Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Romans z literaturą: modernizm
05 września 2017, 10:39

Romans z literaturą: modernizm

Romans z literaturą: modernizm

Właśnie taką nazwę miało spotkanie twórcze, które odbyło się w Muzeum Plastycznym im. Brodskiego w Berdiańsku. Projekt był współfinansowany Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Nie jest tajemnicą, że dla większości Polaków na Wchodzie poznawanie literatury polskiej nie wykracza poza tradycyjny wykaz lektur przewidzianych w programach szkolnych. Poza tym w większości ośrodków nauki języka polskiego nauczanie literatury ma znaczenie drugorzędne, a więc fragmentaryczne. Z kolei samodzielne poznawanie dzieł polskich literatów w dużej mierze utrudnia się brakiem tekstów w bibliotekach przy organizacjach polskich czy w Internecie.

Dlatego celem projektu było głębsze poznanie historii literatury polskiej, uświadomienie literatury jako całości, rozumienie tekstów literackich jako swoistego przejawu tożsamości narodowej.

Romans z literaturą: modernizm

Romans z literaturą: modernizm

Ponieważ w tym roku Polacy zagłosowali na dramat Stanisława Wyspiańskiego i „Wesele” było recytowane pod czas Czytań Narodowych – 2017, organizatorzy spotkania twórczego „Romans z literaturą” zdecydowali, że warto skupić uwagę uczestników imprezy na niepowtarzalności modernizmu polskiego.

W spotkaniu twórczym wzięło odział ponad 50 osób, w tym zaproszeni z Charkowskiego Okręgu Konsularnego nauczyciele-poloniści i młodzież, próbująca pisać po polsku.

Wykłady i referaty o Młodej Polsce i poszczególnych jej przedstawicielach (Przerwa-Tetmajer, Kasprowicz, Leśmian, bracia Brzozowskich i inni) wygłosili naukowcy-literaturoznawcy: prof. Lech Suchomłynow, doc. Ałła Serdiuk i mgr Olga Popowa. Nawiązują do problematyki kontaktów polsko-ukraińskich, prof. Olga Charłan opowiedziała o Mołodej Muzie – ruchu artystycznym, jaki istniał w latach 1906-1924 we Lwowie i działał wokół czasopisma literackiego „Swit”. Obejmował on twórców różnych dziedzin sztuki. Nazwa jest zapożyczeniem od Młodej Polski, pod wpływem której ugrupowanie pozostawało cały czas (bezpośrednia znajomość Bohdana Łepkiego z Stanisławem Przybyszewskim). Miejscem spotkań członków Mołodej Muzy była lwowska kawiarnia "Monopol".

Romans z literaturą: modernizm

Romans z literaturą: modernizm

Przy okazji zostały zorganizowane warsztaty literackie, których celem było doskonalenie umiejętności artystycznych młodych literatów.

Na zakończenie pomimo wierszy polskich modernistów uczestnicy Spotkania Twórczego: Romans z Literaturą recytowały utwory literatury światowej „nowej sztuki” w języku francuskim, niemieckim, włoskim, greckim, bułgarskim i innych.

Podsumowując można z pewnością stwierdzić, że impreza była udana, a projekt może mieć charakter cykliczny: przedmiotem każdego „spotkania” może być epoka (okres) literacki lub pewne terytorium (powiedzmy Kresy).

Cóż, zostaje zacytować Kazimierza Przerwę-Tetmajera: „I chociaż życie nasze nic niewarte: evviva l'arte”!

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.