Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polsko-tureckie stosunki: stulecia walk i partnerstwa
03 grudnia 2021, 12:12

Polsko-tureckie stosunki: stulecia walk i partnerstwa

Polsko-tureckie stosunki: stulecia walk i partnerstwa

W dniu 9 grudnia o godzinie 18.30 Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku z okazji 400-lecia bitwy pod Chocimiem organizuje online wykład monograficzny pt. „Polsko-tureckie stosunki: stulecia walk i partnerstwa” (prowadzący: prof. dr hab. Lech Suchomłynow). Dostęp: https://meet.google.com/uih-zzph-daf

Spotkanie online odbędzie się pod patronatem Fundacji Wolność i Demokracja, która jest realizatorem projektu „Pod chorągwią Rzeczpospolitej w 400- lecie Chocimskiej wiktorii”.

Projekt zakłada realizację szeregu działań mających na celu budowanie dobrego wizerunku Polski przez organizacje polonijne na Ukrainie, Litwie, Łotwie poprzez upowszechnienie wiedzy o wiktorii chocimskiej z 1621 roku w jej 400. rocznicę. W bitwie tej wojska Rzeczpospolitej pokonały przeważające siły Imperium Osmańskiego i zagwarantowały sobie pokój na blisko 50 lat. Siły Rzeczpospolitej składały się z przedstawicieli wielu narodów – Polaków, Litwinów czy przodków współczesnych Ukraińców (Kozaków zaporoskich). Wydarzenie to jest niezwykle jasnym elementem naszej wspólnej historii. Zwycięstwo to odbiło się szerokim echem w Europie – łącznie z ustanowieniem święta przez ówczesnego papieża oraz chorwackim poematem narodowym “Osman”.

Podczas wykładu, pomimo wydarzeń na Podolu, zostaną przedstawione inne fakty historyczne, które świadczą nie tylko o konfrontacji pomiędzy Rzeczpospolitą i Imperium osmańskim lecz także o licznych kontaktach kulturowo-obyczajowych, interferencji językowej i wspólnych intencjach politycznych.

Dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja za przesłane teczki edukacyjne!

Zarząd Główny PKOT „Odrodzenie”

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.