KtoTyJestes Zadbaj o jezyk polski

Polskie słowo drukowane

ostatni numer gazety N31 od 30-01-2014
Польська мова в Бердянську - Język Polski w Berdiańsku
reklama
współpraca
nasi partnerzy

Podziękowania za udział w II Naradzie Polonijnej ChOK
15 września 2017, 09:29

W Domu Polskim

W Domu Polskim

Wielce Szanowni Prezesi
Organizacji Polonijnych
Charkowskiego okręgu konsularnego – podsumowanie Narady

Drodzy Państwo,

Zakończyliśmy Naradę w Berdiańsku. Pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za udział i zaangażowanie. Kwestie nauczania języka polskiego stają się dla nas coraz większą potrzebą i priorytetem w naszych działaniach. Cieszę się, że razem z Państwem udało się poruszyć wiele spraw i tematów, które są Wam szczególnie bliskie w bieżącej pracy społecznej na rzecz krzewienia polskiej kultury i tradycji, promowaniu języka ojczystego i Polski.

Dziękuję wszystkim, którzy pomimo trudności logistycznych przyjechali do Berdiańska. Szczególne podziękowania kieruję do Pań i Panów Prezesów, którzy oddelegowali swoich przedstawicieli na tegoroczną Naradę. Także pragnę bardzo serdecznie podziękować panu Profesorowi Lechowi Suchomłynowowi i wszystkich członkom Stowarzyszenia „Odrodzenie” w Berdiańsku za gościnę i ogromną pomoc w zorganizowaniu Narady. Kwestia wyboru miejsca i tematyki przyszłej Narady w roku następnym pozostaje otwarta.

Szanowni Państwo,

Zdaję sobie sprawę, że ze względu na olbrzymi obszar naszej działalności do wielu ośrodków konsulowie wciąż nie dotarli, dlatego też takie spotkania są wyjątkową okazją do spotkania się i omówienia naszej bieżącej współpracy. Z uwagą obserwujemy Państwa społeczną pracę i zaangażowanie z jakim podchodzicie do realizacji tych zagadnień i tematów, które poruszaliśmy, przede wszystkim dotyczy to nauki języka polskiego.

Zdajemy sobie sprawę, że liczba nauczycieli oddelegowanych i pracujących w ośrodkach jest niewystarczająca. Wkrótce będziemy prosić Państwa o przekazanie nam opracowanych wniosków na przyszły rok dot. skierowania nauczycieli oddelegowanych z ORPEG. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie nauczycieli warto będzie także wspólnie zastanowić się nad formą i metodyką kształcenia nauczycieli tu na miejscu, na potrzeby ośrodków polskich we wschodniej Ukrainie.

Bardzo dziękuję również tym Państwu, którzy dzieli się swoimi poglądami na portalu społecznościowym Facebook placówki i specjalnie utworzonej na potrzeby Narady grupie dyskusyjnej. Wciąż zachęcamy do publikowania i przesyłania nam zdjęć i krótkich opisów z Państwa przedsięwzięć, które realizujecie. Dziękujemy tym wszystkim, którzy zechcieli w swoich ośrodkach zorganizować tegoroczną akcję Narodowego Czytania „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego.

Dziękuje również za wszelkie Państwa propozycje, które do nas napływają w formie Państwa projektów. Podczas Narady otrzymaliście Państwo informacje o priorytetach, które MSZ RP realizuje w oparciu o Rządowy Program Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą. Informacje te zawierają także cenne wskazówki, które ułatwią i pomogą Państwu zaplanować wydarzenia i imprezy o charakterze kulturalno-oświatowym na przyszły rok.

Pragnę jednocześnie zwrócić Państwa uwagę na fakt, że w przyszłym roku będziemy obchodzić 100. Rocznicę odzyskania przez Państwo Polskie Niepodległości. Już dziś apeluję, aby każda z organizacji aktywnie włączyła się w rocznicowe Obchody. Państwa działania w tym kierunku będziemy wspierać.

Raz jeszcze pragnę wszystkim Państwu podziękować za obecność w Berdiańsku i zapewnić, że Konsulat Generalny RP w Charkowie jest otwarty na dalszą owocną współpracę z Państwem.

Z wyrazami szacunku,
Janusz Jabłoński
Konsul Generalny