Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Święto Chleba „Chlebograj”.
13 września 2015, 11:34

12 września w Berdiańsku po raz pierwszy odbyło się Święto Chleba „Chlebograj”. Dla Ukrainy, która przeżyła kilka hołodomorów, w tym sztuczny Wielki Głód (1932 -1933) chleb ma wymiar symboliczny i jest podstawowym czynnikiem, kształtującym tożsamość narodową i państwową.

Goście i uczestnicy „Chlebograju” mogli podziwiać inscenizowany ukraiński obrzęd weselny i bogaty program artystyczny. Do udziału w koncercie byli zaproszeni tutejsi Polacy. Warto wspomnieć, że impreza rozpoczęła się wierszem słynnego Kresowiaka Kazimierza Wierzyńskiego "Msza żałobna w Katedrze Nowojorskiej”, który recytowała i inscenizowała młodzież Polskiego Kółka Teatralnego.

Wątek wspólnego domu i wartości społeczeństwa wielokulturowego obecne w wierszu polskiego poety z Drohobycza jak najbardziej pasowały do idei Święta Chleba.


Modlimy się za Polaków, męczonych, bo byli z Polski, 
Za Żydów rozstrzeliwanych, bo mieli z nami ojczyznę, 
Za Ukraińców zesłanych, bośmy pospołu osiedli,
Za wszystkich bliźnich po kraju, po ojcach ich i po matkach, 
Za owoc tej samej ziemi, ludzi tej samej przyrody 
I chleba tego samego, ognia, powietrza i wody, 
Za wszystkich z naszego domu.
Modlimy się za niewinnych. 

Dopiero potem przedstawiciel Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Kijowskiego Ojciec Stepan pobłogosławił organizatorów, uczestników i widzów Święta Chleba. Zespół taneczny Polskiego Kulturalno-Oświatowego zaprezentował kilka polskich tańców ludowych i kompozycję choreograficzną „Dumka na dwa serca”.

Goście mieli możliwość spróbować ponad 40 gatunków chleba i pieczywa. Nie zabrakło i słynnych polskich pączków.

Święto udało się. Z niecierpliwością czekamy na „Chlebograj – 2016”.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.