Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Pracujemy nad tym, aby łączyć ludzi
07 grudnia 2023, 15:32

Pracujemy nad tym, aby łączyć ludzi

Pracujemy nad tym, aby łączyć ludzi

Kursy językowe prowadzone w Instytucie Slawistyki PAN cieszą się dużym zainteresowaniem. Według stanu na lipiec 2023 r. zorganizowano 10 edycji kursów języka ukraińskiego i 6 edycji języka polskiego. Łącznie wzięło w nich udział 1369 osób: 744 na kursach języka polskiego i 625 na kursach języka ukraińskiego. 11 grudnia rozpoczynają się nowe cykle dla ponad 300 osób z całego świata.

Kluczem do skutecznego nauczania języków obcych są nowoczesne metody, które mają na celu pomóc uczniom nauczyć się języka szybciej i skuteczniej niż metodami tradycyjnymi. Opierają się na takich zasadach jak:

  • Orientacja na ucznia: uczniowie są aktywnymi uczestnikami procesu uczenia się, a nie biernymi słuchaczami. Otrzymują możliwość porozumiewania się w tym języku, rozwiązywania zadań, realizacji projektów i wyrażania swoich opinii.
  • Podejście praktyczne: uczniowie uczą się języka, stosując go w praktyce. Mają możliwość komunikowania się z native speakerami, słuchania nagrań audio i oglądania filmów.
  • Integracja technologii: technologia służy do poprawy efektywności uczenia się. Można ich używać do uzyskiwania dostępu do zasobów, komunikowania się z innymi uczniami i native speakerami oraz do tworzenia własnych produktów językowych.

Do najpopularniejszych współczesnych metod nauczania języków obcych należą:

  • Metoda komunikacyjna: Metoda ta skupia się na rozwoju umiejętności komunikacyjnych uczniów. Uczniowie uczą się komunikować w tym języku w różnych sytuacjach.
  • Metoda zanurzenia: ta metoda polega na nauce języka w kontekście. Uczniowie uczą się języka poprzez czytanie, słuchanie, komunikowanie się i pisanie na tematy, które ich interesują.
  • Metoda projektu: ta metoda polega na realizacji projektów edukacyjnych, które pomagają uczniom zastosować swoją wiedzę i umiejętności w prawdziwym świecie.

Te metody można stosować samodzielnie lub w połączeniu. Wybór metody zależy od takich czynników, jak wiek uczniów, ich potrzeby i cele uczenia się, a także doświadczenie nauczyciela.

Olexii Sukhomlynov, lektor języka ukraińskiego i polskiego