiane jako defensywne. Ponadto, stworzenie obrazu wroga może pomóc w kontroli społeczeństwa i utrudnić obywatelom dostęp do niezależnych informacji i krytycznej analizy wydarzeń.

Nie poddawaj się propagandzie rosyjskich okupantów!

Lech Suchomłynow