Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Ukraina wieloetniczna: nowelizacja ustaw
08 grudnia 2023, 16:13

Ukraina wieloetniczna: nowelizacja ustaw

Ukraina wieloetniczna: nowelizacja ustaw

8 grudnia 2023 roku Rada Najwyższa Ukrainy przyjęła ustawę o zmianach w niektórych ustawach dotyczących praw mniejszości narodowych. Ustawa ta została przyjęta, aby uwzględnić ocenę ekspercką Rady Europy i spełnić kryterium Komisji Europejskiej dla otwarcia negocjacji o członkostwo w UE.

Współautor projektu ustawy, członek komisji Wołodymyr Wiatrowych stwierdził, że wszystkie innowacje nie będą dotyczyć języka rosyjskiego jako języka państwa agresora „i nie przez 5 lat, jak planował rząd, ale na czas nieokreślony ”.

Między innymi zmiany przewidują, że:

     — prywatne szkoły wyższe będą mogły swobodnie wybierać język nauczania, który jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zapewnieniu studentom tych szkół nauki języka państwowego jako oddzielnej dyscypliny;
     — w klasach (grupach) z nauczaniem językami mniejszości narodowych, które są oficjalnymi językami UE, gwarantuje się prawo do używania języka danej mniejszości narodowej w procesie edukacyjnym obok języka państwowego;
     — osoby należące do mniejszości narodowych Ukrainy, których języki są oficjalnymi językami UE i rozpoczęły naukę w szkole podstawowej do 1 września 2018 roku językiem danej mniejszości narodowej, mają prawo do kontynuowania nauki w tym języku do czasu ukończenia pełnej szkoły podstawowej zgodnie z przepisami, które obowiązywały przed wejściem w życie ustawy ukraińskiej "O zapewnieniu funkcjonowania języka ukraińskiego jako języka państwowego".

Lech Suchomłynow

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.