KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Język ma znaczenie
18 września 2020, 09:48

Język ma znaczenie

Język ma znaczenie

Na początku września Centrum Języka i Kultury Polskiej Polskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie” w Berdiańsku zorganizowało intensywny kurs języka polskiego dla dzieci w wieku 8 – 14 lat i młodzieży po 14 roku życia. Szkoła językowa odbyła się w ramach projektu “Ekspedycja Polska. Szkoły letnie i edukacja online”, realizowanego przez Fundację Wolność i Demokracja, finansowanego ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą. Celem przeprowadzonych zajęć było zaktualizować nabytą wiedzę, umiejętności i kompetencje lingwistyczne, nabyte w okresie przed kwarantanną a także reintegrować młode pokolenie Polaków i przygotować do ewentualnego nauczania zdalnego.

Pedagodzy, współpracujący z Fundacją WiD, opracowali specjalne scenariusze, które maksymalnie przybliżyły uczniom Polskę. Nieco wcześniej, w ramach projektu do Berdiańska dotarł tak zwany WiDbox – gotowy scenariusz 10-dniowych półkolonii, zawierający wszystkie niezbędne materiały programowe, instrukcje, plany zajęć i propozycje zabaw, spięte ze sobą spójną i interesującą fabułą, oraz sprzęt, zabawki i gry. W celu pomyślnej realizacji projektu miejscowi nauczyciele ściśle współpracowali i konsultowali się z koordynatorem z Polski. Opiekunką kursu w Berdiańsku była Gabriela Dymerska, która chętnie służyła pomocą, udzielając zawodowych porad

Ze względu na aktualną sytuację, związaną z pandemią COVID-19, organizatorzy musieli uzyskać zgodę miejscowego kuratorium oświaty i zadbać o środki bezpieczeństwa. Między innymi zostały zakupione maseczki, rękawiczki gumowe i płyny dezynfekcyjne. Większość zajęć przeprowadzono na plenerze.

W sumie przeprowadzono po dwadzieścia godzin zajęć w każdej grupie. Ze względu na różny poziom znajomości języka polskiego uczestników kursu lekcje zostały oparte na metodzie komunikacyjnej, której podstawową zasadą jest wzajemne porozumiewanie się między osobami uczącymi się a nauczycielem. W ten sposób słuchacze uczą się używać języka polskiego w różnych sytuacjach i kontekstach życia codziennego: w gronie rówieśników, w sklepie, na poczcie, na dworcu czy lotnisku. Dzięki tej metodzie uczniowie poznają podstawowe funkcje językowe.

Projekt był realizowany na terenie Berdiańskiego Uniwersytetu Zarządzania i Biznesu, który dysponuje wspaniałym unikalnym ogrodem botanicznym, który jak najbardziej nadaje się do zorganizowania gier, zabaw czy quizów.

O tym, co motywuje dzieci i młodzież do nauki języka i kultury polskiej zapytaliśmy uczestników kursu.

Alina (9 lat):
To było dziwne lato. Więcej czasu, niż przed tym, spędziłam w domu z babcią. Przez te mikroby na podwórko wypuszczano mnie rzadko. Stęskniłam się za koleżankami z naszej polskiej grupy. Już wyuczone piosenki, których uczyliśmy się na zajęciach jesienią i zimą prawie wyleciały mi z głowy. A takich piosenek w radiu internetowym nie puszczają, w kościele nie śpiewają. Teraz uczymy teksty, które zaśpiewamy na obchodach 11 listopada.

Marek (15 lat):
Uczyłem się polskiego przez prawie dwa lata, ponieważ chciałbym uczyć się w Polsce. Kilka moich znajomych z „Odrodzenia” już są na studiach w różnych szkołach zawodowych. W czasie kursu organizatorzy zorganizowali nam z nimi spotkanie (są jeszcze w Ukrainie, w Berdiańsku, bo nie dostali jeszcze wiz). Opowiedzieli nam, jak to jest uczyć się w Polsce. W małych miejscowościach, powiedzmy w Ostrołęce, jest łatwiej adaptować się. Tam jest inny rytm, jest spokojnie, jak tutaj. Chyba maturę będę zdawał tu, a tam pojadę na studia wyższe.

Ludmiła (16 lat):
Uczestniczę w kursie, bo jestem z pochodzenia Polką, po stronie mamy. W rodzinie nikt nie mówi po polsku, dlatego obcowanie z rówieśnikami-Polakami i naszymi nauczycielami jest dla mnie ważne. Te zdalne zajęcia były nieco, jak droga jednokierunkowa. Lekcje na sali, w otoczeniu znajomych i kolegów, to żywy kontakt. W klasie i nowe słówka łatwiej się zapamiętujemy. Żeby nie zapomnieć nowy materiał, zawsze powtarzaliśmy dopiero poznane wyrazy, wracając do domu. Trochę nauczyłam się polskiego. Powiedziałabym, nawet, że dobrze, ale w ciągu tych zajęć wiele się nauczyłam. Deklamowałam Balladynę pod czas Czytania Narodowego.

Jak widać, każdy ma własne motywacje, ale wysokie zainteresowanie językiem polskim, nie tylko w środowisku polonijnym, świadczy o atrakcyjności i statusie języka polskiego w Ukrainie. Dla mieszkańców Ukrainy wschodniej Polska przestaje być abstrakcją, a znajomość języka staje się aktualną potrzebą i pomaga w realizacji planów na przyszłość. Z kolei, dla tutejszych Polaków język przodków jest czynnikiem wyróżniającym i wzmacniającym tożsamość narodową.

Dziękujemy współorganizatorom i sponsorom za pamięć o Rodakach na Wschodzie

Lech Suchomłynow