KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polskie Dni Spirometrii w Berdiańsku
11 pażdziernika 2019, 16:57

Polskie Dni Spirometrii w Berdiańsku

Polskie Dni Spirometrii w Berdiańsku

11 października w Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku włączyło się do akcji Dni Spirometrii – 2019, które odbywały się w dniach 7 - 12 października i są częścią europejskiej kampanii HEALTHY LUNGS FOR LIFE.

Jest to inicjatywa European Respiratory Society (ERS) i European Lung Foundation (ELF), koordynowana w Polsce przez Polską Federację Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergie i POCHP. Naszym celem jest zwrócenie uwagi Polaków na problemy zdrowia oddechowego.

W tym roku hasłem kampanii jest „Breathe Clean Air”. Oddychanie czystym powietrzem przyczynia się do poprawy stanu zdrowia osób z alergią, astmą i POCHP.

Obecnie na choroby obturacyjne płuc, choruje ponad 210.000.000 osób na całym świecie, w tym 6.000.000 Polaków. Połowa chorych na astmę i 70% chorych na POCHP nie wie o swojej chorobie. W ciągu 9 lat w ramach Dni spirometrii udało się przebadać ponad 56.000 pacjentów. Ponad 10.500 osób miało w badaniu spirometrycznym obturację i otrzymało list do swojego doktora z prośbą o wdrożenie dalszej diagnostyki w kierunku astmy lub POCHP.

Badania, przeprowadzone przez prezes PKL p. dr Olgę Bondarewą, poprzedził wykład pod tytułem „Oddychać łatwo – łatwiejsze życie. Otrzymuj satysfakcję z oddychania powietrza”.

Badania spirometryczne stały się ważnym zabiegiem, ponieważ wyniki wymiarów pozwalają na wczesną diagnostykę obturacji i szybkie rozpoznanie POCHP lub ocenę ciężkości astmy.

Pod koniec przedsięwzięcia wszyscy uczestnicy otrzymali wyniki spirometrycznych wymiarów wraz z zaleceniami lekarza-pulmonologa oraz certyfikat uczestnika akcji.

Wyniki badań zostały przekazane Panu Jacku Nasiłowskiemu, przewodniczącemu mazowieckiego oddziału terenowego Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc.

Organizatorem przedsięwzięcia było Polonijne Koło Lekarzy w Berdiańsku — Oddział Polskiego Kulturalno-oświatowego Towarzystwa „Odrodzenie”. Dni Spirometrii zostały objęte patronatem prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Polskiego Towarzystwa alergologicznego, Wojskowego Instytutu Medycznego oraz Medycyny Praktycznej.

„Zaprosiliśmy wszystkich lekarzy pochodzenia polskiego w Berdiańsku do włączenia się do tej ogólnoeuropejskiej akcji. Polonijne Koło Lekarzy ma własny spirometr, doświadczenie w wykonywaniu badań i ochotę, aby poświęcić swój czas na wykonywanie bezpłatnych badań spirometrycznych. Nasza medyczna organizacja polonijna przestrzega regulaminu Dni Spirometrii 2019 oraz zasad wykonywania badań zgodnie ze standardami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc” – zaznaczyła dr Olga Bondarewa.

Badania spirometryczne były współfinansowane przez Fundację Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.