KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego
10 listopada 2019, 19:54

Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego

Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego

W ramach Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku odbył się III Panel Naukowo-Dydaktyczny: „Współczesne metody nauczania języka polskiego jako obcego” oraz warsztaty metodyczne dla nauczycieli z całej Ukrainy i Polski.

Prezes „Odrodzenia” prof. Lech Suchomłynow powitał uczestników i gości, którzy przyjechali nad morze Azowskie z Kijowa i Warszawy, Lwowa i Krakowa, Konina i Dnipra, a także z Mariupola, Niżyna i Krzywego Rogu.

Na otwarciu Panelu do obecnych na Sali zwróciła się Pani Konsul RP w Charkowie Barbara Kaczmarczyk, która podkreśliła, że ucząc młode pokolenie Polaków musimy pamiętać, że poprzez naukę języka powinniśmy wpływać na kształtowanie tożsamości młodego pokolenia mieszkającego za granicami kraju.

W trakcie Panelu wysłuchano referaty:

 • Dr Karina Stempel-Gancarczyk (Warszawa)
  Fonetyka jako jeden z kluczowych elementów procesu nauczania języka
 • Mgr Olga Popowa (Berdiańsk)
  Korpusy w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie B1+
 • Doc. dr Larysa Kolisnyk (Dnipro)
  Język polski jako kompetencja komunikacji społecznej na przykładzie regionu rosyjskojęzycznego (analiza socjologiczna)
 • Prof. dr hab. Piotr Gołdyn (Konin – Kalisz)
  Polskie symbole narodowe a kształtowanie tożsamości uczniów
 • Dr Iryna Budza, doc. dr Chrystyna Nikołajczuk (Lwów)
  Podręczniki kursowe i dodatkowe materiały edukacyjne w kształceniu kompetencji językowej polonisty: doświadczenie polonistyki lwowskiej
 • Mgr Natalia Grymailo (Mariupol)
  Ważność nauczania gramatyki języka polskiego w środowisku obcojęzycznym
 • Mgr Jurij Romanyszyn (Drohobycz)
  Teatr w nauczaniu języka polskiego jako obcego (na przykładzie działalności Studenckiego Teatru „Alter” z Drohobycza)
 • Mgr Natalia Pilhun (Dnipro)
  Polszczyzna na wschodzie Ukrainy. Szczegóły regionalne
 • Dr Andżelika Bondarenko (Krzywy Róg)
  Rola polskich piosenek w nauczaniu dzieci języka polskiego
 • Dr Wira Romanyszyn (Drohobycz)
  Zmierzenie się z tekstem autentycznym/tekstem literackim
 • Uczestnicy Dni Nauki Polskiej w Berdiańsku otrzymali certyfikaty, wydane przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

  Panel i warsztaty metodyczne zostały zorganizowane przez Katedrę Polonistyki Narodowego Uniwersytetu im. T. Szewczenki w Kijowie (prof. Rostysław Radyszewski) i Centrum Języka i Kultury Polskiej w Berdiańsku pod egidą Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.