Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy
aktualności polonii Berdiańska

30 stycznia 2014 roku nie ukazał się redagowany PKOT „Odrodzenie” dwujęzyczny polsko-ukraiński dodatek do gazety lokalnej „Південна зоря”.

Od trzech lat, dzięki otrzymywanym dotacjom z polskich funduszy polonijnych, zespół dziennikarzy polskiego pochodzenia przygotowywał i wydawał materiały promujące wiedzę o Polsce i Polakach na świecie, propagujące demokratyczne wartości wspólnoty europejskiej, informujące o działalności miejscowej Polonii etc. (dodatki są dostępne na stronie: http://polonia.org.ua/gazeta.html). Na mocy umowy redakcja gazety „Південна зоря” (nakład 30 tys. egzemplarzy), na zasadach odpłatności, każdego miesiąca ma udostępniać 1 stronę w formacie A3 w celu publikowania wymienionych wyżej materiałów.

W kolejnym dodatku nr 31 między innymi miało ukazać się oświadczenie Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” w sprawie wprowadzenia przez Radę Najwyższą Ukrainy pojęcia «organizacja społeczna spełniająca funkcje ‘agenta zagranicznego’». Biorąc pod uwagę sytuację polityczną na Ukrainie materiały dodatku zostały poprzednio skonsultowane z redaktorem naczelnym gazety „Південна зоря” i miały ukazać się w dniu 30 stycznia 2014 roku.

Niestety, bez zawiadomienia dwujęzyczny dodatek został odrzucony przez redakcję gazety. Niewątpliwie, stało się tak ze względu na nieoficjalną cenzurę i presję władz lokalnych zdominowanych przez Partię Regionów.

Jak wyjaśnia sytuację redaktor naczelny, gazeta „Південна зоря” nie rezygnuje z dalszej współpracy, ale odmawia w publikowaniu materiałów „prowokacyjnych”.

Nasuwa się pytanie: czy stanowisko organizacji pozarządowej, odmienne od stanowiska rządzącej partii i jej liderów, może być „prowokacją” w kraju demokratycznym?

Nie ukrywamy, że popieramy antyrządowe protesty i pragniemy żyć w państwie, które gwarantuje swobody obywatelskie.

Tym oświadczeniem pragniemy poinformować Rodaków w Kraju o sytuacji na Ukrainie i w jej odległych zakątkach. Niepokoi nas to, że opisana sytuacja, na tle licznych faktów represji wobec aktywistów Majdanu na terenie całej Ukrainy, może być początkiem dyktatury.

Dziękujemy wszystkim za solidarność z protestującą Ukrainą!

W imieniu Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie”
Prezes Lech Aleksy Suchomłynow

Nieopublikowany dodatek można przeczytać tutaj. więcej »
23.01.2014. Marazm po charkowsku: przecz z polskimi prowokatorami. Pikieta Konsulatu RP w Charkowie. Prorosyjskie siły polityczne Charkowa Трудовая Харьковщина, Союз советских офицеров, Русское Вече, ПСПУ, партия «Киевская Русь» wymagały od konsula RP Jana Granata i polskich władz nie wtrącać się w sprawy wewnętrzne Ukrainy.
więcej »
Świąto Bożego Narodzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę w imieniu Zarządu Głównego PKOT „Odrodzenie” w Berdiańsku, by Pan Jezus rodząc się w Waszych sercach napełnił Was radością i pokojem. Niech towarzyszy Wam dobre zdrowie fizyczne i duchowe. Na każdy dzień Nowego Roku 2014 niech Pan obficie Wam błogosławi. Szczęść Boże.

więcej »

Nie boję się, więc jestem!

11 grudnia 2013, 22:17
aktualności polonii Berdiańska

Dzień 11 grudnia 2013 bez wątpienia jest jedną z najważniejszych dat w dziejach młodej Ukrainy. Dzień zwycięstwa Majdanu, społeczeństwa obywatelskiego, całego ludu ukraińskiego.

Wśród nocy dzwony cerkwi św. Michała, jak za czasów średniowiecza, w obliczu zagrożenia, zwołały Kijowian na Majdan, do broni... tylko, że w wieku XXI wrażą siłą okazał się włąsny prezydent i jego otoczenie... zradzieccy i podstępni...

Opuszczając rodziny i ciepłe mieszkania lud ruszył bronić własnej wolności, własnej godności i przyszłości. Jestem dumny, że mieszkam tutaj i teraz, że jestem obywatelem walczącej Ukrainy.

więcej »
Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.