Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku kontynuuje działalność
03 stycznia 2024, 13:58

Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku kontynuuje działalność

Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku kontynuuje działalność

Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku, pomimo trwającej wojny w Ukrainie, nie zaprzestaje swojej działalności. Centrum organizuje zajęcia języka polskiego online, umożliwiając Polakom na Ukrainie kontynuowanie nauki języka ojczystego.

Zajęcia odbywają się na różnych platformach edukacyjnych online, takich jak Zoom, Google Meet, czy Skype. Dostępne są kursy na różnych poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego.

Centrum oferuje również kursy przygotowujące do egzaminów z języka polskiego, takich jak egzaminy maturalne i certyfikatowe.

Nauczyciele Centrum to doświadczeni poloniści, którzy z pasją i zaangażowaniem prowadzą zajęcia.

W tym roku, dzięki wieloletniej współpracy z Fundacją Wolność i Demokracja dla potrzeb PCZN z polonijnego funduszu Instytutu Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego został zakupiony komputer All in One.

Instytut Rozwoju Języka Polskiego im. św. Maksymiliana Marii Kolbego (IRJP) jest państwową instytucją edukacyjną, której celem jest wspieranie rozwoju języka polskiego w Polsce i na świecie.

Główne zadania Instytutu obejmują:

  • Wspieranie nauczania języka polskiego jako języka obcego;
  • Promocję języka polskiego i polskiej kultury za granicą;
  • Wspomaganie badań nad językiem polskim;
  • Kształcenie kadry dydaktycznej dla polonijnych szkół i placówek oświatowych;
  • Tworzenie materiałów dydaktycznych do nauki języka polskiego;
  • Organizowanie konkursów i olimpiad języka polskiego;

Współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami zajmującymi się językiem polskim.

Polonijne Centrum Zdalnego Nauczania w Berdiańsku dzięki wsparciu ze strony polskich partnerów staje się ważną instytucją dla Polaków w Ukrainie. Centrum zapewnia im możliwość nauki języka polskiego i kultywowania swojej tożsamości narodowej.

Warto podkreślić, że działalność Centrum jest szczególnie ważna w czasie wojny, kiedy Polacy na Ukrainie potrzebują wsparcia i poczucia wspólnoty.

Публікація виражає лише погляди автора(ів) і не може бути ототожнена з офіційною позицією Канцелярії Голови Ради міністрів.