KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Pamiętać o przeszłości: wizyta Polaków Berdiańska w Rumunii
02 września 2019, 06:42

Pamiętać o przeszłości: wizyta Polaków Berdiańska w Rumunii

Pamiętać o przeszłości: wizyta Polaków Berdiańska w Rumunii

Pod koniec sierpnia delegacja członków Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku w ramach realizacji projektu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie „Opieka i objazd miejsc Pamięci Narodowej w Rumunii” wzięli udział w Dniach Polskich w Suczawie. To przedsięwzięcie odbywa się od ponad dwudziestu lat i łączące sympozjum na temat szeroko pojętych relacji polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków oraz imprezy kulturalne. Od 2006 r. stałym elementem Dni Polskich są także polonijne dożynki w Nowym Sołońcu, podczas których prezentują się wszystkie polskie środowiska z Rumunii, a także sąsiedzi Rumuni i inne narodowości.

Podczas pobytu na Bukowinie członkowie „Odrodzenia” odwiedzili polskie wioski w tym regionie karpackim, spotkali się z miejscową Polonią i rzymskokatolickimi duchownymi, dokonali prac porządkowych przy grobach cywilnych w Pleszy, Nowym Sołońcu, Kaczykach, Pojanie Mikuli i Suczawie.

Realizacja projektu służy zachowaniu naszego dziedzictwa narodowego, którego częścią są polskie nekropolie. Przyczynia się też do szerzenia postaw patriotycznych w środowisku polskim w na Wschodzie i promocji Polski jako kraju pomagającego swoim rodakom pielęgnować pamięć o przodkach.

Pamiętać o przeszłości: wizyta Polaków Berdiańska w Rumunii

Pamiętać o przeszłości: wizyta Polaków Berdiańska w Rumunii

Podczas sympozjum naukowego "O relacjach polsko-rumuńskich na przestrzeni wieków w stulecie nawiązania stosunków dyplomatycznych" prezes „Odrodzenia”, prof. Lech Suchomłynow, wygłosił referat pt. „Medialny projekt Koła Miłośników Ziemi Bukowińskiej w Berdiańsku: Bukowina Wieloetniczna”. Na wstępie prelegent zaznaczył, że „Rumuni, Ukraińcy, Żydzi, Niemcy, Polacy, Węgrzy, Rosjanie, Ormianie, Słowacy, Romowie tworzą specyficzny system współzależności społeczno-kulturowych oraz są przykładem nie tyle współistnienia kultur, ile współzależności, współdziałania i interferencji języków różnorodnych tradycji, obyczajów i wyznań. W pewnym sensie, Bukowina może być wzorcem tolerancji, u podstaw której leży akceptacja i rozumienie „innego”, tutejszego sąsiada”.

Mówiąc o Kole Bukowińczyków w Berdiańsku L. Suchomłynow podkreślił: „Członków organizacji bukowińskich poza Bukowiną łączy świadomość, czy “wyczucie”, własnej inności, odrębności pochodzenia i pragnienie jej wyeksponowania, a także zachowanie pamięci o utraconej ojczyźnie i podtrzymanie lub, jak zauważa M. Pokrzyńska, kreowanie więzi społecznych, mających oparcie w związkach z Bukowiną. Powstanie i działalność Koła Bukowińczyków w Berdiańsku ma duże znaczenie dla jego członków i ludności miejscowej. Bukowińska wspólnota jest swoistym katalizatorem, który pomaga w odnalezieniu tożsamości i brakujących wartości, a także jest przykładem interferencji kulturowej i tolerancji”.

W dniu 30 sierpnia odbyła się prezentacja już opisywanej na naszej stronie monografii autorstwa Heleny Krasowskiej, Magdaleny Pokrzyńskiej i Lecha A. Suchomłynowa „Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia – Ukraina”. Książka jest wydana przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, jest nie tylko pierwszym całościowym opracowaniem dotyczącym języka i kultury Polaków na Bukowinie, lecz także niezwykłym wydawnictwem, zawierającym obszerne fragmenty wywiadów, zdjęcia i nagrania, które dołączone zostały do niej na specjalnym pendrivie. Książka została wydana w twardej oprawie, niezwykle starannie pod względem edytorskim.

Serdecznie dziękujemy Prezesowi Mikołajowi Falkowskiemu i wszystkim pracownikom Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie za umożliwienie wyjazdu oraz Polakom Bukowiny, szczególnie Prezesowi Związku Polaków w Rumunii Gerwazemu Logherowi i Elżbiecie Wieruszewskiej-Calistru z Domu Polskiego w Suczawie za gościnność i opiekę.

Wyjazd Polaków Berdiańska do Rumunii był współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.