KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Wyróżnienie Komitetu Językoznawstwa PAN
18 listopada 2019, 19:05

Wyróżnienie Komitetu Językoznawstwa PAN

Wyróżnienie Komitetu Językoznawstwa PAN

18 listopada 2019 roku na plenarnym posiedzeniu Komitetu Językoznawstwa PAN w Pałacu Kultury i Nauki dyplom za wybitne osiągnięcie naukowe w zakresie językoznawstwa w kategorii prac zespołowych otrzymała książka pt.: Świadectwo zanikającego dziedzictwa. Mowa polska na Bukowinie: Rumunia-Ukraina wydana w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk w 2018 roku. Autorami tej pracy są: prof. Helena Krasowska, dr Magdalena Pokrzyńska, prof. Lech Aleksy Suchomłynow. W imieniu Prezesa Polskiej Akademii Nauk dyplomy honorowe laureatom wręczył Profesor Stanisław Filipowicz, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauk.

Przypominamy, że książka jest jednym z efektów projektu pod tytułem „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”, zrealizowanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Humanistyki” w latach 2015-2018. Dokumentuje mowę polską na Bukowinie: mówiony język polski najstarszych (mających 60 lat i więcej) mieszkańców obu części tej historycznej krainy. Od wiosny 2016 do jesieni 2018 roku polsko-ukraiński zespół interdyscyplinarny zarejestrował wypowiedzi (w postaci wywiadów pogłębionych z elementami narracji) na tematy różnych wymiarów życia codziennego. Badania zostały przeprowadzone z posłużeniem się jednej metody, z użyciem takiego samego narzędzia badawczego tak w części ukraińskiej jak i rumuńskiej. Jako sukces można odnotować fakt, iż po raz pierwszy udało się zrealizować systematyczne, jednorodne pod względem problemu i metody badania na terenie całej historycznej Bukowiny – zarówno w części północnej jak i południowej.