Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

To wciąż jest nasza wojna
01 grudnia 2023, 12:36

To wciąż jest nasza wojna

To wciąż jest nasza wojna

Zbiorowy Zachód powinien uświadomić, że obecny system bezpieczeństwa został unieważniony przez Rosję. Inwazja Rosji na Ukrainę jest aktem agresji, który narusza zasady prawa międzynarodowego i bezpieczeństwo Europy.

Ukraina jest kluczowym krajem dla bezpieczeństwa Europy. Jej zwycięstwo w wojnie z Rosją będzie miało pozytywny wpływ na stabilność i bezpieczeństwo całego kontynentu. Zachód powinien aktywniej wspierać Ukrainę, aby pomóc jej odeprzeć rosyjską agresję i obronić swoją suwerenność. Wsparcie to powinno obejmować dostawy broni, sprzętu wojskowego i pomocy humanitarnej. Zachód powinien również nałożyć na Rosję dotkliwe sankcje gospodarcze, aby osłabić jej zdolność do prowadzenia wojny.

24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. Był to akt agresji, który doprowadził do ogromnej tragedii humanitarnej i wstrząsnął bezpieczeństwem międzynarodowym.

Wielu obserwatorów uważa, że wojna na Ukrainie jest nie tylko konfliktem pomiędzy dwoma państwami, ale także pomiędzy wartościami zachodnimi i cywilizacją europejską a autorytaryzmem rosyjskim.

Istnieje kilka powodów, dla których wojna na Ukrainie jest wojną Rosji z cywilizacją zachodnią. Po pierwsze, Ukraina jest naszym sąsiadem. Jej zwycięstwo lub porażka będzie miała bezpośredni wpływ na nasze bezpieczeństwo.

Wojna na Ukrainie jest agresją przeciwko podstawowym wartościom zachodnim, takim jak:

  • Niepodległość i suwerenność państw – Rosja bezprawnie zaatakowała Ukrainę, naruszając jej integralność terytorialną i niepodległość. Niepodległość i suwerenność państw to podstawowe wartości zachodnie, które gwarantują bezpieczeństwo i rozwój narodów. Rosja, bezprawnie zaatakowała Ukrainę, naruszając jej integralność terytorialną i niepodległość. Był to akt agresji, który podważył zasady prawa międzynarodowego i bezpieczeństwo międzynarodowe.
  • Demokracja i praworządność - Rosja walczy z demokracją i praworządnością na Ukrainie. Kolejną wartością zachodnią, którą Rosja atakuje na Ukrainie, jest demokracja i praworządność. Ukraina jest krajem demokratycznym, który dążył do integracji z Unią Europejską i NATO. Rosja, poprzez swoją agresję, chce powstrzymać Ukrainę przed rozwojem i przystąpieniem do tych organizacji. Te działania Rosji są wymierzone w ukraińską demokrację i praworządność. Mają na celu podważenie ukraińskich instytucji państwowych i utrudnienie demokratycznego rozwoju Ukrainy.
  • Wolność i prawa człowieka - Rosja dopuszcza się zbrodni wojennych na Ukrainie, w tym mordów, gwałtów i grabieży. Rosja dopuszcza się na Ukrainie zbrodni wojennych, w tym mordów, gwałtów i grabieży. Są to rażące naruszenia praw człowieka, które są sprzeczne z wartościami zachodnimi. Te zbrodnie są pogwałceniem prawa międzynarodowego i stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego. Są również wyrazem braku szacunku dla godności ludzkiej.

Wojna na Ukrainie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy i może zaatakować inne kraje europejskie, jeśli nie zostanie powstrzymana.

Musimy pamiętać, że Ukraina, walcząc o swoją niepodległość i suwerenność, broni wartości zachodnich, na których opierają się nasze społeczeństwa, więc musimy powstrzymać Rosję przed dalszą agresją.

Sposobów wsparcia Ukrainy jest wiele. Możemy:

  • Wpłacanie pieniędzy na pomoc humanitarną dla Ukrainy to jeden z najprostszych sposobów wsparcia Ukrainy. Wiele organizacji charytatywnych prowadzi zbiórki pieniędzy na pomoc Ukrainie.
  • Protestowanie przeciwko wojnie to kolejny sposób wsparcia Ukrainy. Możemy wyrażać swój sprzeciw wobec wojny na Ukrainie poprzez protesty i demonstracje.
  • Możemy również wywierać presję na naszych rządach, aby wspierały Ukrainę. Możemy kontaktować się z naszymi rządami i zachęcać ich do dalszego wspierania Ukrainy.

Wojna na Ukrainie to nie tylko konflikt pomiędzy dwoma państwami, ale także pomiędzy wartościami zachodnimi a autorytaryzmem rosyjskim. Musimy wspierać Ukrainę, aby bronić wartości, na których opierają się nasze społeczeństwa i bezpieczeństwo Europy.

Ukraina walczy z agresorem i broni rubieży cywilizacji zachodniej. Jej zwycięstwo jest ważne nie tylko dla Ukrainy, ale dla całego wolnego świata.

Każdy z nas może zrobić coś, aby pomóc Ukrainie. Razem możemy pokonać Rosję i zapewnić bezpieczeństwo Europie.

L.Suchomlynow

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.