KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polskie Spotkania w Berdiańsku: Kolęda 2017
24 grudnia 2017, 10:58

Polskie Spotkania w Berdiańsku: Kolęda 2017

Polskie Spotkania w Berdiańsku: Kolęda 2017

„Polskie Spotkania w Berdiańsku” są cyklem imprez o charakterze okolicznościowym. Już od wielu lat Polacy Berdiańska organizują przedsięwzięcia kulturalno-oświatowe, w których biorą udział wszyscy chętni i zainteresowani polską kulturą mieszkańcy miasta nad morzem Azowskim. Często imprezy są organizowane wspólnie z innymi organizacjami narodowościowymi regionu.

Jest niezmiernie ważne, żeby członkowie Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” nie zamykali się wyłącznie na polskiej wspólnocie lokalnej. Pomimo ścisłej współpracy z organizacjami polskimi i polonijnymi w Ukrainie i na całym świecie konieczne jest posiadanie własnej niszy na terenach stałego zamieszkania. Ludność miejscowa powinna uświadamiać i tolerować fakt wielokulturowości Ukrainy, a więc musibyć otwarta na diolog międzykulturowy.

22 grudnia w ramach Polskich Spotkań w Berdiańsku odbyło się Kolędowanie 2017, w którym wzięli udział miejscowi Grecy, Bułgarzy, Ormianie, Niemcy i inne narodowości.

Polskie Spotkania w Berdiańsku: Kolęda 2017

Polskie Spotkania w Berdiańsku: Kolęda 2017

Impreza miała charakter mintermedialny. Najpierw zebrani obejrzeli krótkie reportaże o najważniejszych wydarzeniach w życiu Polaków Berdiańska w roku 2017. Tego typu retrospekcja pozwolił unaocznić całokształt dorobku polskiej mniejszości, integralnego składnika społeczności miasta. Następnie najmłodsi członkowie polskiej organizacji inscenizowali Narodzenie Pana Jezusa i pokazali swoją znajomość języka polskiego. Było to swoiste sprawozdanie Ośrodka Nauki Języka Polskiego dla Dzieci i Młodzieży Szkolnej.

Po krótkim wprowadzeniu, w którym mówiło się o tradycjach kolędowania w różnych regionach Polski, uczestnicy imprezy podziwiali piękno polskiego słowa śpiewanego.

Po tak zwanym „bloku polskim” zabrzmiały kolędy w języku francuskim, włoskim, niemieckim, greckim, bułgarskim i innych.

Organizatorzy Polskich Spotkań w Berdiańsku: Kolęda 2017 składają szczególne wyrazy uznania wdzięczności i uznania pracownikom Konsulatu RP w Charkowie, dzięki którym udało się zrealizować ten wspaniały projekt.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku.

Mikołaj Bondarew