Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Wizyta w Ostrołęce
13 lutego 2018, 19:57

Wizyta w Ostrołęce

Wizyta w Ostrołęce

W dniach 4 - 7 lutego na zaproszenie prezesa Fundacji "ETOS" Mariusza Kubła odbyła się wizyta przedstawiciela Polskiego Towarzystwa "Odrodzenie" Olgi Popowej w Ostrołęce, w województwie Mazowieckim. Celem szeregu spotkań było wyznaczenie kierunków współpracy i omówienie projektów pomiędzy organizacjami w latach 2018 – 2019, w tym prowadzenie szkoleń w zakresie ratownictwa medycznego dla młodzieży ze strefy przyfrontowej.

W ramach wizyty także odbyło się kilka ważnych spotkań: z prezydentem miasta Ostrołęka Januszem Kotowskim, rektorem Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży oraz z dyrektorami liceów ogólnokształcących w Ostrołęce. Szczególnie owocnymi okazały się rozmowy dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce Tadeuszem Olszewskim, który zapewnił w gotowości do współpracy i przyjęcia uczniów z Berdiańska do swojej szkoły.

Nauczycielka z Berdiańska miała możliwość wziąć udział w programie "Gość dnia" w radiu OKO w Ostrołęce i opowiedzieć o Polakach mieszkających w Berdiańsku oraz o działalności PKOT "Odrodzenie".

Olga Popowa, po powrocie do Berdiańska, skomentowała wyjazd do Polski: - Bardzo spodziewamy się, że wynikiem tej wizyty będzie owocna współpraca nie tylko pomiędzy naszymi organizacjami, ale także Władzami Miasta Ostrołęka a polską wspólnotą Berdiańska i, że już w tym roku uda się zorganizować wizytę studyjną dla polskiej młodzieży z Berdiańska.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.