KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Współpraca Ukraińsko-polsko-turecka
21 sierpnia 2019, 07:15

Współpraca Ukraińsko-polsko-turecka

Współpraca Ukraińsko-polsko-turecka

21 sierpnia pomiędzy Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie” w Berdiańsku i Zaporoskim Obwodowym Stowarzyszeniem Kultury Tureckiej zawarto porozumienie o współpracy w dziedzinie kultury, oświaty i nauki oraz wspólnej realizacji projektów dotyczących edukacji międzykulturowej.

Już w dniu 9 września w Berdiańsku, w ramach Międzynarodowego Forum „Ukraina – Polska – Turcja: o czym warto pamiętać” dojdzie do podpisania umowy z Berdiańskim Uniwersytetem Zarządzania i Biznesu o powołaniu Ukraińsko-Polsko-Tureckiego Centrum Informacyjno-Kulturowego, którego celem jest:

  • Zrzeszenie i stworzenie odpowiednich warunków dla osób zainteresowanych w nawiązaniu i rozwoju ukraińsko-polsko-tureckich kontaktów i współpracy trzechstronnej;
  • Rozpowszechnienie informacji i popularyzacja wiedzy o Polsce i Turcji, ich tradycjach, kulturze, i kontaktach historycznych;
  • Stworzenie warunków dla nauki języków Polski i Turcji;
  • Wsparcie, popularyzacja i udział w programach edukacyjno-naukowych i wymiany studentów;
  • Nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami użytku publicznego Ukrainy, Polski i Turcji;

Życzymy Inicjatorom powodzenia.