KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Ukraińsko-polski okrągły stół
29 września 2021, 20:53

Ukraińsko-polski okrągły stół

Ukraińsko-polski okrągły stół

W przeddzień V Dni Nauki Polskiej w Bediańsku w Państwowym Uniwersytecie w Mariupolu odbył się okrągły stół „Ukraina – Polska: sąsiedztwo? Współpraca? Braterstwo?”. Inicjatorem omówienia wspólnej historii dwóch narodów, obecnego stanu współpracy i możliwej przyszłości inicjował prezes Polskiego-Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku Lech Aleksy Suchomłynow, który także jest profesorem uczelni mariupolskiej.

Pomimo gospodarzy, Władz i studentów Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu, udział w okrągłym stole wzięła delegacja Konsulatu Generalnego RP w Charkowie, w składzie Konsula Generalnego Piotra Stachańczyka i wicekonsul Barbary Kaczmarczyk , oraz przedstawiciele polskiego świata nauki: prof. Helena Krasowska i Paweł Lewczuk z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Dr Maria Radziszewska z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz mgr Michał Zając z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Raport, dotyczący problematyki okrągłego stołu, przedstawili prof. H. Krasowska i prof. L. A, Suchomłynow, po czym trwała długa dyskusja i wymiana zdań.

Akordem finałowym spotkania stało się podpisanie porozumienia pomiędzy Władzami Państwowego Uniwersytetu w Mariupolu i Polskim Towarzystwem „Odrodzenie” o wspólnym prowadzeniu Centrum Języka Polskiego na wspomnianej Uczelni.

Spodziewamy się, że był to dopiero początek mariupolskiego dialogu, który doprowadzi do prawdziwego ukraińsko-polskiego braterstwa.

Mikołaj Bondarew