KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Z językiem polskim na co dzień
30 sierpnia 2020, 16:00

Z językiem polskim na co dzień

Z językiem polskim na co dzień

Właśnie pod takim hasłem w dniach 24 – 30 sierpnia odbyła się II edycja szkoły letniej w Berdiańsku, zorganizowanej pod egidą Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Warto zaznaczyć, że obecnie Berdiańsk znajduje się w tak zwanej ‘zielonej strefie epidemiologicznej COVID-19’, co pozwala na realizację zaplanowanych wcześniej przedsięwzięć oświatowych i imprez kulturalnych, między innymi kursu języka polskiego dla dzieci i młodzieży.

O szczegółach i niuansach organizacyjnych nam opowiedział prezes Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku prof. dr hab. Lech Suchomłynow:
- dzięki stałej i wieloletniej współpracy ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” nam się udało zorganizować i przeprowadzić II edycję szkoły letniej języka polskiego „Z językiem polskim na co dzień”. Do intensywnej nauki przystąpiło ponad 25 osób, które były podzielone na dwie grupy: dla początkujących i dla tych, kto uczył się polskiego, z przerwami w roku szkolnym 2019/2020. Ogółem zrealizowano 36 godzin zajęć dydaktycznych.

Ze względu na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, organizatorzy musieli uzyskać zgodę miejscowego kuratorium oświaty i zadbać o środki bezpieczeństwa. Między innymi zostały zakupione maseczki, rękawiczki gumowe i płyny dezynfekcyjne. Większość zajęć przeprowadzono na plenerze. Projekt był realizowany na terenie Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, który dysponuje wspaniałym ogrodem botanicznym, który jak najbardziej nadaje się do zorganizowania gier, zabaw czy quizów. Lunche i poczęstunki zapewnił bufet uczelniany.

Chcę zaznaczyć, że nasi poloniści musieli dostosować się do realiów i tak zorganizować proces nauczania, żeby zmniejszyć kontakty bezpośrednie i zadbać o dotrzymanie dystansu społecznego. Dlatego musieliśmy opracować zasady zastosowania zabaw i gier ruchowych i elementów rekreacyjno-sportowych w różnych kręgach oddziaływań edukacyjnych, przede wszystkim zadbać o kształtowanie i wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez nauczanie języka polskiego. Były zorganizowane warsztaty śpiewacze i taneczne, przeprowadzony konkurs plastyczny i poetycki. Podkreślę, że taka metodyka spotkała się z żywym i życzliwym zainteresowaniem uczniów szkoły letniej.

Pomimo nauki języka i kultury polskiej słuchacze odwiedzili muzea miasta, pływali statkiem po zatoce Berdiańskiej oraz wzięli udział w pikniku polonijnym i przygotowali program artystyczny. Coroczny festyn polskości połączył wszystkie pokolenia Polaków Berdiańska i wzmocnił poczucie wspólnoty.

Wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty ukończenia kursu języka polskiego.

Przytaczamy wypowiedź nauczycielki języka polskiego Natalii Kaczur:
- Przez prawie pół roku nie miałam możliwości bezpośredniego kontaktu z uczniami, a przecież w tym roku wielu z nich wyjeżdża na studia do Polski. Martwiłam się, czy dobrze są przygotowani do nauki w języku polskim, czy odnajdą się w nowym środowisku w kraju przodków. Jestem pewna, że szkoła letnia zaktualizowała nabyte wcześniej kompetencje językowe.

W roku szkolnym 2020/2021 musimy jednak liczyć się z realiami i być przygotowanymi do zdalnego nauczania języka polskiego. W chwili obecnej polonijne nauczanie zdalne przez Internet w Berdiańsku jest na początku wdrażania, jednak dzięki wypracowanym metodom i procedurom oraz wyznaczonym celom do osiągnięcia nie jest to już zadanie tak skomplikowane, jakim było na początku. Uważam, że na tle nieustającej, niestety, pandemii i my, nauczyciele, i organizacje wspierające Polaków i Polonię na całym świecie powinniśmy skupić się na tworzeniu i doskonaleniu mechanizmów funkcjonowania centrów zdalnego nauczania polonijnego. Wymaga to nie tylko nowoczesnego wyposażenia, lecz także dużego wysiłku pedagogów, opracowujących nowe programy nauczania i zasady metodologiczne.

Na zakończenie zaznaczę, że Projekt „Z językiem polskim na co dzień” był finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Dziękujemy naszym partnerom w Polsce! Razem tworzymy naród!

Mikołaj Bondarew